Народився В’ячеслав Володимирович Бережний

Дата:
18.02.2018 день
2018-02-18T00:00:00+02:00
2018-02-19T00:00:00+02:00

80 років від дня народження педіатра, доктора медичних наук, професора В’ячеслава Володимировича Бережного (1938)

Лікар-педіатр, док­тор медичних наук (1983), професор кафедри факультетської педіатрії (1987-1989), від 1990 р. – завідувач кафедри педіатрії № 2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, заслужений лікар Ук­раїни (1998), Головний педіатр МОЗ України (1989).

Закінчив Київський медичний інс­титут імені О.О. Богомольця (1962). У 1982 р. захистив докторську дисер­тацію “Стафилококковая ин­фекция с затяжным, рецидивирующим и хроническим течением у детей”. Ви­хованець Київської педіатричної шко­ли, учень професора П.Н. Гудзенка.

Напрям наукової діяльності: вивчен­ня стафілококових інфекцій, захворю­вань гастродуоденальної зони в дітей, дитяча кардіоревматологія.

Наукові праці: “Затяжное рецидиви­рующее и хроническое течение стафилокок­ковой инфекции у детей” (1991); “Спра­вочник инфекциониста” (1993); “Медицина дитинства” (1999); “Дитячі хвороби” (1999); “Справочное ру­ководство для родителей” (2001); “Тимчасові нормативи надання медич­ної допомоги дитячому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів” (2002).