МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Міжнародний книгообмін

Міжнародний книгообмін є невід’ємною частиною комплектування фонду іноземної літератури. Він забезпечує безвалютне надходження літератури на підставі еквівалентного обміну літературою, забезпечує розширення доступу користувачів Бібліотеки до іноземних медичних видань та розповсюдження за кордоном вітчизняних медичних видань, сприяє розширенню інтелектуальних контактів, взаєморозумінню між науковцями різних країн та ін.
Станом на 2014 рік Бібліотека проводить книгообмін з 35 науковими закладами та бібліотеками в 17 країнах Європи та Америки. Щорічно Бібліотека отримує від своїх партнерів 58 назв періодичних видань медико-біологічного профілю, серед яких багато цінних міжнародних журналів: Annals of Medicine, Central European Journal of Public Health, International Dental Journal, News in Physiological Science тощо. У рамках книгообміну бібліотека надсилає своїм партнерам 24 назви (80 комплектів) українських медичних журналів.

Міжнародний книгообмін

Міжнародні форуми та професійно-освітні візити

Бібліотека є учасницею міжнародних бібліотечних і медичних форумів та організатором щорічної міжнародної науково-практичної конференції, участь у якій беруть представники Польщі, Росії, Білорусі, Узбекистану, Латвії, татарстану та інших країн.
Активно відбувається обмін досвідом між Бібліотекою та зарубіжними партнерами. Працівники Бібліотеки беруть участь у професійно-освітніх візитах до бібліотек та наукових установ у різних країнах світу, а також приймають у своїй Бібліотеці зарубіжні делегації та діляться власним досвідом роботи.

Міжнародні форуми