Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. Ю. В. Вороненко. - Київ, 2018. - Вип. 29. - 448 с.
Б-98065
2018
448

У 29 випуску Збірника наукових праць висвітлені актуальні питання внутрішніх хвороб, хірургії, онкології, нейрохірургії, педіатрії, дитячої хірургії, кардіології, нервових хвороб та ін.
Зміст:
Качанюк, В. В. Маркетингові дослідження ринку радіофармацевтичних діагностичних засобів / В. В. Качанюк, В. В. Трохимчук. - С. 5-14
Кініченко, А. О. Порівняльний аналіз ліпофільних сполук портулаку городнього та портулаку великоквіткового / А. О. Кініченко, С. Д. Тржецинський. - С. 15-21
Кривда, Р. Г. Особливості судово-медичного дослідження геномної днк виділеної з біологічних тканин фіксованих формаліном / Р. Г. Кривда. - С. 21-33
Трубка, І. О. Вплив природних мінеральних вод на розвиток карієсу та біохімічні показники сироватки щурів, які утримувались на карієсогенній дієті / І. О. Трубка. - С. 33-45
Бутко, A. Ю. Організаційно-правові принципи фармацевтичного забезпечення осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму / A. Ю. Бутко, В.В. (мол.) Шаповалов, В. О. Шаповалова. - С. 46-58
Коритнюк, P. С. Принципи і методологія сучасної андрагогічної моделі навчання дорослих / P. С. Коритнюк, І. В. Ніженківська, О. Г. Кисельова. - С. 59-69
Зозуля, А. І. Особливість розвитку, перебігу та виходу у пацієнтів з гострим геморагічним інсультом / А. І. Зозуля, І. С. Зозуля, А. О. Волосовець. - С. 70-97
Юрик, О. Є. Зміни вегетативної регуляції у пацієнтів з діабетичною артропатією стопи / О. Є. Юрик. - С. 97-105
Гончарук, О. М. Особливості клініки та діагностики пухлин головного мозку супратенторіальної локалізації з інсультоподібним перебігом / О. М. Гончарук, Я. Ю. Фрейдман, Ю. М. Перекопайко. - С. 106-114
Паламар, О. І. Субкраніальний доступ в хірургії пухлин дна передньої черепної ямки / О. І. Паламар, А. П. Гук, Д. І. Оконський. - С. 114-123
Дігтяр, В. А. Лійкоподібна деформація грудної клітки у дітей як прояв синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини / В. А. Дігтяр, М. О. Камінська. - С. 124-132
Гурин, П. А. Сравнительный морфологический и химический анализ поверхности винтовых дентальных имплантатов систем AnyOne (Южная Корея), Biohorizons (США) и UNO (Израиль), Radix-Oston (Беларусь) и Radix-Balance (Беларусь) / П. А. Гурин, Н. А. Скорик. - С. 133-156
Дрогомирецька, М. С. Особливості антропометричних показників у осіб із трансверзальними аномаліями оклюзії / М. С. Дрогомирецька, М. К. Білоус. - С. 156-166
Дігтяр, В. А. Своєчасне виявлення та тактика ведення дітей молодшого віку із порушенням уродинаміки / В. А. Дігтяр, Л. М. Харитонюк, М. В. Бойко. - С. 167-179
Бородіна, Н. В. Мінеральний склад деяких видів родини Salicaceae / Н. В. Бородіна, В. М. Ковальов. - С. 180-187
Ветютнева, H. О. Вивчення тенденції розвитку виробництва багатокомпонентних інфузійних лікарських засобів / H. О. Ветютнева, О. А. Слюсар, Т. І. Ющенко. - С. 187-194
Власенко, I. О. Порівняльний аналіз ринку дерматологічних лікарських засобів в Україні за 2013 та 2018 рр. / I. О. Власенко, Л. Л. Давтян. - С. 194-205
Коноваленко, І. С. Наукове обґрунтування складу композиції лікарської рослинної сировини для лікування клімактеричного синдрому / І. С. Коноваленко, Н. П. Половко. - С. 205-214
Косяченко, К. Л. Дослідження споживчих переваг пацієнтів при виборі лікарських препаратів рослинного походження для лікування серцево-судинних захворювань / К. Л. Косяченко, І. В. Саханда, Т. С. Негода. - С. 214-223
