Науковий симпозіум з міжнародною участю «Сучасні теоретико-практичні аспекти реалізації впровадження “Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини” у первинну ланку охорони здоров’я»

22 листопада 2019 р.

ОРГАНІЗАТОРИ:

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»,
Національна наукова медична бібліотека України,
Відділення фундаментальних проблем медицини
Академії наук вищої школи України,
Кафедра реабілітації і нетрадиційної медицини
Львівського національного університету імені Данила Галицького,
Кафедра фітотерапії, гомеопатії і біоенергоінформаційної медицини
ПВНЗ «Київський медичний університет»,
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини,
ТОВ «Науково-дослідний інститут інформаційної медицини»

Шановні колеги!
Оргкомітет наукового симпозіуму з міжнародною участю «Сучасні теоретико-практичні аспекти реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я» (далі – Симпозіум), має честь запросити Вас до участі у роботі наукового заходу в якості доповідачів і слухачів.
Симпозіум внесено до “Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться в в 2019 році МОН України, Свідоцтво №182 від 02 липня 2018 р.
за адресою м.Київ, вул Льва Толстого 7, золота зала Національної наукової медичної бібліотеки.

МЕТА СИМПОЗІУМУ

Метою заходу є обговорення актуального стану щодо вивчення і реалізації методів народної та нетрадиційної медицини (НіНМ) поміж інших методів у контексті рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) «Стратегія розвитку народної медицини на 2014 -2023 рр.» та впровадження найбільш ефективних, безпечних методів НіНМ у первинну ланку охорони здоров’я України і інших країнах світу.
У той час, як в одних країнах світу методи НіНМ успішно розвиваються, а в деяких країнах, включаючи Україну, з впровадженням методів НіНМ виникають складнощі в контексті освіти, лікувальної практики, що потребує обговорення та опрацювання рішень та їх адаптації до актуальних, сучасних умов сьогодення в Україні.
Тож запрошуємо фахівців ділитись досвідом, надихаючи один одного на творчі рішення та нестандартні підходи, керуючись нормативно-правовими документами в Україні і рекомендаціями ВООЗ.
У межах Симпозіуму 25жовтня 2019р. на окремих майданчиках будуть проведені очні майстер-класи з різних напрямків і методів НіНМ, спеціалізована виставка «Альтернативна медицина – 2019: Здоров’я і довголіття від природи. Ярмарок здоров’я» (за окремою адресою).

ТЕМИ СИМПОЗІУМУ

1. Розвиток народної (комплиментарної/ альтернативної) медицини в Україні та світі у відповідності з основними напрямками, викладеними у «Стратегії ВООЗ по народній медицині на 2014-2023 роки».
2. Структура НіНМ в Україні, правові та юридичні аспекти. Науково-методичне обґрунтування застосування методів НіНМ у первинній ланці охорони здоров’я, їх реалізація.
3. Економічна доцільність ефективності застосування методів НіНМ в умовах економічної кризи в Україні.
4.Фармакогнозія і фітотерапія: досвід впроваждення і застосування у медицині.
5.Гомеопатія: досвід викладання і застосування у медицині.
6. Аюрведа і тибетська медицина: реалії та перспективи.
7. Інформаційна медицина: досвід впроваждення і застосування у медицині. Реалії та перспективи.
8 Інформаційна гігієна і інформаційний простір у сучасному світі: «Слово лікує, слово вбиває». Психологічне і фізичне «вигорання».
9.Відновлення психічного і фізичного здоров’я привентивними методами НіНМ в учасників і мешканців території бойових дій, керуючись досвідом та настановами НАТО.
10. Електрозональна, електропунктурна та інформаційна діагностика: досвід впровадження як скринінг – методу діагностики та контролю ефективності лікування у первинній ланці охорони здоров’я.
11 Біорезонансна терапія: принципи та перспективи.
12 Питання деонтології та лікарської етики у сфері НіНМ.
13. Актуальні питання і перспективи діяльності громадських організацій – асоціацій у захисті, збереженні і примноженні громадського здоров’я.
14. Якість, ефективність і безпечність методів НіНМ у первинній ланці медичної практики.

