ВИДАЧА ЛІТЕРАТУРИ

Зареєстровані користувачі ННМБУ можуть отримати літературу із фондів Бібліотеки через загальний та спеціалізовані читальні зали, а також абонемент.

Видача документів із книгосховищ в користування до читальних зал та на абонемент проводиться на Пункті видачі документів (корпус А, к. №7).

Умови видачі документів регулюються Правилами користування ННМБУ.

Довідки за телефоном: +38 (044) 289 14 40; 289 97 55.

Попереднє замовлення видань із книгосховищ

Попереднє замовлення на видачу літератури до читальної зали та на абонемент здійснюється на документи, які розміщуються у книгосховищах.

Необхідно переконатися у наявності документів у фондах Бібліотеки через карткові або електронні каталоги.

Бланки замовлень знаходяться у Залі каталогів у чергового бібліотекаря.

Одночасно можна замовити не більше 7 видань.

Терміни виконання замовлень:

Замовлення виконуються протягом 30 хвилин на літературу після 1970 року видання та на наступний день.

Читальні зали

До системи читальних залів Бібліотеки належать одна загальна та чотири спеціальні читальні зали, де одночасно можуть працювати біля 300 читачів.

Загальні умови користування читальними залами:

 • виданнями, які розміщені в читальних залах у відкритому доступі можна скористатися самостійно чи звернувшись за консультацією до бібліотекаря читальної зали
 • на видання із книгосховищ необхідно зробити попереднє замовлення; видання з книгосховищ видаються в користування на Пункті видачі документів (корп. А, к. №7)
 • для користування тільки в читальних залах надаються: обов’язкові примірники, довідкові видання, видання підвищеного попиту, патентна документація, рідкісні та цінні документи, а також документи, одержані бібліотекою через МБА та видання із фондів читальних зал

Загальна читальна зала (корп. А, к. №9)

У Загальній читальній залі (корп. А, к №9) можна скористатися:

 • періодичними видання з медицини та суміжних наук – вітчизняними та іноземними газетами і журналами за останні 6 років

Видання за попередні роки необхідно замовляти на Пункті видачі документів (корп. А, к. №7)

 • довідковими виданнями – словниками, енциклопедіями, довідниками тощо

Усі видання у Загальній читальній залі розміщено у відкритому доступі.

Зала нових надходжень (корп. А, к. №4)

У Залі нових надходжень (корп. А, к. №4) представлено видання, що надійшли до Бібліотеки за останні три місяці: монографії, довідкові видання, методичні посібники, підручники та посібники тощо.

Усі видання у Залі нових надходжень розміщено у відкритому доступі.

Видання в залі нових надходжень оновлюються щомісяця.

Нові надходження до бібліотеки також представлено через Віртуальні виставки.


Зала довідково-інформаційних видань (корп. А, к. №8)

У Залі довідково-інформаційних видань (корп. А, к. №8) розміщено:

 • вітчизняні та іноземні реферативні видання з медицини та суміжних галузей
 • іноземні медичні довідкові видання: Excerpta Medica, Current Contents та Index Medicus
 • видання Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)

Усі документи у Залі довідково-інформаційних видань розміщено у відкритому доступі.


Зала патентної та нормативно-технічної документації (корп. А, к. №3)

У Залі патентної та нормативно-технічної документації (корп. А, к. №3) знаходяться:

 • описи до патентів та винаходів України, Російської Федерації та інших країн світу
 • патентні бюлетені України та Російської Федерації
 • бюлетень «Изобретения стран мира»
 • періодика та методичні матеріали з питань ліцензування та патентознавства
 • стандарти з медицини, суміжних галузей та бібліотечно-інформаційної справи

Усі видання у Залі патентної та нормативно-технічної документації розміщено у відкритому доступі.

Читальна зала методичного кабінету (корп. Б, к. №6)

У Читальній залі методичного кабінету (корп. Б, к. №6) можна ознайомитися з українськими та російськими виданнями з бібліотечно-інформаційної справи: книжками, періодичними виданнями, матеріалами конференцій.

Абонемент

Скористатися послугою домашнього абонементу та отримати документи з фондів ННМБУ в користування поза межами бібліотеки можуть працюючі фахівці медико-біологічного профілю з постійною реєстрацією у м. Києві.

Замовлення та видача документів проводиться на Пункті видачі документів (корп. А, к. №7).

Обмеження щодо видачі на абонемент:

 • кількість документів: одночасно можна взяти не більше 5 документів
 • термін видачі: вітчизняні видання – 30 днів, іноземні видання – 14 днів
 • на абонемент не видаються:
  • обов’язкові примірники
  • довідкові видання
  • видання підвищеного попиту
  • патентна документація
  • рідкісні та цінні документи
  • документи, одержані бібліотекою через МБА з інших бібліотек
  • видання із фондів читальних зал

Подовження терміну користування:

 • подовжити термін користування можна звернувшись безпосередньо на Пункт видачі документів (корп. А, к. №7) чи подзвонивши телефоном за номером +38 (044) 289 97 55
 • термін користування може бути продовжений не більш ніж на 14 днів
 • у разі гострої необхідності Бібліотека має право скоротити встановлений термін

Пункт видачі документів

На Пункті видачі документів (корпус А, к. №7) відбувається замовлення та видача документів із книгосховищ в користування до читальних зал та на абонемент.


Бронеполиця

Замовлені документи користувачі можуть залишити на бронеполиці на Пункті видачі документів (корпус А, к. №7):

 • постійні користувачі – на строк до 30 календарних днів
 • тимчасові користувачіі – на строк до 14 календарних днів

Після закінчення визанчених термінів документи, які не використовувались, повертаються до книгосховища.