Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України : наук., мед. зб. / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Асоц. акушерів-гінекологів України ; голов. ред. : В. М. Запорожан, Ю. В. Вороненко. - Рівне : Естеро, 2018. - Вип. 2. - 244 с.
Г-1348
Естеро
2018
244

Зміст:
Грищенко, О. В. Життя, присвячене людям. Життєвий шлях академіка НАН України Грищенка Валентина Івановича / О. В. Грищенко, М. Г. Грищенко, B. Ю. Паращук. - С. 7-9
Malanchuk, L. Polymorphism genes of detoxification system and immunedependent mechanisms in the development of genital endometriosis / L. Malanchuk, V. Martyniuk, I. Malanchyn. - С. 10-13
Айзятулова, Е. М. Розробка комплексного підходу щодо зниження ускладнень при проведенні запліднення ін вітро / Е. М. Айзятулова. - С. 14-19
Артьоменко, В. В. Сучасні аспекти етіології та патогенезу прееклампсії з позиції синдрому внутрішньочеревної гіпертензії / В. В. Артьоменко, Г. С. Манасова, Л. І. Берлінська. - С. 20-24
Бенюк, В. О. Сучасний алгоритм діагностики гіперпластичних процесів ендометрія / В. О. Бенюк, В. М. Гончаренко, Ю. В. Кравченко. - С. 25-29
Бойчук, А. В. Клініко-патогенетичні аспекти розвитку гестаційних ускладнень при багатоплідній вагітності / А. В. Бойчук, І. М. Нікітіна, В. К. Кондратюк. - С. 30-35
Бойчук, О. Г. Значення антифосфоліпідних антитіл у жінок з безпліддям та психосоматичними розладами / О. Г. Бойчук, Т. В. Коломійченко, А. В. Камінський. - С. 36-43
Вереснюк, Н. С. Особливості спеціалізованої допомоги пацієнткам з аномаліями розвитку статевих органів в умовах «хірургії одного дня» / Н. С. Вереснюк, В. І. Пирогова, М. Й. Малачинська. - С. 44-50
Геряк, С. М. Раціональний контроль артеріального тиску під час пологів у жінок з артеріальною гіпертензією / С. М. Геряк, І. Є. Гуменна, І. В. Корда. - С. 51-57
Гладчук, І. З. Метаболічна терапія у жінок з плацентарною дисфункцією / І. З. Гладчук, Е. А. Панчук. - С. 58-63
Диндар, О. А. Преконцепційна підготовка жінок із невиношуванням вагітності на тлі метаболічного синдрому / О. А. Диндар, Т. Р. Никонюк, І. А. Усевич. - С. 64-70
Каланжова, О. М. Клінічна характеристика жінок із пологами в тазовому передлежанні плода / О. М. Каланжова, С. Р. Галич. - С. 71-75
Королюк, Н. П. Особливості перебігу вагітності та пологів у одиноких жінок / Н. П. Королюк, В. О. Бенюк, В. В. Курочка. - С. 76-80
Красовська, О. В. Особливості деяких гемодинамічних показників за даними доплерометрії у вагітних з єдиною пупковою артерією плода / О. В. Красовська, В. П. Лакатош, О. Я. Слободяник. - С. 81-85
Кузьміна, А. В. Видовий склад мікрофлори піхви та порожнини матки у жінок постменопаузального періоду з серозометрою / А. В. Кузьміна, В. О. Бенюк, Н. М. Гичка. - С. 86-91
Манасова, Г. С. Клинический случай многоплодной беременности, наступившей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий у женщины с аномалиями развития мочеполовой системы / Г. С. Манасова, А. А. Зелинский, А. Л. Славянчук. - С. 92-95
Мелихова, Т. В. Значение гистероскопии в диагностике аденомиоза / Т. В. Мелихова. - С. 96-99
Міщенко, В. П. Патогенетичне обґрунтування персонофікованої преконцепційної підготовки / В. П. Міщенко, І. В. Руденко. - С. 100-107
Неймарк, О. С. Клініко-анамнестичні предиктори розвитку патології шийки матки / О. С. Неймарк, Т. В. Ковалюк, С. В. Бенюк. - С. 108-112
Нестерцова, Н. С. Особенности перинатального развития как основа программирования заболеваний взрослых / Н. С. Нестерцова. - С. 113-119
