Відносини у сфері охорони здоров’я в Україні

Книш С. В. Відносини у сфері охорони здоров'я в Україні: адміністративно-правовий аспект / С. В. Книш. - Київ : Освіта України, 2019. - 442 с.
Б-99150
Книш С. В.
Освіта України
2019
442

У монографії розкрито сутність та особливості адміністративно-правових відносин у галузі охорони здоров'я в Україні, визначено їх структуру, а також підстави виникнення, зміни та припинення. Охарактеризовано основні засади забезпечення відносин у галузі охорони здоров'я, з'ясовано зміст контролю та нагляду. Запропоновано шляхи вдосконалення чинного законодавства з питань адміністративно-правового регулювання відносин в сфері охорони здоров'я в Україні.
Зміст:
Розділ 1. Загальнотеоретична характеристика адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я в Україні. - С. 11
1.1. Поняття, ознаки та особливості адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я. - С. 11
1.2. Загальна характеристака підстав виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я. - С. 28
1.3. Проблеми розмежування адміністративних та інших правовідносин, що виникають у сфері охорони здоров'я в Україні. - С. 43
1.4. Види адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я в Україні: проблеми класифікації. - С. 68
1.4.1. Поняття та особливості внутрішньоорганізаційних адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я. - С. 71
1.4.2. Сутність та особливості зовнішніх адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я. - С. 79
1.5. Сучасний стан адміністративно-правового регулювання відносин у сфері охорони здоров'я в Україні. - С. 84
Розділ 2. Структура адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я в Україні. - С. 101
2.1. Поняття структури адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я в Україні та загальна характеристика їх елементного складу. - С. 101
2.2. Система об'єктів, які наділені владними повноваженнями з питань охорони здоров'я, та особливості їх адміністративно-правового статусу. - С. 118
2.2.1. Держава та уповневажені нею органи як суб'єкти адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я. - С. 118
2.2.2. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я. - С. 129
2.2.3. Особливості адміністративно-правового статусу інших суб'єктів, які наділені владними повноваженнями у сфері охорони здоров'я в Україні. - С. 139
2.3. Характеристака суб'єктів адміністративно-правових відносин, які не наділені владними повноваженнями у сфері охорони здоров'я в Україні. - С. 147
2.4. Об'єкт адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я в Україні. - С. 164
2.5. Зміст адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я в Україні. - С. 178
Розділ 3. Адміністративно-правове забезпечення відносин у сфері охорони здоров'я в Україні. - С. 194
3.1. Система принципів адміністративно-правового забезпечення відносин у сфері охорони здоров'я в Україні. - С. 194
3.2. Поняття та види адміністративно-правових форм і методів забезпечення відносин у сфері охорони здоров'я в Україні. - С. 214
3.3. Адміністративні процедури у сфері охорони здоров'я та особливості їх реалізації. - С. 235
3.4. Контроль і нагляд у сфері охорони здоров'я в Україні. - С. 263
3.5. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері охорони здоров'я в Україні. - С. 283
Розділ 4. Напрями вдосконалення адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я в Україні. - С. 300
4.1. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання відносин у сфері охорони здоров'я та можливості його використання в Україні. - С. 300
4.2. Модернізація державного управління у сфері охорони здоров'я в контексті європейської інтеграції. - С. 314
4.3. Удосконалення адміністративного законодавства у сфері охорони здоров'я в Україні. - С. 331
4.4. Оптимізація організаційних засад виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я. - С. 345