Проблеми військової охорони здоров’я

Проблеми військової охорони здоров'я : зб. наук. пр. Укр. військ.-мед. акад. / Укр. військ.-мед. акад. ; редкол. : В. Л. Савицький [та ін.]. - Київ : УВМА, 2018. - Вип. 50. - 260 с.
Б-98474
УВМА
2018
260

Зміст:
Савицький, B. Л. Погляди на реформування та розвиток військово-медичної освіти в Україні з огляду на євроатлантичну інтеграцію / B. Л. Савицький, В. О. Жаховський, В. Г. Лівінський. - С. 3-15
Галушка, A. М. Аналіз документів персонального медичного обліку на передових етапах медичної евакуації / A. М. Галушка, В. І. Стриженко, О. Ю. Булах. - С. 16-28
Бадюк, М. І. Особливості медичного забезпечення військових частин територіальної оборони під час виконання завдань за призначенням / М. І. Бадюк, В. М. Півник, О. О. Ляшенко. - С. 29-36
Курділь, Н. В. Актуальні питання відтворення кадрового потенціалу в сфері військової токсикології в Україні / Н. В. Курділь, Л. А. Устінова, В. І. Сагло. - С. 36-42
Козак, H. Д. Актуальні аспекти впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі Української військово-медичної академії / H. Д. Козак, О. М. Власенко, Д. О. Козак. - С. 42-49
Олим, М. Ю. Епідеміологічний нагляд за ВІЛ/СНІД у ЗС України: оцінка, проблеми, шляхи вирішення / М. Ю. Олим, С. О. Моргун, О. М. Іванько. - С. 50-58
Кальниш, B. В. Оцінка професійного здоров’я військових льотчиків за комплексом професійно важливих якостей / B. В. Кальниш, С. М. Пашковський. - С. 58-74
Кравчук, В. В. Організаційні та методичні аспекти проведення заходів психофізіологічного супроводу професійної діяльності військових льотчиків / В. В. Кравчук. - С. 74-84
Рущак, Л. В. Дотримання правил радіаційної безпеки при роботі з радіонуклідними джерелами у відкритому вигляді / Л. В. Рущак, В. О. Мурашко, Д. О. Рущак. - С. 84-93
Швець, А. В. Клініко-функціональні особливості відновлення постконтузійної симптоматики у військовослужбовців з черепно-мозковою травмою / А. В. Швець, А. Ю. Кіх, І. А. Лук’янчук. - С. 94-102
Мороз, Г. З. Клінічні прояви суглобового синдрому у хворих на реактивний артрит на сучасному етапі / Г. З. Мороз, І. В. Седченко, Я. М. Магас. - С. 103-107
Федорич, П. В. Антибіоз при інвазіях сечостатевої системи / П. В. Федорич, Г. І. Мавров. - С. 107-115
Хоменко, І. П. Аналіз і узагальнення результатів надання травматологічної допомоги пораненим з бойовими травмами кінцівок під час антитерористичної операції на Сході України / І. П. Хоменко, С. О. Король. - С. 116-126
Лихота, А. М. Особливості організації ортопедичної стоматологічної допомоги військовослужбовцям в період проведення операції об’єднаних сил / А. М. Лихота, М. З. Лищишин, В. В. Коваленко. - С. 127-132
Гур’єв, С. О. Особливості лікувально-діагностичної тактики у постраждалих з мінно-вибуховою травмою кінцівок на базовому та першому рівні медичної допомоги / С. О. Гур’єв, П. В. Танасієнко, І. П. Марцинковський. - С. 133-141
Гур’єв, С. О. Пошкодження кісток як компонент поліструктурної травми кінцівок у постраждалих внаслідок сучасних бойових дій / С. О. Гур’єв, Д. М. Лисун, В. А. Кушнір. - С. 142-147
Шматенко, О. П. Фармакоекономічний аналіз медикаментозного забезпечення військовослужбовців з різними формами гастроезофагеальної рефлюксної хвороби / О. П. Шматенко, Г. В. Осьодло, В. В. Осьодло. - С. 148-155
Гончаренко, Н. В. Соціально-психологічні аспекти фармацевтичної опіки як основного засобу взаємодії в системі «провізор - відвідувач аптеки» / Н. В. Гончаренко, С. І. Скуратівська, Д. В. Вороненко. - С. 156-165
Соломенний, A. М. Військово-професійне спрямування студентів закладів вищої медичної (фармацевтичної) освіти та удосконалення їх навчання за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби / A. М. Соломенний, О. П. Ніколайчук, Н. О. Тахтаулова. - С. 165-172
Тарасенко, B. О. Дослідження впливу температури, швидкості та тривалості перемішування на структурно-механічні параметри досліджуваного крему / B. О. Тарасенко, Л. Л. Давтян, Н. О. Козіко. - С. 173-181
Шматенко, О. П. Військово-фармацевтична логістика як науковий напрямок у військовій фармації / О. П. Шматенко, М. В. Білоус, Д. В. Вороненко. - С. 181-188
Шматенко, О. П. Порівняльний маркетинговий аналіз психоаналептиків для фармакотерапії травм та поранень головного мозку / О. П. Шматенко, О. В. Плєшкова, А. М. Соломенний. - С. 189-196
Шматенко, О. П. Шляхи приведення до відповідності міжнародним стандартам процесу зберігання медичної техніки та майна на військових медичних складах / О. П. Шматенко, Н. І. Хомутецька, А. Г. Голуб. - С. 197-204
Шматенко, О. П. До питання впровадження дистанційного навчання на кафедрі військової фармації / О. П. Шматенко, Н. І. Хомутецька, С. І. Скуратівська. - С. 204-211
Гур’єв, С. О. Аналіз обставин отримання закритої поєднаної торако-краніальної травми / С. О. Гур’єв, В. В. Хмель. - С. 212-216
Радченко, О. Лейкоцитарний індекс інтоксикації в діагностиці ендогенної інтоксикації при бойовій травмі / О. Радченко, А. Філіпюк, І. Жакун. - С. 217-223
Гур’єв, С. О. Стандартизована характеристика масиву постраждалих, які отримали інвалідність внаслідок ДТП, за системою оцінки тяжкості пошкоджень ISS / С. О. Гур’єв, Д. М. Яровий, І. В. Ковалішин. - С. 224-230
Омельчук, С. Т. Стратегія оцінки біологічної повноцінності харчових продуктів за вмістом мікроелементів / С. Т. Омельчук, М. В. Макаренко, А. М. Гринзовський. - С. 230-243
Єльцова, Л. Б. Оцінка середньодобового споживання продуктів харчування тваринного походження у раціоні студентської молоді / Л. Б. Єльцова, С. Т. Омельчук. - С. 244-257