ІСТОРІЯ

Національна наукова медична бібліотека України – провідний науково-інформаційний заклад медичної науки і охорони здоров”я, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування практикуючих лікарів, викладачів та студентів медичних ВНЗ, науковців, які проводять дослідження в галузі медицини та суміжних наук та ін.

Бібліотека заснована наказом № 128-а Народного Комісаріату охорони здоров’я України 6 листопада 1930 року.

З 1969 року бібліотека займає будівлю по вулиці Л.Толстого, 7. Загальна площа приміщень становить 2 975 м2.

З 1975 року колектив бібліотеки очолює Заслужений працівник культури Павленко Р.І.

У 2006 р., згідно з Указом Президента України від 03.04.06 №286/2006 бібліотеці надано статус Національної.

Сьогодні у структурі бібліотеки діє 18 підрозділів, загальна кількість працівників бібліотеки – 177,5.

Як провідний інформаційний заклад медичної галузі бібліотека є організаційним та науково-методичний центром мережі медичних бібліотек України (816 бібліотек різного рівня).

Маючи одну з найбільших в Європі систему фондів літератури медично-біологічного спрямування, яка нараховує понад 1,5 млн. примірників 35 мовами світу, бібліотека щорічно обслуговує понад 65 тис. спеціалістів-медиків і 1,5 тис. медичних установ.

Книжкові зібрання бібліотеки є національним культурним надбанням країни, складовою частиною загальнокультурної спадщини, яка охороняється державою. Близько 20 тисяч видань з фондів Бібліотеки підлягають включенню до “Державного реєстру національного культурного надбання ”. Бібліотека підтримує партнерські зв`язки з 35 бібліотеками та науковими закладами в 16 країнах Європи та Америки. Забезпечує доступ спеціалістам-медикам до світових інформаційних ресурсів (быльше 2,5 тис. електронних журналів з доступом до повних текстів в режимі On-line…).

Як центр галузевої медичної бібліографії Національна наукова медична бібліотека України видає бібліографічні покажчики як поточного, так і ретроспективного характеру з найбільш актуальних медичних проблем.

Нагороди Бібліотеки

  • Відзнакою Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я «За активне впровадження наукових медичних знань та культури і духовності в широкі кола медичних працівників, популяризацію наукових та творчих робіт видатних діячів галузі» (2015)
  • Пам`ятним знаком «Відзнака Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика» (2015)
  • Грамота Міністерства культури України та Української бібліотечної асоціації (2014)
  • Почесна відзнака сенату Республіки Польща (2013)
  • Медаль Академії медичних наук України (2005)
  • Почесна Грамота Академії медичних наук України (2005)
  • Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (2005)
  • Почесна Грамота Президії Верховної Ради УРСР (1980)