Однією з перших, в 1967 році, надійшла в книгозбірню приватна бібліотека відомого акушера – гінеколога, доктора медицини, професора, заслуженого діяча науки Григорія Федоровича Писемського, яку передали в дар бібліотеці родичі вченого. Це найцінніша наша колекція. В ній – 2086 примірників документів :700 одиниць зберігання українською та російською мовами; 1386 одиниць зберігання – іноземні видання. Григорій Федорович збирав книги протягом усього свого життя. Його бібліотека своїм наповненням відслідковує розвиток акушерства та гінекології того часу. У тематичному спрямуванні пріоритетними в колекції є документи з фізіології вагітності, правильної організації та знеболювання родів, гормональної терапії, гігієни жінки, з проблем раку в гінекології та його ранній діагностиці. Наприклад: книги М. Волкової «Полная гигиена женщины» (1912); А. Кітера «Руководство к изучению женских болезней» (1858); С. Menge, E. Op «Руководство по гинекологии для врачей и учащихся» (1914).
До практичних проблем розвитку акушерства і гінекології Г.Ф.Писемський підходив з позицій вченого, вміло оцінював значення нових відкриттів. Багатьом документам з його колекції притаманне науково-оглядове висвітлення вітчизняного та зарубіжного досвіду даної галузі. Ось чому багато в бібліотечному зібранні Григорія Федоровича матеріалів з’їздів, конгресів, сесій, звітів медичних товариств, лікарень, медичних рад, учбових закладів тощо.
Важливе місце в колекції займають наукові праці і доповіді самого Григорія Федоровича. Для наукових творів Г.Ф.Писемського характерна простота і ясність викладання, вони повні спокійного, тверезого спостереження, глибокого аналізу фактів і тверджень, щирого переконання в істині наукових положень і благородної любові до хворої людини.
Для колекції Г.Ф.Писемського характерна наявність особливих ознак, а саме – на книгах із даного зібрання є печатки овальної форми «Библиотека Г.Писемского»; на деяких екслібрис (невеликий аркуш паперу) з простим написом в обрамленні «Д-ръ Г.Писемскій». На іноземних виданнях, а їх більша частина, екслібрис з малюнком. Сюжет його нескладний -у колі зображений читач над розкритою книгою. По колу розташовані слова «Willst Freunddusein, liesdichhinein» (Хочешь быть другом-прочитай внутри), над колом змія над медичною чашею.

Про цінність колекції говорить і те, що більша частина документів – це конволютні видання. Це відбитки статей, тонкі брошури, окремі книги.
Серед конволютних видань є іноземні раритетні видання 17-18 ст. (1687 р.,1707 р.,1720 р.,1791 р.)
На кожному конволютному виданні красивим почерком Григорія Федоровича написано перелік документів, що входять в даний збірник.
Багато видань Григорій Федорович купував у букіністичних магазинах, частину книг подарували друзі, колеги, учні, про що свідчать дарчі написи на них. Майже всі автографи відрізняються стислістю та стриманістю.
Зовнішній вигляд видань колекції скромний, але майже всі вони мають поліпшену оправу, завдяки чому добре збереглись.Український лікар-гінеколог, доктор медицини, професор (1913), заслужений діяч науки Української РСР (1935). Закінчив медичний факультет Київського університету (1888). Учень Г.Е.Рейну. У 1904 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медицини на тему «До питання про іннервації матки». Приват-доцент кафедри акушерства і гінекології Київського університету (з 1905), професор Московського університету (1913-1914). Очолював кафедру акушерства і гінекології Київського медичного інституту (1920-1930) та Інституту удосконалення лікарів (1920-1937). Науковий керівник НДІ охорони материнства і дитинства (1930-1934). Опублікував понад 70 наукових робіт, присвячених питанням оперативної гінекології, післяпологових ускладнень і їх профілактиці, організації акушерсько-гінекологічної допомоги. Розробив ряд нових методик операцій на маткових трубах. Один з організаторів перших колгоспних пологових будинків на Україні. В його клініці вперше було застосовано переливання донорської крові та здійснено знеболювання пологів за допомогою фармакологічних засобів. Організатор і голова I Всеукраїнського та VIII Всесоюзного (1928) з’їздів акушерів-гінекологів. Редактор журналу «Українські медичні вісті». Серед учнів: А.І.Крупський, К. Н. Жмакіна, С.П.Виноградова, А.П.Миколаїв та ін.
До складу колекції ННМБУ увійшли:
«Оперативная хірургія» (1885). Слід відмітити книги: С.Купера «Начертание практической хирургии, излагаемые в настоящем ее описании на началах патологической и хирургической анатомии»(1824), Ц.Густера «Общая и частная хирургия» (1883); Ф.Кенинга «Руководство к частной хирургии» (1879); А.Н. Соловьева «Оперативная гинекология» (1885); Н.О.Какушкина «О хирургических способах лечения фибромиом матки» (1902); А.Крюхе «Частная хирургия» (1902р.), яка витримала 10 видань.