Сучасні аспекти військової медицини

Сучасні аспекти військової медицини : зб. наук. пр. / М-во оборони України, Нац. військ.-мед. клін. центр "ГВКГ". - Київ : Людмила, 2018. - Вип. 25. - 454 с.
Б-98431
Людмила
2018
454

Зміст:
Березняков, И. Г. Анализ представлений врачей Украины о диагностике и лечении острого бронхита / И. Г. Березняков, Н. И. Иманова, В. И. Березняков. - С. 3-14
Жаховський, В. О. Медична служба бригади: методичні підходи до формування організаційної структури / В. О. Жаховський, В. Г. Лівінський. - С. 15-36
Жаховський, В. О. Єдиний медичний простір як парадигма військової охорони здоров’я / В. О. Жаховський, В. Г. Лівінський. - С. 37-60
Іващенко, С. М. Значення державної системи превентивної медицини для формування людського резерву Збройних Сил України / С. М. Іващенко. - С. 60-66
Казмірчук, А. П. Місце клінік (відділень) терапевтичного профілю Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у сучасної системі лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України по наданню медичної допомоги військовослужбовцям - учасникам антитерористичної операції за увесь період її проведення. Основні статистичні показники / А. П. Казмірчук, О. В. Циц, І. Г. Денисенко. - С. 67-77
Казмірчук, А. П. Місце клінік (відділень) хірургічного профілю Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у сучасній системі лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України по наданню медичної допомоги військовослужбовцям-учасникам антитерористичної операції за увесь період її проведення. Основні статистичні показники / А. П. Казмірчук, О. В. Циц, І. Г. Денисенко. - С. 78-90
Казмірчук, А. П. Особливості психічного стану осіб, які були звільнені з полону / А. П. Казмірчук, О. В. Циц, К. М. Калишенко. - С. 90-95
Сидорова, Н. М. Обґрунтування потреби в удосконаленні надання медичної допомоги військовослужбовцям в закладах охорони здоров’я Міністерства Оборони України: аналіз обсягу діагностичних досліджень та результатів лікування / Н. М. Сидорова. - С. 96-101
Задорожна, Б. В. Аналіз смертності від мозкових інсультів у ангіоневрологічному відділенні Військово-медичного клінічного центру Західного регіону з 2013 по 2017 роки / Б. В. Задорожна, О. В. Сайко, Л. М. Добош. - С. 102-108
Лисак, А. В. Колоректальні неоплазії / А. В. Лисак, О. М. Березкін. - С. 108-117
Литвиненко, О. О. Злоякісна фіброзна гістіоцитома м’яких тканин гомілки / О. О. Литвиненко, С. І. Коровін, О. О. Литвиненко. - С. 118-124
Литвиненко, О. О. Злоякісна фіброзна гістіоцитома м’яких тканин плеча та передпліччя / О. О. Литвиненко, С. І. Коровін, О. О. Литвиненко. - С. 125-131
Рушай, А. К. Заходи по профілактиці запальних ускладнень під час хірургічного втручання в травматології та ортопедії / А. К. Рушай, В. П. Данькевич, A. P. Бебих. - С. 132-140
Федірко, І. В. Лікування хронічного періодонтиту та його ускладнень у військовослужбовців Збройних Сил України в клініці щелепно-лицевої хірургії та стоматології Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» / І. В. Федірко, С. М. Козловський, П. А. Шмідт. - С. 141-148
Шматенко, О. П. Визначення розчинності активних фармацевтичних інгредієнтів крему для лікування ранового процесу у поранених військовослужбовців / О. П. Шматенко, Л. Л. Давтян, В. О. Тарасенко. - С. 148-156
Гончаров, Я. П. Ефективність заліза (III) гідроксид полімальтозного комплексу при лікуванні постгеморагічної залізодефіцитної анемії у поранених / Я. П. Гончаров, С. А. Гусєва, О. О. Петруша. - С. 157-169
Друзь, О. В. Психодіагностика посттравматичного стресового розладу в учасників локальних бойових дій / О. В. Друзь, І. О. Черненко. - С. 170-186
Дяченко, В. В. Актуальні питання діагностики та оцінки клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / В. В. Дяченко, С. А. Бичкова, Е. М. Тумарова. - С. 186-195
Кушнарьова, Н. М. Корекція ліпідного та жирнокислотного спектру сироватки крові хворих на цукровий діабет 2-го типу з ізольованою гіпертригліцеридемією з використанням фенофібрату / Н. М. Кушнарьова, Г. В. Мясников, О. М. Гриценко. - С. 196-207
Левшова, З. В. Випадок інфаркту міокарда, ускладненого аневризмою міжшлуночкової перетинки / З. В. Левшова, А. М. Балко. - С. 208-213
