Збірник наукових праць Асоціацїї акушерів-гінекологів України

Збірник наукових праць Асоціацїї акушерів-гінекологів України : наук., мед. зб. / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Асоц. акушерів-гінекологів України ; голов. ред. : В. М. Запорожан, Ю. В. Вороненко. - Рівне : Естеро, 2018. - Вип. 1. - 190 с.
Г-1343
Естеро
2018
190

Зміст:
Ebcog position paper. Obesity and women’s health. - С. 6-7
Алексенко, О. О. Аналіз репродуктивної функції у жінок з лейоміомою матки / О. О. Алексенко, М. В. Медведєв. - С. 8-14
Алтанець, О. М. Діагностична значимість імуногістохімічних досліджень ендометрія при безплідді у жінок з легкими формами ендометріоза / О. М. Алтанець, М. В. Медведєв. - С. 15-19
Вербець, A. М. Зміни сну, гормонального балансу та цитокінового профілю у вагітних з плацентарною недостатністю / A. М. Вербець. - С. 20-25
Бойчук, А. В. Надходження вітаміну D та кальцію у вагітних жінок / А. В. Бойчук, Т. О. Буднік. - С. 26-30
Бойчук, А. В. Діагностика та корекція психоемоційних станів та розладів у жінок з гіперпластичними процесами ендометрія / А. В. Бойчук, В. С. Шадріна, Т. В. Верещагіна. - С. 31-34
Бойчук, А. В. Вивчення особливостей показників якості життя у жінок з фіброміомою та дисфункцією щитоподібної залози / А. В. Бойчук, Н. О. Існюк, O. І. Данилюк. - С. 35-39
Бойчук, А. В. Ефективність комплексного лікування ендометріозу жіночих статевих органів / А. В. Бойчук, О. Ю. Курило, О. І. Хлібовська. - С. 40-46
Грищенко, О. В. Шляхи зниження акушерської патології за рахунок використання програми фізичної реабілітації у вагітних жінок в умовах жіночої консультації / О. В. Грищенко, М. Г. Грищенко, Т. О. Козуб. - С. 47-52
Демьяненко, А. С. Перебіг першої половини вагітності у жінок з тяжкими формами прееклампсії (ретроспективний аналіз) / А. С. Демьяненко, С. Ст. Леуш, О. С. Загородня. - С. 53-57
Дубоссарська, З. М. Патофізіологічні підходи до лікування пацієнток з хронічним тазовим болем та запальними захворюваннями органів малого таза / З. М. Дубоссарська, Л. П. Грек. - С. 58-62
Дубчак, А. Є. Репродуктивне здоров’я жінок з безплідністю, яким проведено органозберігаюче хірургічне лікування на придатках матки / А. Є. Дубчак, О. В. Мілєвський, Н. М. Обейд. - С. 63-69
Жабченко, І. А. Особливості стану соматичного та репродуктивного здоров’я у вагітних жінок після застосування екстракорпорального запліднення на фоні ожиріння (за даними ретроспективного аналізу) / І. А. Жабченко, О. Р. Сюдмак, О. М. Бондаренко. - С. 70-76
Жабченко, І. А. Особливості фактичного харчування вагітних - переміщених осіб / І. А. Жабченко, Н. Г. Корнієць, С. В. Тертична-Телюк. - С. 77-84
Жук, С. І. Кесарів розтин при стрес-скомпрометованій вагітності / С. І. Жук, О. Д. Щуревська. - С. 85-90
Калиниченко, Д. О. Кількісна оцінка репродуктивного потенціалу жінок раннього фертильного віку / Д. О. Калиниченко. - С. 91-98
Камінський, А. В. Клініко-анамнестичні особливості жінок з безпліддям та психосоматичними розладами / А. В. Камінський. - С. 99-106
Коптюх, В. І. Стан репродуктивного здоров’я жінки після оперативного чи консервативного лікування позаматкової вагітності / В. І. Коптюх, Ю. Б. Якимчук. - С. 107-111
Лимар, Л. Є. Прегравідарна підготовка жінок з олігоменореєю на тлі хронічних гепатитів - запорука успішної реалізації репродуктивної функції / Л. Є. Лимар, Ю. П. Вдовиченко, Л. М. Маланчук. - С. 112-117
Павлова, О. М. Особливості перебігу пологів та післяпологового періоду у жінок з аденоміозом / О. М. Павлова. - С. 118-123
Савченко, С. Є. Затримка росту плода у ВІЛ-інфікованих вагітних: особливості патогенезу, діагностики та профілактики (огляд літератури) / С. Є. Савченко, Т. В. Коломійченко, Л. М. Онищик. - С. 124-132
Савченко, С. Є. Особливості стану імунної системи у ВІЛ-інфікованих вагітних / С. Є. Савченко, Т. В. Коломійченко, О. І. Гервазюк. - С. 133-139
Скибина, К. П. Сравнительная характеристика терапевтических эффектов криоэкстракта плаценты и мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани в лечении преждевременной недостаточности яиничков, вызванной химиотерапией, в эксперименте / К. П. Скибина, Н. И. Козуб, B. Ю. Прокопюк. - С. 140-145
Сюсюка, В. Г. Оцінювання психоемоційного стану у вагітних з затримкою росту плода / В. Г. Сюсюка, А. В. Жарких, Н. Г. Колокот. - С. 146-151
Ткаченко, А. В. Особливості перебігу вагітності та стану новонароджених при двійнях з різними формами плацентації / А. В. Ткаченко, І. В. Тепла. - С. 152-159
Чайка, К. В. Особливості спадкового, соматичного та репродуктивного анамнезу у жінок з ранньою менопаузою / К. В. Чайка, О. С. Завгородня, М. Н. Шалько. - С. 160-165
Чумак, З. В. Взаємозв’язок розвитку гіперпластичних процесів ендометрія з віком жінки / З. В. Чумак, О. О. Зелінський, М. В. Шаповал. - С. 166-170
Шурпяк, С. О. Оцінка коморбідності в менеджменті пацієнток з дисгормональною доброякісною поєднаною проліферативною патологією репродуктивних органів / С. О. Шурпяк. - С. 171-177
Щербина, Н. А. Новые патогенетические аспекты несостоявшегося выкидыша / Н. А. Щербина, О. П. Липко, Л. В. Потапова. - С. 178-181
Яремчук, Т. П. Патоморфологічні зміни плодових оболонок при сифілісі / Т. П. Яремчук. - С. 182-188