ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ І СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Діти-і-війна 13 жовтня