Сучасні аспекти військової медицини

Сучасні аспекти військової медицини : зб. наук. пр. Нац. військ.-мед. клін. центру "ГВКГ" МО України / Нац. військ.-мед. клін. центр "ГВКГ" ; редкол. : А. П. Казмірчук (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : Вид-во Людмила, 2019. - Вип. 26, ч. 1. - 242 с.
Б-98777
Вид-во Людмила
2019
242

Збірник складається з 4 глав. У них викладено наступні матеріали: медичне забезпечення військ Збройних сил України, сучасна діагностика та лікування захворювань хірургічного та терапевтичного профілів, а також результати клінічних випробувань нових лікарських засобів.
Зміст:
Глава 1. Питання організації медичного забезпечення в Збройних силах України. - С. 3
Жаховський, В. О. Роль та значення дефініцій у військовій медицині / В. О. Жаховський, В. Г. Лівінський. - С. 3
Казмірчук, А. П. Діяльність Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" з надання спеціалізованої медичної допомоги військовослужбовцям та особам інших контингентів у 2014-2018рр. Основні статистичні показники / А. П. Казмірчук [та ін.]. - С. 20
Інші автори: Дрюк М. О., Денисенко І. Г., Циц О. В., Сидорова Л. Л., Агрепишин С. В., Бугай О. О.
Кудріль, Н. В. Про результати участі в міжнародному Конгресі "ХБРЯ - прикладні науки і управління наслідками - 2018" / Н. В. Кудріль [та ін.]. - С. 38
Інші автори: Устінова Л. А., Сагло В. І., Баркевич В. А., Євтодьєв О. А., Швець Р. М.
Сайко, О. В. Динаміка адаптивних порушень у лікарів військово-мобільного госпіталю при виконанні обов'язків в умовах збройного конфлікту / О. В. Сайко, І. П. Зосимчук, І. Є. Гайда. - С. 46
Соколовський, А. І. Аналіз проведення ехокардіографічних досліджень у пацієнтів кардіологічного профілю в амбулаторних умовах у закладах охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України / А. І. Соколовський [та ін.]. - С. 65
Інші автори: Сидорова Н. М., Софієнко С. В., Чайковський І. А., Воронко А. А., Маслакова Н. В., Діденко Л. В., Шевчук Р. В., Шевчувк С. В., Гальченко Г. І., Епішев Ю. П.
Глава 2. Питання хірургії. - С. 74
Жупан, Б. Б. Ефективність нейропротекторної терапії глаукоми / Б. Б. Жупан, Т. А. Бібік, В. В. Третяк. - С. 74
Канцера, І. В. Синдром фон Хіппеля-Ліндау / І. В. Канцера, А. В. Лисак. - С. 81
Рушай, А. К. Об'єктивізація результатів хірургічного лікування постраждалих з септичними незрощеннями великогомілкової кістки / А. К. Рушай [та ін.]. - С. 90
Інші автори: Борзих О. В., Мартинчук О. О., Борзих Н. О., Шипунов В. Г.
Слободяник, В. П. Випадок лікування пацієнта зі стравоходом Барретта методом аргоноплазмової коагуляції / В. П. Слободяник [та ін.]. - С. 101
Інші автори: Зосим В. А., Рагушин Д. А., Воєвода Ю. Ю., Ткач К. Д., Куриленко А. П.
Глава 3. Питання терапії. - С. 109
Бурдо, И. С. Артериальная гипертензия при опухолях надпочечников / И. С. Бурдо [и др.]. - С. 109
Інші автори: Тихонова Н. В., Чаюн Н. В., Спасская А. А.
Воронко, А. А. Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію військовослужбовців у віддаленому періоді після участі в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи / А. А. Воронко. - С. 121
Дяченко, В. В. Аналіз причин кашлю у військовослужбовців / В. В. Дяченко [та ін.]. - С. 133
Інші автори: Бичкова С. А., Чумаченко Г. А., Тумарова Е. М., Пархотик Л. І., Заковоротна І. Г., Таранухін С. С., Староконь Л. В.
Казмірчук, А. П. Антитромботична терапія хворих на фібриляцію передсердь в умовах реальної клінічної практики / А. П. Казмірчук [та ін.]. - С. 141
Інші автори: Андріюк А. С., Сидорова Н. М., Третяк Д. Д., Хоменко І. В., Шамугія Б. К., Науменко М. В.
Левшова, З. В. Синдром множинної ендокринної неоплазії: діагностика та лікування (огляд літератури та опис клінічного випадку) / З. В. Левшова, М. С. Грод. - С. 148
Левшова, З. В. Гіпертрофічна кардіоміопатія: випадок з практики / З. В. Левшова, С. В. Скорозінська. - С. 161
Литовка, С. Л. Епідеміологічні особливості кишкового ієрсиніозу у військових колективах / С. Л. Литовка [та ін.]. - С. 169
Інші автори: Клименко Ю. Ю., Рожков А. В., Олим М. Ю., Іванько О. М., Огороднійчук І. В.
Мясников, Г. В. Розлади вегетативного відділу нервової системи та їх особливості у військовослужбовців Збройних сил України та учасників антитерористичної операції / Г. В. Мясников [та ін.]. - С. 178
Інші автори: Ткачов А. В., Литовченко І. І., Слєсаренко Ю. О., Селюк О. В., Семьонова О. В.
Глава 4. Нове в діагностиці та лікуванні захворювань. - С. 185
Бутрім, О. І. Вплив дієтичної добавки екстракту кореня борця з радіопротективними властивостями на систему кровоутворення при дії іонізуючого опромінення / О. І. Бутрім [та ін.]. - С. 185
Інші автори: Цвігун Г. В., Собецький В. В., Главацький О. Я., Худенький І. Ю., Воронко А. А.
Головко, С. В. Досвід черезшкірної пункційної склеротерапії кіст нирок / С. В. Головко [та ін.]. - С. 194
Інші автори: Собков Я. В., Савицький О. Ф., Валерко Д. О.
Доценко, Н. Я. Новые возможности оптимизации лечения артериальной гипертензии: хронотерапия / Н. Я. Доценко [и др.]. - С. 200
Інші автори: Боев С. С., Герасименко Л. В., Шехунова И. А.
Новопашенна, В. В. Остеосцинтиграфиія в оцінці комбінованого лікування скелетних метастазів / В. В. Новопашенна, В. І. Чобан, З. Г. Красільніков. - С. 211
Форманчук, О. К. Погляд на концепцію біологічного розвитку й особливості діагностики хронічного обструктивного захворювання легень у доклінічний період / О. К. Форманчук. - С. 218
Цвігун, Г. В. Магнітно-резонансна томографія в діагностиці аденом гіпофіза та розпізнаванні можливих причин їх гіпердіагностики / Г. В. Цвігун [та ін.]. - С. 230
Інші автори: Хєда М. І., Цибенко Л. Д., Карпцова Ж. Є., Ніцак Н. В., Зима С. Г.