Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. Ю. В. Вороненко. - Київ : 7БЦ, 2018. - Вип. 32. - 473 с.
Б-98519
7БЦ
2018
473

Зміст:
Кузнєцова, О. В. Гастропротекторна активність та безпечність гелю «Айвастевин» в експерименті / О. В. Кузнєцова, О. Г. Тимченко, В. Є. Буцька. - С. 5-33
Яковець, А. І. Клітинна терапія глаукомної оптичної нейропатії в експерименті (короткострокові результати) / А. І. Яковець. - С. 33-40
Бекетова, Г. В. Учбово-методичні аспекти підготовки лікарів на етапі післядипломного навчання з питань запобігання насильству над дітьми та підлітками / Г. В. Бекетова, І. П. Горячева, О. А. Голоцван. - С. 41-53
Білоус, М. В. Особливості реалізації логістичної підтримки збройних сил в історичному аспекті проведення військових операцій / М. В. Білоус, О. А. Рижов, О. П. Шматенко. - С. 54-69
Богуцька, О. Є. Вплив їжі на фармакотерапевтичну активність лікарських засобів / О. Є. Богуцька, Л. І. Вишневська, P. С. Коритнюк. - С. 70-80
Гудзь, Н. І. Особливості класифікації та складу зубних паст для щоденного використання / Н. І. Гудзь. - С. 80-95
Онищик, Л. М. Особливості психоемоційного стану ВІЛ-інфікованих вагітних з затримкою розвитку плода / Л. М. Онищик. - С. 96-102
Чайка, К. В. Аналіз сексуальної функції як однієї із важливих складових якості життя пацієнток з ранньою маніфестацією генітального пролапсу / К. В. Чайка, Ю. В. Лавренюк. - С. 103-113
Бойко, А. В. Особливості атеросклеротичного процесу у хворих на псоріатичний артрит у порівнянні з хворими на псоріаз / А. В. Бойко. - С. 114-125
Зозуля, І. С. Геморагічна церебральна хвороба / І. С. Зозуля, А. І. Зозуля. - С. 126-143
Глоба, М. В. Особливості змін церебральної гемодинаміки у гострий період розриву артеріальної аневризми / М. В. Глоба, С. О. Литвак, Л. М. Яковенко. - С. 144-159
Косаківська, І. А. Хірургічне лікування гіпертрофії піднебінних мигдаликів у дітей / І. А. Косаківська. - С. 160-170
Петренко, О. В. Епідеміологія, характер і структура сучасних травм допоміжного апарату ока у Сумській області / О. В. Петренко, М. М. Дранко. - С. 171-180
Бекетова, Г. В. Морфологічні особливості слизової оболонки шлунку при хронічних гастродуоденітах у підлітків з хронічним кандидозом травного тракту / Г. В. Бекетова, С. Г. Гичка, М. І. Нехаєнко. - С. 181-195
Бекетова, Г. В. Особливості адаптації дітей до фізичних та психологічних навантажень: аналіз наукових джерел / Г. В. Бекетова, О. В. Долгополова. - С. 195-205
Бекетова, Г. В. Вплив здоров'язберігаючих технологій на функціональний стан дихальної системи у дітей молодшого шкільного віку / Г. В. Бекетова, К. Б. Савінова, І. П. Почечуєва. - С. 205-214
Бекетова, Г. В. Особливості стану адаптації у підлітків з вегетативною дисфункцією та первинною лабільною артеріальною гіпертензією / Г. В. Бекетова, О. В. Солдатова, І. М. Соколенко. - С. 214-224
Дорошенко, О. М. Сучасні стандарти підготовки лікарів-стоматологів в інституті стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика / О. М. Дорошенко, Н. М. Юнакова. - С. 225-231
Лихота, К. М. Взаємозв’язок аномалій і деформацій прикусу з функціональним станом щелепно-лицевої ділянки (огляд літератури) / К. М. Лихота, О. В. Петриченко, Чжан Цянь. - С. 231-238
Чорненький, І. М. Морфометричні показники ультраструктурної організації дентину кореневих каналів багатокореневих зубів в нормі / І. М. Чорненький, О. В. Гаврилюк. - С. 239-251