Лурина, Н. А. Краткое сообщение о случае редкого заболевания из группы системних склеродермий / Н. А. Лурина, А. А. Спасская, Т. В. Бакун. - С. 214-221
Малиновська, О. В. Застосування психотерапевтичних методів при лікуванні хворих на цукровий діабет в умовах стаціонару / О. В. Малиновська, О. С. Колісник. - С. 222-228
Мясников, Г. В. Етіологічна структура збудників внутрішньолікарняних інфекцій у відділенні реанімації та інтенсивної терапії хірургічного профілю Національного військово-медичного клінічного госпіталю «Головний військовий клінічний госпіталь». Основи мікробіологічної діагностики та антибактеріальної терапії нозокоміальних інфекцій / Г. В. Мясников, Ю. А. Кобірніченко, Л. О. Рощенко. - С. 229-239
Нахимчук, Л. Л. Алгоритм фізіотерапевтичного лікування нейропатії лицевого нерва / Л. Л. Нахимчук, О. А. Морозенко, А. В. Ткачов. - С. 239-246
Сайко, А. В. Современное состояние проблемы фантомной боли (обзор литературы) / А. В. Сайко. - С. 247-266
Сидорова, Н. М. Залежність показника загального периферичного опору судин у постраждалих з бойовою травмою від стану мікроциркуляторного русла / Н. М. Сидорова, Д. Д. Третяк, І. В. Хоменко. - С. 266-275
Спаська, Г. О. Клінічний випадок ідіопатичної дилатаційної кардіоміопатії / Г. О. Спаська, Ю. В. Ковальова, Д. О. Козирева. - С. 276-287
Стрільчук, Л. М. Зміна електро- та ехокардіографічних параметрів залежно від стану жовчного міхура у хворих на ішемічну хворобу серця, яким проведено аорто-коронарне шунтування / Л. М. Стрільчук, Д. І. Беш, О. І. Рафалюк. - С. 287-294
Ткачов, А. В. Неврологічна симптоматика в гострому періоді струсу головного мозку на етапі медичної евакуації з військового мобільного госпіталю / А. В. Ткачов, О. В. Сайко. - С. 295-309
Ткачов, А. В. Тактика лікування дорсалгій при коморбідності (огляд літератури) / А. В. Ткачов, О. В. Селюк, С. Д. Третяк. - С. 310-318
Триполка, С. А. Гангренозная пиодермия как редкое проявление аутоиммунных заболеваний / С. А. Триполка, И. Ю. Головач. - С. 318-323
Форманчук, О. К. Активність як атрибут хронічного обструктивного захворювання легень (огляд літератури) / О. К. Форманчук. - С. 324-331
Форманчук, О. К. Природний перебіг і прогресування хронічного обструктивного захворювання легень (огляд літератури) / О. К. Форманчук. - С. 331-341
Чурсіна, Т. Я. Погляд на еритроцит як один з модифікаторів плейотропних фармакологічних ефектів статинів (огляд літератури) / Т. Я. Чурсіна, К. О. Міхалєв. - С. 341-355
Шматенко, О. П. Особливості проведення підтримувальної терапії запалень паренхіматозної тканини нирок і ниркових мисок за допомогою лікарських рослин (огляд літератури) / О. П. Шматенко, О. Ф. Кучмістова, І. Г. Гринчук. - С. 356-378
Вишнягов, А. М. Застосування противірусних препаратів прямої дії для лікування хронічного вірусного гепатиту С / А. М. Вишнягов, І. М. Діжа, К. С. Рихальська. - С. 379-387
Дяченко, В. В. Аналіз ефективності проведення небулайзерної терапії в лікуванні неконтрольованої бронхіальної астми / В. В. Дяченко, С. А. Бичкова, Г. А. Чумаченко. - С. 387-395
Литвиненко, О. О. Значення прогностичного маркеру пухлинної прогресії КІ-67 при місцево поширених пухлинах / О. О. Литвиненко, В. Є. Сафонов, О. О. Литвиненко. - С. 396-403
Ліннік, Т. В. Клінічний випадок успішної діагностики та лікування туберкульозу легень в поєднанні з раком легень / Т. В. Ліннік, Л. І. Гречаник, A. P. Сапожніков. - С. 403-410
Маланкевич, Ю. І. Порівняльна характеристика лікувальних методів усунення гемоконцентрації у пацієнтів із судинними захворюваннями головного мозку / Ю. І. Маланкевич. - С. 411-419
Орловська, І. В. Використання наноцелюлозних гідрогелевих пов’язок у лікуванні ран / І. В. Орловська, І. П. Хоменко, О. Д. Будник. - С. 420-431
Страфун, С. С. Групи ризику розвитку місцевого гипертензивного ішемічного синдрому при вогнепальних ушкодженнях нижніх кінцівок / С. С. Страфун, А. М. Лакша, В. Г. Шипунов. - С. 431-438
Чайковський, І. А. Визначення комплексної оцінки функціонального стану організму серед курсантів вищого військового навчального закладу з метою профілактики захворювань внутрішніх органів / І. А. Чайковський, С. В. Софієнко, М. В. Тверезовський. - С. 439-444