Професійні форуми

Щорічні Міжнародні науково-практичні конференції Національної наукової медичної бібліотеки України – фахові конференції, що відбуваються згідно з «Реєстром з`їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій».

Метою проведення щорічних форумів є обмін досвідом, обговорення найгостріших питань сьогодення та вироблення практичних рекомендацій. Серед найбільш актуальних питань, що підіймаються її учасниками постійно є такі:

  • Сучасні тенденції розвитку медичних бібліотек України.
  • Формування нових напрямів і форм інформаційно-бібліотечної діяльності відповідно сучасним вимогам. Нові послуги та сервіси медичних бібліотек.
  • Доступ до світових інформаційних ресурсів для медичної галузі та забезпечення вітчизняної медицини сучасною науковою інформацією.
  • Інтеграція і комунікація ресурсів бібліотек у формуванні спільного інформаційного простору. Корпоративна діяльність.
  • Розвиток соціального партнерства з видавничими, громадськими організаціями, установами освіти та ін.

Теми щорічних наукових форумів:

Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації : міжнародна науково-практична конференція 20-21 травня 2020 року, м. Харків.

Медичні бібліотеки України в глобалізованому світі науки, освіти та культури : міжнародна науково-практична конференція, 16-17 травня 2019 р., м. Львів.

Стратегія розвитку медичних бібліотек України: пошук нових форматів : міжнародна науково-практична конференція, 17-18 травня 2018 р., м. Тернопіль.

Медичні бібліотеки як осередки збереження та популяризації історико-культурної національної пам’яті : міжнародна науково-практична конференція, 18-19 травня 2017 р., м. Івано-Франківськ.

Місія медичних бібліотек в умовах реформування медичної галузі України : міжнародна науково-практична конференція, 19-20 травня 2016 р., м. Дніпропетровськ.

Бібліотечні цінності в епоху сучасних інформаційних технологій : міжнародна науково-практична конференція, 14-15 травня 2015 р., м. Чернівці.

Співпраця та партнерство медичних бібліотек України в сучасному інформаційному просторі : міжнародна науково-практична конференція, 15-16 травня 2013 р., м. Вінниця.

Медичні бібліотеки України в сучасному світі науки, культури, освіти : міжнародна науково-практична конференція, 16-17 травня 2012 р., м. Полтава.

Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної та фармацевтичної галузей України: традиційний та інноваційний шляхи розвитку : міжнародна науково-практична конференція, 26-27 травня 2011 р., м. Харків.

Стан та перспективи розвитку cистеми науково-інформаційного забезпечення медичної галузі України : міжнародна науково-практична конференція, 19-20 травня 2010 р., м. Одеса.

Науково-краєзнавчий аспект в діяльності медичних бібліотек України : науково-практичний семінар, 21-22 травня 2009 р., м. Чернігів.

Медичні бібліотеки як соціальні інформаційні бази медичної науки та охорони здоров’я : міжнародна науково-практична конференція, 14-16 травня 2008 р., м. Чернівці.

Організація фонду електронних документів в Національній науковій медичній бібліотеці України: науково-практичний семінар, 27 березня 2007 р., м. Київ.

Медичні бібліотеки України на шляху до суспільства знань : науково-практична конференція, 15-17 травня 2007 р., м. Львів.

Наукові медичні бібліотеки: пріоритети розвитку і перспективи : науково-практична конференція, 8-9 листопада 2005 р., м. Київ.

Інноваційні процеси в питаннях створення і використання бібліотечно-інформаційних ресурсів : науково-практична конференція, 12-13 жовтня 2004 р., м. Харків.

Бібліотеки в інформаційному суспільстві: Історія, становлення і розвиток медичних бібліотек України : науково-практична конференція, 21-22 жовтня 2003 р., м. Херсон.

Бібліотеки в інформаційному суспільстві: ресурси та нові технології : науково-практична конференція, 23-24 жовтня 2001 р., м. Київ.

Актуальні питання розвитку бібліотечної справи : науково-практична конференція, 5-6 жовтня 2000 р., м. Київ.