Історія медичної науки, практики та освіти

Історія медичної науки, практики та освіти : зб. ст. та тез наук.-практ. конф., 26-27 квіт., м. Київ / НАМН України, Ін-т громад. здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України ; редкол. : А. М. Сердюк (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : Реклам. агенство TR Studio, 2018. - 427 с.
Б-98063
Реклам. агенство TR Studio
2018
427

На розгляд були представлені доповіді з історії становлення та розвитку медицини, висвітлені імена найбільш знаних вчених-медиків і лікарів, які присвятили своє життя служінню громадському здоров’ю, його збереженню, профілактиці та лікуванню хвороб. Обговорені доповіді щодо діяльності системи практичної медицини, шляхи становлення та розвитку різних напрямів медичної науки та практики в країні, роботи українських медиків з міжнародними організаціями.