Олешко, В. Ф. Патогенетичне обґрунтування терапії у вагітних з функціональною недостатністю обтураційної функції шийки матки / В. Ф. Олешко, І. А. Жабченко, І. В. Майданник. - С. 120-125
Посохова, С. П. Перинатальні фактори ризику гіпоксично-ішемічної енцефалопатії недоношених новонароджених / С. П. Посохова, O. Ю. Кучеренко, Д. М. Щурко. - С. 126-131
Потапова, Л. В. Роль регуляторних молекул и клеток в патогенезе наружного генитального эндометриоза / Л. В. Потапова, А. А. Чехунова. - С. 132-137
Рожковська, Н. М. Дослідження перебігу вагітності та пологів у жінок, які перенесли реконструктивні операції на матці / Н. М. Рожковська, Д. Н. Железов, Т. В. Коссей. - С. 138-143
Савченко, С. Є. Особливості стану судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу у ВІЛ-інфікованих вагітних та роділь / С. Є. Савченко, Т. В. Коломійченко, О. І. Гервазюк. - С. 144-150
Сенчук, А. Я. Органозбережна терапія патології матки у хворих з екстрагенітальною патологією / А. Я. Сенчук, Р. М. Закордонець, I. І. Чермак. - С. 151-156
Слободян, Ю. В. Клініко-морфологічні особливості проведення повторного кесарева розтину / Ю. В. Слободян, О. В. Голяновський. - С. 157-163
Стецюк, К. В. Клініко-морфологічні передумови та профілактика ускладнень у разі передлежання плаценти / К. В. Стецюк, О. В. Голяновський, О. О. Дядик. - С. 164-171
Татарчук, Т. Ф. Особливості стану імунної системи у жінок із лейоміомою матки після емболізації маткових артерій / Т. Ф. Татарчук, Н. В. Косей, Л. А. Васильченко. - С. 172-178
Татарчук, Т. Ф. Прогнозування виникнення гіперпроліферативних захворювань ендометрія у жінок в постменопаузі / Т. Ф. Татарчук, Н. В. Косей, О. В. Занько. - С. 179-183
Ткаченко, А. В. До питання невиношування вагітності при багатоплідді / А. В. Ткаченко. - С. 184-190
Тучкина, И. А. Диагностика и лечение подростков и молодых женщин с аномальными маточными кровотечениями и ретенционными кистами яичников на фоне экстрагенитальной патологии / И. А. Тучкина, О. В. Гнатенко, M. Ю. Тучкина. - С. 191-197
Фейта, Ю. Р. Можливості експрес-діагностики стану мікробіоценозу піхви у вагітних з чинниками ризику післяпологових ускладнень / Ю. Р. Фейта, В. І. Пирогова. - С. 198-202
Хасхачих, Д. А. Вплив рівня експресії рецепторів статевих гормонів на ефективність гормонального лікування гіперплазії ендометрія без атипії / Д. А. Хасхачих, В. О. Потапов. - С. 203-207
Чайка, Г. В. Динаміка артеріального тиску у жінок в перименопаузальному періоді / Г. В. Чайка, B. C. Дністрянський, А. П. Дністрянська. - С. 208-212
Шелестова, Л. П. Вплив дифузного нетоксичного зоба на ймовірність збільшення шансів виникнення ускладнень під час вагітності та пологів / Л. П. Шелестова, Н. М. Радченко. - С. 213-220
Щербина, И. Н. Состояние гемостаза и липидного обмена при заместительной гормонотерапии у женщин в менопаузальном периоде / И. Н. Щербина, О. П. Липко, Е. В. Тарусина. - С. 221-224
Ярмак, В. С. Попередні результати оцінки мікробіоценозу слизових оболонок піхви, цервікального каналу і порожнини матки у жінок репродуктивного віку з поліпозом ендометрію / В. С. Ярмак, В. О. Бенюк, О. А. Щерба. - С. 225-230
Clayton, P. Е. Консенсусний висновок: лікування дітей, що народилися з низькою масою тіла, від гестаційного до дорослого віку: консенсусний висновок Міжнародного товариства дитячої ендокринології та дослідницького товариства гормонів росту / P. Е. Clayton, S. Cianfarani, P. Czernichow. - С. 231-241