НАПРЯМКИ

комплиментарної/альтернативної (народної та нетрадиційної медицини, натуропатії), які будуть розглянуті на Симпозіумі:
· Фітотерапія
· Ароматерапія
· Апітерапія
· Гірудотерапія
· Аюрведа
· Традиційні системи детоксикації та харчування.
· Інформаційна медицина.
· Біорезонансна терапія.
· Мікрогенераторна терапія
· Гомеопатія
· Акупунктура (рефлексотерапія), су-джок терапія
· Традиційні системи діагностики (пульсова, за зонами проекції органів)
· Електропунктурна діагностика
· Масаж, мануальна терапія
· Остеопатія, краніо-сакральна терапія
· Цілительські практики
· Психологічна підтримка фахівців
· Навчання фахівців
· Законодавча база, організаційні питання

ФОРМИ УЧАСТІ в СИМПОЗІУМІ

• Усна доповідь з можливістю презентації в PowerPoint до 15 хв
• Презентація компанії (ролик або міні презентація PowerPoint) до 5 хв
• Учасник – очно
• Майстер-клас до 30 хв
• Публікація тез, статей
*Виставка продукції та медичних практик
• Заочна участь

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

Матеріали Симпозіуму будуть опубліковані у збірнику і на сторінках професійного науково-практичного видання «Фітотерапія. Часопис» відповідно до стандартів і рекомендацій ВАК МОН України до наукових публікацій.
Тези (до 1 сторінки) і статті (до10 сторінок із списком літературних джерел, резюме та ключовими словами українською, російською, англійською мовами) подаються за такою структурою: УДК; трьома мовами (укр., рос., англ.): назва роботи (великими літерами), ініціали та прізвища авторів, наукове звання, науковий ступінь (магістр, аспірант, докторант, практикуючий лікар, цілитель); повна назва установи (місце роботи, навчання); розділи тез і статті: актуальність, мета роботи, матеріали і методи дослідження, результати дослідження та їх обговорення, висновки про доцільність практичного використання набутого досвіду. Перспективи подальших досліджень. Посилання на літературні джерела для статті обов’язкові.
Матеріали, в яких порушуються принципи біоетики та, які не відповідають зазначеним вище вимогам, публікуватися не будуть.

ОПЛАТА

1. Вартість публікації тез для учасників з України та країн СНД (фізичних осіб) – 250 грн., інших країн -100 $ за 1800 знаків (одна сторінка).
2. Організаційний внесок для учасників з України та країн СНД (фізичних осіб) – 550 грн., інших країн – 250 $.
3. Вартість участі юридичних осіб за укладанням угоди відповідно до наказу та затвердженому прейскуранту цін.
Одержувач платежу: ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України» м. Київ тел .: (050) 353-03-26
Реквізити: р/р 26001591851 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ,» м. Київ, МФО 380805
Код ЄДРПОУ: 33443640

ТЕРМІНИ

Анкету учасника, тези, квитанцію про сплату публікації та участі необхідно надіслати на e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com
до 24 жовтня 2019 р.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ СИМПОЗІУМУ

м Київ, Льва Толстого 7

ОФІЦІЙНІ МОВИ

українська, англійська, російська

СЕРТИФІКАТИ

Сертифікати із зазначенням кількості балів, які враховуються при проходженні атестації будуть видані після завершення Симпозіуму або надіслані поштою за адресою, вказаною в анкеті учасника.
Симпозіум внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться
в 2019 році МОН України, Свідоцтво №182 від 02 липня 2018 р.

МАТЕРІАЛИ ПУБЛІКАЦІЙ

Матеріали (тези) будуть видані при реєстрації в день проведення Симпозіуму або вислані поштою при заочній формі участі.

РЕГЛАМЕНТ

09:00-09:55 – Реєстрація учасників
10: 00-10: 20 – Відкриття заходу. Вітання учасників
10: 20-13: 00 – I Пленарне засідання
13: 00-14: 00 – Перерва.
14: 00-17: 00 – II Пленарне засідання
17:00 -18: 00 – дискусії, прийняття резолюції, закриття пленарних засідань.

У межах Симпозіуму будуть проведені очні майстер-класи та виставка товарів, методів, засобів з різних напрямків НіНМ за окремою адресою.
Тематику ДОПОВІДІ, МАЙСТЕР-КЛАСУ просимо указати в анкеті для включення до програми і забезпечення додатковим приміщенням і технічним супровідом.

Контактні телефони:
Кафедра фітотерапії, гомеопатії і БЕІМ КМУ – (044) 560-88-27 Матюшко Наталія Миколаївна
Парчамі Сепідех Газає +38(066) 217 13 21
НДІ Інформаційної медицини: Головаха Марина Олександрівна
Вайбер +38 (050) 351-80-50
Голова організаційного комітету – +38 (050) 353 03 26 Гарник Тетяна Петрівна,