Narodivsja Eduard V. Gjullіng

  43
  Date:
  10.12.2017 day
  2017-12-10T00:00:00+02:00
  2017-12-11T00:00:00+02:00

  80 років від дня народження імунолога, патофізіолога, члена-кореспондента НАМН України та НАН України, доктора медичних наук, професора Едуарда Вальтеровича Гюллінга (1937)

  Один з провідних учених у галузі імунології, алергології та патофізіології, член-кореспондент АМН України (1993) за спеціальністю патологічна фізіологія, член-кореспондент НАН України (1991), доктор медичних наук (1973), професор (1978), лауреат Державної премії України (1978), завідувач кафедри клінічної імунології та алергології Київської медичної академії післядипломної освіти (1985-1999), завідувач лабораторії Інституту технічної теплофізики НАН України (1996-1999).

  Основні напрями наукових досліджень: патофізіологія реактивності, імунотерапія, імунопрофілактика та імунореабілітація. Ним на оригінальних моделях вивчена роль алергії в генезі тонзилітів, патології слухового та вестибулярного аналізаторів, встановлено значення місцевих і системних змін імунітету в розвитку вогнищевих інфекцій та алергічних реакцій, розроблені засоби та методи регіонарної імуномодуляції. Досліджена участь тимусу в розвитку алергічних захворювань, імунодефіцитів та атерогенезу.

  Основні наукові праці: “Миндалины – источник инфекции или иммунитета?” (1976); “Гормоны тимуса и иммунитет”(1977); “Роль тучных клеток в развитии иммунологыческих реакцый” (1979); “Тимус-зависимые механизмы патогенеза атеросклероза” (1986); “Интегрофункциональная модель системы регуляции кроветворения” (1986); “Механизмы развития аллергии” (1997).