Шок: сучасний погляд на проблему та надання медичної допомоги

Шок: сучасний погляд на проблему та надання медичної допомоги на догоспітальному та на ранньому госпітальному етапі / В. В. Ніконов, С. В. Курсов, В. Ф. Забашта ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. Каф. медицини невідклад. станів і медицини катастроф. - Харків : Мадрид, 2019. - 181 с.
Б-98791
Ніконов В. В.
Мадрид
2019
181

У монографії представлено етіопатогенетичну та сучасну класифікацію шоку за визначенням провідного гемодинамічного паттерну, провідні механізми патогенезу шоку та формування синдрому поліорганної дисфункції. Наведено сучасні принципи, схеми надання екстреної медичної допомоги та спеціалізованої медичної допомоги на ранньому госпітальному етапі постраждалим, які перебувають у стані шоку.
Зміст:
Сучасні класифікаціі шоку. - С. 11
Етіопатогенетична класифікація щоку. - С. 11
Сучасна класифікація на основі визначення головного гемодинамічного паттерну шоку. - С. 13
Переваги класифікації шоку за визначенням головного гемодинамічного паттерну. - С. 14
Спільні ланки патогенезу при різних видах шоку. - С. 18
Гіпоксія як пусковий фактор ініціації системної запальної реакції в умовах шоку. - С. 21
Роль молекулярних фрагментів, що асоційовані з пошкодженням. - С. 27
Принципи негайної діагностики гемодинамічного паттерну шоку. - С. 30
Припущення на основі визначення етіології патологічного процесу. - С. 30
Інструментальна діагностика: обмеженість можливостей сучасного догоспітального етапу та ближні перспективи їх швидкого зростання. - С. 34
Фотоплетизмографічні методики оцінки тяжкості шоку, об'єму крововтрати та гемодинамічного паттерну шоку. - С. 39
Розповсюдженість синдрому шоку в сучасних умовах: які різновидності шоку в яких країнах переважають. - С. 48
Оцінка тяжкості перебігу шоку. - С. 53
Компенсований (оборотний) шок. - С. 53
Декомпенсований оборотний шок. - С. 55
Декомпенсований необоротний шок. - С. 57
Клінічні критерії ступеня тяжкості шоку. - С. 57
Оцінка тяжкості гіпоксії і гіпоксемії в умовах шоку. - С. 60
Дослідження вмісту лактату в плазмі крові у пацієнтів які перебувають в стані шоку. - С. 65
"Взаємовідносини" між шоком та колапсом. - С. 70
Загальні принципи надання екстреної медичної допомоги постраждалим, що знаходяться в стані шоку. - С. 72
Стабілізація гемодинаміки та респіраторна підтримка (системна оксигенація). - С. 72
Інфузійна терапія. - С. 73
Ізотонічні розчина. - С. 75
Гіпертонічні розчини. - С. 76
Гіпотонічні розчини. - С. 78
Похідні декстрану. - С. 79
Похідні модифікованої желатини. - С. 80
Похідні гідроксиетилкрохмалю. - С. 81
Заходи для інотропної підтримки та підтримки судинного тонусу. - С. 82
Надання екстреної медичної допомоги та принципи інтенсивної терапії при головних видах шоку. - С. 89
Кардіогенний шок. - С. 89
Інтенсивна терапія істинного кардіогенного шоку (ІКШ). - С. 92
Інтенсивна терапія аритмогенного кардіогенного шоку (АРКШ). - С. 96
Тромболітична терапія. - С. 100
Надання ЕМД та інтенсивна терапія при тромбоемболії гілок легеневої артерії. - С. 104
Остання інформація про доцільність застосування глюкокортикоїдів в схемі інтенсивної терапії у хворих з кардіогенним шоком. - С. 107
Інтенсивна терапія різних видів дистрибутивного шоку. - С. 109
Анафілактичний шок. - С. 109
Центрогенний шок. - С. 113
Холодовий шок. - С. 119
Інтенсивна терапія різних видів дистрибутивного шоку. - С. 109
Анафілактичний шок. - С. 109
Центрогенний шок. - С. 113
Холодовий шок. - С. 119
Інтенсивна терапія різних видів гіповолемічного шоку. - С. 126
Геморагічний шок. - С. 126
Теоретична основа для нових розробок в галузі інтенсивної терапії гіповолемічного шоку та запобігання пошкодження органів і тканин під час реперфузії. - С. 137
Дослідження кафкдри медицини невідкладних станів та медицини катастроф ХМАПО в галузі надання екстреної медичної допомоги при геморагічному шоку у пацієнтів з політравмою. - С. 145
Опіковий шок. - С. 151
Дегідратаційний шок. - С. 160