Пономаренко, М. С. Дослідження динаміки структури регіональних формулярів лікарських засобів / М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, Е. В. Шелкова. - С. 224-231
Філіпська, A. М. Розробка лабораторної технології й методики кількісного визначення оцтової кислоти у кислотному концентраті для гемодіалізу / A. М. Філіпська, Н. І. Гудзь, В. В. Шматенко. - С. 231-243
Шостак, Т. А. Дослідження асортименту лікарських препаратів на рослинній основі для місцевого застосування у стоматології / Т. А. Шостак. - С. 244-253
Максименко, М. В. Місце сонографічних методів дослідження у хворих на гостру судинну недостатність кишківника / М. В. Максименко, Б. І. Слонецький, І. В. Вербицький. - С. 254-264
Захарычев, B. Д. Влияние неоадъювантной химиотерапии или химиолучевой терапии на результаты лечения ІІІА (N2) стадии немелкоклеточного рака легкого / B. Д. Захарычев, Е. А. Малярчук. - С. 265-278
Іскра, H. І. Основні принципи організації та діяльності системи екстреної медичної допомоги / H. І. Іскра, В. П. Печиборщ, М. М. Михайловський. - С. 279-295
Мороз, Г. З. Оцінка ставлення військових лікарів до виконання вимог здорового способу життя / Г. З. Мороз, І. В. Седченко, І. М. Ткачук. - С. 296-303
Bandazhevsky, Yu. I. Genome of folate metabolism and folic acid deficiency in children living in areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident / Yu. I. Bandazhevsky, N. F. Dubovaya. - С. 304-311
Білай, I. M. Дослідження гострої токсичності похідних 1,2,4-триазолу в лабораторних умовах / I. M. Білай, О. В. Цис, Є. О. Михайлюк. - С. 312-318
Дігтяр, В. А. Обґрунтування етапів реабілітації хворих, котрі перенесли метаепіфізарний остеомієліт / В. А. Дігтяр, Д. М. Лук’яненко, М. О. Камінська. - С. 318-325
Digtyar, V. A. Our experience in the diagnosis and treatment of intussusception in children / V. A. Digtyar, V. I. Sushko, О. М. Barsuk. - С. 326-330
Жердьова, H. M. Стан мозкової перфузії у хворих на цукровий діабет 2 типу в залежності від стану метаболічного контролю / H. M. Жердьова, Б. M. Маньковський, С. С. Макеєв. - С. 331-341
Кравченко, В. В. Аналіз діагностичної служби консультативно-діагностичних центрів м. Києва / В. В. Кравченко, А. В. Кравченко. - С. 342-362
Лемко, О. І. Зміни цитокінового профілю у дітей з рецидивуючим бронхітом під впливом відновлювального лікування / О. І. Лемко, С. В. Лукащук, Т. І. Кополовець. - С. 362-370
Степура, О. А. Вплив альфа-ліпоєвої кислоти на показники кардіоваскулярних тестів у хворих на цукровий діабет 2 типу / О. А. Степура, Б. М. Маньковський. - С. 370-380
Павленко, О. І. Визначення допустимого терміну роботи в умовах сучасного металургійного виробництва / О. І. Павленко. - С. 380-392
Полова, Ж. М. Вплив кисню повітря на стабільність препарату на основі срібла цитрату в ампулах / Ж. М. Полова, Л. Г. Алмакаєва. - С. 393-402
Шохова, М. О. Інформативність показників добового профілю артеріального тиску в діагностиці артеріальної гіпертензії при наявності хронічного обструктивного захворювання легень / М. О. Шохова. - С. 403-416
Гульчій, О. П. Механізми адаптації спеціалістів профілактичної медицини до діяльності в системі громадського здоров’я / О. П. Гульчій, І. М. Хоменко, І. П. Козярін. - С. 417-428
Дедунов, С. В. Захворюваність працівників, зайнятих вивезенням гірничої маси з кар’єрів у сучасній гірничодобувної промисловості / С. В. Дедунов. - С. 429-437
Соловйов, С. О. Використання семантичного диференціалу в оцінці корисності методів етіологічної діагностики вірусних інфекцій / С. О. Соловйов. - С. 437-443