Алгоритми виконання практичних навичок з хірургічної стоматології

Гутор Н. С. Алгоритми виконання практичних навичок з хірургічної стоматології : посіб. [для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації] / Н. С. Гутор, Я. П. Нагірний. - 2-ге вид., доповн. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкн.", 2019. - 123 с.
Б-98502
ТДМУ "Укрмедкнига"
2019
123

Матеріали, викладені в книзі, відповідають програмі навчальної дисципліни "Хірургічна стоматологія" для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.
Зміст:
Розділ І. Додаткові методи обстеження. - С. 7
Алгоритм № 1. Інтерпретація результатів лабораторних методів обстеження. - С. 7
Алгоритм №2. Інтерпретація рентгенограм. - С. 10
Алгоритм №3. Діагностичні та лікувальні маніпуляції на фантомах. - С. 20
Розділ ІІ. Знечулення щелепно-лицевої ділянки. - С. 23
Алгоритм №1. Аплікаційне знечулення. - С. 23
Алгоритм №2. Інфільтраційне знечулення. - С. 25
Алгоритм №3. Інфраорбітальна анестезія, внутрішньоротовий метод. - С. 27
Алгоритм №4. Інфраорбітальна анестезія, позаротовий метод. - С. 30
Алгоритм №5. Туберальна анестезія, внутрішньоротовий метод. - С. 34
Алгоритм №6. Туберальна анестезія, позаротовий метод. - С. 36
Алгоритм №7. Різцева анестезія, внутрішньоротовий метод. - С. 39
Алгоритм №8. Різцева анестезія, позаротовий метод. - С. 41
Алгоритм №9. Піднебінна анестезія. - С. 43
Алгоритм №10. Мандибулярна анестезія, пальпаторний метод. - С. 46
Алгоритм №11. Мандибулярна анестезія, подактильний метод. - С. 49
Алгоритм №12. Мандибулярна анестезія, позаротовий метод. - С. 52
Алгоритм №13. Торусальна анестезія. - С. 54
Алгоритм №14. Ментальна анестезія, внутрішньоротовий метод. - С. 57
Алгоритм №15. Ментальна анестезія, позаротовий метод. - С. 60
Алгоритм №16. Центральна анестезія ІІ гілки трійчастого нерва біля круглого отвору. - С. 62
Алгоритм №17. Центральна анестезія ІІ гілки трійчастого нерва біля овального отвору. - С. 64
Алгоритм №18. Місцеве знечулення за Берше. - С. 66
Алгоритм №19. Місцеве знечулення за Берше-Дубовим. - С. 69
Алгоритм №20. Місцеве знечулення за Берше-Дубовим-Уваровим. - С. 71
Розділ ІІІ. Операції видалення зубів. - С. 75
Алгоритм №1. Методика типового видалення різців, іклів верхньої щелепи. - С. 75
Алгоритм №2. Методика типового видалення різців, іклів нижньої щелепи. - С. 77
Алгоритм №3. Методика типового видалення премолярів верхньої щелепи. - С. 79
Алгоритм №4. Методика типового видалення премолярів нижньої щелепи. - С. 81
Алгоритм №5. Методика типового видалення молярів верхньої щелепи. - С. 83
Алгоритм №6. Методика типового видалення молярів нижньої щелепи. - С. 85
Алгоритм №7. Типове ви далення зубів. - С. 87
Алгоритм №8. Перикороніт. - С. 89
Алгоритм №9. Атипове видалення зуба. - С. 91
Алгоритм №10. Відкрита альвеолотомія. - С. 94
Алгоритм №11. Резекція верхівки кореня зуба. - С. 96
Розділ IV. Місцеві ускладнення після видалення зубів. - С. 100
Алгоритм №1. Зупинка кровотечі після видалення зуба. - С. 100
Алгоритм №2. Альвеоліт. - С. 103
Розділ V. Загальні ускладнення. - С. 108
Алгоритм №1. Непритомність. - С. 108
Алгоритм №2 Колапс. - С. 108
Алгоритм №3. Анафілактичний шок. - С. 110
Алгоритм №4. Набряк Квінке. - С. 113
Алгоритм №5. Напад бронхіальної астми. - С. 114
Алгоритм №6. Надання допомоги при стенокардії. - С. 116
Алгоритм №7. Надання допомоги при асфіксії. - С. 118
Алгоритм №8. Серцево-легенева реанімація (СЛР). - С. 120