Вороненко, Д. В. Фармацевтичне забезпечення протирадіаційного захисту населення в зонах спостереження АЕС / Д. В. Вороненко, П. В. Олійник. - С. 252-264
Гончаренко, H. В. Організаційно-психологічні чинники в системі фармацевтичної діяльності / H. В. Гончаренко, О. П. Шматенко, В. О. Тарасенко. - С. 264-273
Дзюблик, I. В. Епідеміологічне обґрунтування фармацевтичного забезпечення вакцинопрофілактики ротавірусної інфекції / I. В. Дзюблик, С. О. Соловйов. - С. 273-285
Зуйкіна, С. С. Дослідження впливу поведінки споживачів на доцільність виведення нового фітопрепарату на вітчизняний фармацевтичний ринок / С. С. Зуйкіна, Л. І. Вишневська. - С. 285-294
Половко, Н. П. Стан екстемпоральної рецептури України та проблеми сьогодення / Н. П. Половко, Є. В. Зуйкіна. - С. 294-307
Саханда, І. В. Прогноз реалізації антигіпертензивних лікарських засобів у аптеках міста Києва / І. В. Саханда. - С. 307-316
Шматенко, О. П. ABC-, VEN- та частотний аналіз лікарських засобів для лікування травм та поранень головного мозку / О. П. Шматенко, О. В. Плєшкова, Д. С. Харченко. - С. 316-329
Юрковська, Л. Г. Співвідношення права і моралі як соціальних регуляторів фармацевтичного сектору в Україні / Л. Г. Юрковська, В. В. Краснов, С. Г. Убогов. - С. 330-340
Петренко, О. В. Роль функціонального стану еритроцитів у патогенезі та розвитку діабетичної ретинопатії (огляд літератури) / О. В. Петренко, Л. В. Натрус, К. К. Таварткиладзе. - С. 341-352
Глєбова, Є. Є. Фактори ризику передчасного старіння шкіри (результати соціологічного дослідження) / Є. Є. Глєбова, В. В. Горачук. - С. 353-361
Bandazhevsky, Yu. I. The cardiovascular system and physical growth in children living in raions affected by the Chernobyl nuclear power plant accident / Yu. I. Bandazhevsky, N. F. Dubova. - С. 362-375
Біляєв, А. В. Залежність частоти післяопераційних стресових виразок від периферичного кровотоку у дітей / А. В. Біляєв, Ю. А. Іскра. - С. 376-385
Зубченко, С. О. Сучасний підхід до діагностики та алерген-імунотерапії пацієнтів з весняним поліномом / С. О. Зубченко, О. В. Шарікадзе. - С. 385-395
Кукало, О. В. Молекулярно-генетичні технології та їх місце в етіологічній діагностиці інфекційного загострення бронхіальної астми / О. В. Кукало, І. В. Дзюблик. - С. 396-408
Лисянська, О. Ю. Варіабельність артеріального тиску у хворих на хронічному амбулаторному гемодіалізі / О. Ю. Лисянська. - С. 409-414
Савицька, Л. М. Стан функціонального ниркового резерву у пацієнтів з хронічною хворобою нирок І-IІІ стадії / Л. М. Савицька. - С. 414-427
Усыченко, Е. Н. Патогенетическое значение полиморфизма гена TNF (G308A) в исходах вирусных гепатитов / Е. Н. Усыченко, В. А. Гудзь, Е. М. Усыченко. - С. 427-436
Черкашина, Л. В. Результати вивчення медичних маршрутів при псоріазі: розробка пацієнт-орієнтованої стратегії інтегрованого ведення хворих на первинному рівні медичної допомоги / Л. В. Черкашина. - С. 436-443
Копач, К. Д. Обґрунтування комплексу заходів профілактики виробничо-зумовленої патології у працівників стоматологічної служби / К. Д. Копач, Д. В. Варивончик. - С. 444-455
Хоменко, І. М. Медико-профілактичне забезпечення організованого дитинства в умовах розбудови системи громадського здоров’я в Україні / І. М. Хоменко, О. П. Івахно, І. П. Козярін. - С. 456-468