Сучасні аспекти військової медицини

Сучасні аспекти військової медицини : зб. наук. пр. Нац. військ.-мед. клін. центру "ГВКГ" МО України / Нац. військ.-мед. клін. центр "ГВКГ" ; редкол. : А. П. Казмірчук (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : Вид-во Людмила, 2019. - Вип. 26, ч. 1. - 242 с.
Б-98777
Вид-во Людмила
2019
242

Зміст:
Жаховський, В. О. Роль та значення дефініцій у військовій медицині / В. О. Жаховський, В. Г. Лівійський. - С. 3-19
Казмірчук, А. П. Діяльність Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» з надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги військовослужбовцям та особам інших контингентів у 2014-2018 pp. Основні статистичні показники / А. П. Казмірчук, М. О. Дрюк, І. Г. Денисенко. - С. 20-37
Курділь, Н. В. Підсумки міжнародного конгресу з управління наслідками хімічних, біологічних, радіаційних та ядерних загроз «CBRNe Applied Science and Consequence Management World Congress - 2018» / Н. В. Курділь, Л. А. Устінова, В. І. Сагло. - С. 38-46
Сайко, О. В. Динаміка адаптивних порушень у лікарів військово-мобільного госпіталю при виконанні обов’язків в умовах збройного конфлікту / О. В. Сайко, І. П. Зосимчук, І. Є. Гайда. - С. 46-64
Соколовський, А. І. Аналіз проведення ехокардіографічних досліджень у пацієнтів кардіологічного профілю в амбулаторних умовах у закладах охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України / А. І. Соколовський, Н. М. Сидорова, С. В. Софієнко. - С. 65-73
Жупан, Б. Б. Ефективність нейропротекторної терапії глаукоми / Б. Б. Жупан, Т. А. Бібік, В. В. Третяк. - С. 74-81
Канцера, І. В. Синдром фон Хіппеля-Ліндау / І. В. Канцера, А. В. Лисак. - С. 81-90
Рушай, А. К. Об’єктивізація результатів хірургічного лікування постраждалих з септичними незрощеннями великогомілкової кістки / А. К. Рушай, О. В. Борзих, О. О. Мартинчук. - С. 90-101
Слободяник, В. П. Випадок лікування пацієнта зі стравоходом Барретта методом аргоноплазмової коагуляції / В. П. Слободяник, В. А. Зосим, Д. А. Рагушин. - С. 101-108
Бурдо, И. С. Артериальная гипертензия при опухолях надпочечников / И. С. Бурдо, Н. В. Тихонова, Н. В. Чаюн. - С. 109-120
Воронко, А. А. Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію військовослужбовців у віддаленому періоді після участі в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи / А. А. Воронко. - С. 121-132
Дяченко, В. В. Аналіз причин синдрому хронічного кашлю у військовослужбовців / В. В. Дяченко, С. А. Бичкова, Г. А. Чумаченко. - С. 133-140
Казмірчук, А. П. Антитромботична терапія хворих на фібриляцію передсердь в умовах реальної клінічної практики / А. П. Казмірчук, А. С. Андріюк, Н. М. Сидорова. - С. 141-148
Левшова, З. В. Синдром множинної ендокринної неоплазії: діагностика та лікування (огляд літератури та опис клінічного випадку) / З. В. Левшова, М. С. Грод. - С. 148-160
Левшова, З. В. Гіпертрофічна кардіоміопатія: випадок з практики / З. В. Левшова, С. В. Скорозінська. - С. 161-169
Литовка, С. Л. Епідеміологічні особливості кишкового ієрсиніозу у військових колективах / С. Л. Литовка, Ю. Ю. Клименко, А. В. Рожков. - С. 169-177
Мясников, Г. В. Розлади вегетативного відділу нервової системи та їх особливості у військовослужбовців Збройних Сил України та учасників антитерористичної операції / Г. В. Мясников, А. В. Ткачов, І. І. Литовченко. - С. 178-184
Бутрім, О. І. Вплив дієтичної добавки екстракту кореня борця з радіопротективними властивостями на систему кровотворення при дії іонізуючого опромінення / О. І. Бутрім, Г. В. Цвігун, В. В. Собецький. - С. 185-194
Головко, С. В. Досвід черезшкірної пункційної склеротерапії кіст нирок / С. В. Головко, Я. В. Собков, О. Ф. Савицький. - С. 194-200
Доценко, Н. Я. Новые возможности оптимизации лечения артериальной гипертензии: хронотерапия / Н. Я. Доценко, С. С. Боев, Л. В. Герасименко. - С. 200-211
Новопашенна, В. В. Остеосцинтиграфія в оцінці комбінованого лікування скелетних метастазів / В. В. Новопашенна, В. І. Чобан, Р. Г. Красільніков. - С. 211-218
Форманчук, О. К. Погляд на концепцію біологічного розвитку й особливості діагностики хронічного обструктивного захворювання легень у доклінічний період / О. К. Форманчук. - С. 218-229
Цвігун, Г. В. Магнітно-резонансна томографія в діагностиці аденом гіпофіза та розпізнаванні можливих причин їх гіпердіагностики / Г. В. Цвігун, М. І. Хєда, Л. Д. Цибенко. - С. 230-234