Колекції

Особливе місце в раритетних фондах Національної наукової медичної бібліотеки України посідають колекції. Серед них колекція «Медична україніка», яка нараховує більше 2000 видань та включає видання робіт українських учених-медиків; колекція «Художня творчість українських медиків» та 41 персональна колекція з власних бібліотек українських науковців-медиків, дослідників історії медицини.

Колекція “Медична україніка”

Книжкова колекція “Медична україніка”, яка формується протягом багатьох років із видань творів українських медиків, є окрасою фонду Національної наукової медичної бібліотеки України. До колекції долучаються видання із дарчими написами та автографами, подаровані Бібліотеці авторами.

В колекції знаходяться книги таких українських видатних вчених-медиків як Ю. І. Бернадського – професора, члена Европейської та Міжнародної асоціації черепно-лицевих хірургів; М. М. Амосова – академіка, одного з основоположників легеневої та серцевої хірургії України; О. Ф. Возіанова – академіка, Президента Академії НАН України, директора Інституту урології та нефрології АМН України, О. О. Шалімова – академіка, члена НАН і АМН України, члена Нью-Йоркської академії наук, з ім’ям якого зв’язана ціла епоха в розвитку сучасної світової та вітчизняної хірургії, А. П. Ромадонова – академіка, всесвітньо відомого нейрохірурга та ін.

Особливою популярністюв бібліотецікористуються книги відомих лікарів-гомеопатів династії Попових.

Великий внесок у поповнення колекції «Медична україніка» вносить українська діаспора: Ярослав Ганіткевіч, Павло Пундій, Григорій Малиновський, Ігор Галярник, Ірина Доценко та ін.
Почесне місце в колекції займають твори відомих вчених- медиків: І.М. Трахтенберга – академіка, члена-кореспондента НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки; І.С. Чекмана – члена-кореспондента НАМН України, академік Нью-Йоркської академії наук; Є.С. Товстухи – фітотерапевта, книга якого «Фітотехнологія українців» немає аналогів у вітчизняній медичній літературі, В.В. Безрукова – геронтолога, експерта ООН та Всесвітньої організації охорони здоров’я, члена-кореспондента АМН України.

Колекція «Художня творчість українських медиків»

Колекція «Художня творчість українських медиків» є часткою документальних фондів Національної наукової медичної бібліотеки.
Ця унікальна колекція нараховує майже 250 примірників художніх творів та творів образотворчого мистецтва медичних працівників України.
Поєднати декілька іпостасей лікаря, письменника та художника вдається багатьом медикам сучасності, художні книги яких та альбоми репродукцій власних художніх полотен достойно поповнюють колекцію.

Серед них:
Книги Ю. Г. Віленського «Академик Елена Лукьянова», «Доктор Булгаков».
Збірка віршів А. В. Попова «Яблочный шар».
Роман-оповідання Юрія Щербака «Знаки», «Чорнобиль», «Світлі танці минулого».
Повість В. П. Войтенка «Гоголь. Геній та божевілля», «З хроніки життя і творчості Миколи Гоголя», «Гоголь. На ріках вавілонських».
Романи В. Пасько «Ночь забытых песен», «Час прощення», «Порок истины».
Добірка оповідань, новел, діалогів та роздумів Віталія Коломійцева «На хвилі життя».
Альбом репродукцій власних художніх полотен В. В. Безрукова .
Книга Василя Шендеровського «Нехай не гасне світ науки», яка містить 51 нарис про українських вчених медиків.

Персональні колекції

В зібрання 41 персональної колекції Бібліотеки входить понад 20 тисяч примірників документів, які ретельно зберігаються в фонді та виокремлені в довідково-пошуковому апараті ННМБУ.

Більша частина видань в таких колекціях має пам’яткове значення. На багатьох документах є особисті печатки та екслібриси власників, автографи авторів, присвяти від колег, друзів, діячів медичної науки (В. Бехтєрева, І. Сікорського, Я. Фрумкіна, В. Протопопова, В. Комісаренка та інших. Крім дарчих написів, часто зустрічаються помітки на полях, зроблені власниками книг.

Багато видань надруковано малим накладом, що робить їх бібліографічною рідкістю. Є в колекціях конволютні видання, яких близько 1,5 тис. одиниць зберігання. Кожен конволют об’єднує в собі 20-30-60 документів. Серед конволютних видань є раритети 17-18 ст.

Персональні колекції у фондах ННМБУ:

 • Барабоя Вілена Абрамовича
 • Бернадського Юрія Йосиповича
 • Бєліцера Володимира Олександровича
 • Борисенка Юрія Олексійовича
 • Віленського Юрія Григоровича
 • Ганіткевича Ярослава Володимировича
 • Громашевського Лева Васильовича
 • Даценко Ірини Іванівни
 • Дика-Костюченко Ольги Іванівні
 • Добровольського Леонарда Олександровича
 • Духіної Марії Олександрівни
 • Западнюка Віталія Гнатовича
 • Запоточного Бориса Олексійовича
 • Зарицького Леоніда Андрійовича
 • Захарії Катерини Андріївни
 • Зозулі Івана Савовича
 • Зубара Анатолія Мелентійовича
 • Квітницького-Рижова Юрія Миколайовича
 • Колпакової Ірини Олександрівни
 • Коновалова Вячеслава Сергійовича
 • Коханевич Євгенії Вікторівни
 • Кочіна Ігоря Васильовича
 • Криштопи Бориса Павловича
 • Куліковського Анатолія Георгійовича
 • Кухар Ігора Володимировича
 • Ледощук Бориса Олександровича
 • Малахальцевої Ізабелли Варданівни
 • Пасько Володимира Васильовича
 • Педаченко Георгія Панасовича
 • Пирога Любомира Антоновича
 • Писемського Григорія Федоровича
 • Поліщука Миколи Єфремовича
 • Саєнко Валерія Феодосійовича
 • Семенюти Миколи Максимовича
 • Сердюка Андрія Михайловича
 • Толстанова Олександра Констянтиновича
 • Трінуса Федора Петровича
 • Фрумкіна Якова Павловича
 • Чумака Анатолія Андрійовича