Медико-соціальні засади публічного врядування у сфері охорони здоров’я

Медико-соціальні засади публічного врядування у сфері охорони здоров'я / А. Є. Бакай, М. М. Білинська, С. Г. Бойко [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2018. - 413 с.
Б-98622
НАДУ
2018
413

У монографії висвітлюються основні засади реалізації державної політики України в галузі охорони здоров’я на основі медико-соціальних підходів. Видання розраховане на викладачів і слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також аспірантів і докторантів, які здійснюють наукові пошуки в галузі державного управління охороною здоров’я. Монографія також може бути корисною для фахівців охорони здоров’я, працівників органів державної влади, науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти.
Зміст:
Розділ 1. Медико-соціальні засади публічної політики у сфері охорони здоров’я. - С. 15
1.1. Здоров’я населення як концепт його благополуччя. - С. 15
1.1.1. Підходи до вивчення соціального благополуччя і здоров’я. - С. 19
1.1.2. Детермінанти благополуччя і здоров’я. - С. 23
1.1.3. Оцінка благополуччя країни за допомогою індексу людського розвитку. - С. 26
1.2. Теоретико-методологічне обгрунтування медико-соціальних підходів у публічній політиці з охорони здоров’я в Україні. - С. 31
1.2.1. Теоретико-методологічні засади медико-соціальних принципів державного управління охороною здоров’я. - С. 31
1.2.2. Сучасні глобальні та локальні виклики для України у вимірі цілей розвитку тисячоліття. - С. 40
1.2.3. Зовнішній і внутрішньонаціональний контексти для реалізації стратегій розвитку публічного управління охороною здоров’я. - С. 69
1.2.4. Державно-управлінські підходи до створення нової моделі сталого розвитку України. - С. 77
1.2.5. Механізми утворення ресурсного потенціалу політичних рішень у сфері охорони здоров’я. - С. 84
1.3. Сучасні підходи до організаційної структури сфери охорони здоров’я: міжсекторальність та єдиний медичний простір. - С. 87
1.4. Дотримання державних гарантій на охорону здоров’я як основа державного управління змінами сфери охорони здоров’я в Україні. - С. 99
1.5. Участь громадськості у формуванні державної політики у сфері охорони здоров’я в Україні та міжнародні стандарти партисипаторної демократії. - С. 113
Розділ 2. Реалізація публічної політики на засадах медико-соціальних підходів. - С. 147
2.1. Міжсекторальна взаємодія в паліативній і хоспісній допомозі України. - С. 147
2.1.1. Тенденції розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні. - С. 147
2.1.2. Медико-соціальні підходи в наданні паліативної та хоспісної допомоги. - С. 150
2.1.3. Надання паліативної допомоги в європейських країнах та Україні: визначення проблемних питань. - С. 155
2.1.4. Напрями вдосконалення організаційних засад надання паліативної та хоспісної допомоги. - С. 163
2.1.5. Стратегічні напрями розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні. - С. 167
2.2. Інформаційне забезпечення державного регулювання сфери охорони здоров’я: сучасний стан та перспективи розвитку. - С. 173
2.2.1. Концептуальні основи інформаційного забезпечення державного регулювання охорони репродуктивного здоров’я. - С. 173
2.2.2. Заходи щодо впровадження медико-соціальної ради в органах державної влади у сфері охорони здоров’я. - С. 187
2.3. Медико-соціальна допомога ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД: подолання загрози стигми та дискримінації. - С. 191
Розділ 3. Громадське здоров’я як медико-соціальний ресурс і потенціал сталого розвитку сучасного суспільства. - С. 211
3.1. Профілактична складова медико-соціальної роботи. - С. 211
3.1.1. Розвиток профілактики в охороні здоров’я - шлях до вдосконалення державної політики щодо покращення стану здоров’я населення України. - С. 211
3.1.2. Пріоритетні напрями вдосконалення державної політики щодо покращення здоров’я населення в Україні. - С. 219
3.2. Вакцинація як медико-соціальний аспект в охороні здоров'я України. - С. 229
3.3. Забезпечення рівності та справедливості у сфері охорони громадського здоров’я. - С. 254
3.4. Підготовка кадрів для національної системи громадського здоров'я в контексті європейської інтеграції України. - С. 268
3.4.1. Формування кадрового потенціалу служб громадського здоров’я. - С. 271
3.4.2. Глобальна стратегія для розвитку кадрових ресурсів охорони здоров’я до 2030 року. - С. 273
3.4.3. Підготовка кадрів для системи громадського здоров'я. - С. 280
Розділ 4. Напрями вдосконалення державної політики у сфері охорони здоров’я в Україні. - С. 297
4.1. Стратегічні напрями розвитку державної політики у сфері охорони здоров’я. - С. 297
4.1.1. Євроінтеграційні чинники як інструменти впливу на запровадження змін в охороні здоров’я в Україні. - С. 297
4.1.2. Управління, орієнтоване на здоров’я людини, як нова стратегія в державному управлінні України. - С. 310
4.1.3. Основні механізми децентралізації державного управління системою охорони здоров’я: європейський досвід. - С. 317
4.1.4. Управління для здоров’я як нова стратегія в державному управлінні розвинених країн. - С. 329
4.2. Міжсекторальні та міжгалузеві підходи у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я. - С. 335
4.3. Модернізація кадрових ресурсів охорони здоров’я. - С. 344
4.3.1. Кадрове забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні: стан та перспективи розвитку. - С. 344
4.3.2. Нормативно-правове забезпечення кадрової політики у сфері охорони здоров’я в Україні та світі. - С. 350
4.4. Шляхи вдосконалення фінансово-економічних механізмів охорони здоров’я. - С. 362
4.4.1.Фінансово-економічні ризики у сфері охорони здоров’я в зарубіжних країнах: досвід для України. - С. 362
4.4.2. Механізми фінансування охорони здоров’я. - С. 375
4.4.3. Розвиток державної політики охорони здоров'я в Україні в умовах децентралізації. - С. 381
4.5. Шляхи реформування системи державного управління охороною здоров’я в Україні. - С. 387
4.5.1. Напрями державної політики щодо підвищення ефективності функціонування системи охорони здоров’я в Україні. - С. 387
4.5.2. Інновації як інструмент реформування системи охорони здоров’я в Україні. - С. 391