Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; редкол. : Ю. В. Вороненко (голов. ред.) [та ін.]. - Київ, 2018. - Вип. 30. - 707 с.
Б-98270
2018
707

Зміст:
Вороненко, Ю. В. НМАПО імені П.Л. Шупика – 100 років! / Ю. В. Вороненко, Ю. П. Вдовиченко, О. К. Толстанов. - С. 5-15
Кисличенко, О. А. Ідентифікація та визначення вмісту хлорофілів та каротиноїдів у листі, квітках та траві канни садової сортів «Америка» «Президент» та «Маестро» / О. А. Кисличенко, В. В. Процька, І. О. Журавель. - С. 16-25
Подпрятов, С. С. Порівняльна антибактерійна стійкість електрозварного з’єднання живих тканин в міжкишковому анастомозі / С. С. Подпрятов, С. Є. Подпрятов, С. Г. Гичка. - С. 26-36
Шевченко, В. О. Корекція органолептичних властивостей орального розчину як етап фармацевтичної розробки нового комбінованого препарату / В. О. Шевченко, С. М. Ролік-Аттіа. - С. 36-43
Бекетова, Г. В. Навчально-методичні аспекти підготовки фахівців на післядипломному рівні з впровадження міжнародної стратегії з інтегрованого ведення хвороб дитячого віку / Г. В. Бекетова, Н. В. Алексєєнко, І. П. Горячева. - С. 44-52
Бекетова, Г. В. Можливості застосування інтерактивної форми навчання у вигляді тренінгу на етапі післядипломної освіти лікарів за спеціальністю педіатрія та загальна практика-сімейна медицина / Г. В. Бекетова, О. В. Солдатова, Н. В. Алексєєнко. - С. 52-62
Гудзь, Н. І. Обґрунтування схеми виробництва розчинів для перитонеального діалізу в однокамерних полівінілхлоридних контейнерах / Н. І. Гудзь, О. Б. Пиріг, І. В. Каплун. - С. 62-76
Долженко, М. М. Самостійна робота та її роль у навчальному процесі викладання кардіології / М. М. Долженко, О. В. Боброва, І. В. Давидова. - С. 76-83
Єзерська, О. І. Розробка складу і технології гранул на основі екстракту вівса посівного / О. І. Єзерська, А. Ю. Марущак. - С. 83-92
Кирик, Д. Л. Навчально-методичні основи циклу тематичного удосконалення з біобезпеки і біозахисту у мікробіологічних лабораторіях / Д. Л. Кирик. - С. 92-100
Соловйов, С. О. Інформаційно-комп’ютерні технології в клініко-фармацевтичному менеджменті вірусно-бактеріальних пневмоній / С. О. Соловйов. - С. 100-108
Федоровська, М. І. Вивчення стабільності складної настойки «Стимуфіт» / М. І. Федоровська, Н. П. Половко, С. М. Феденько. - С. 108-119
Камінський, B. В. Особливості психоемоційного стану вагітних на фоні вегетативної дисфункції / B. В. Камінський, P. Р. Ткачук. - С. 120-138
Савченко, C. Є. Клініко-анамнестичні особливості ВІЛ-інфікованих вагітних / C. Є. Савченко, Т. В. Коломійченко, О. І. Гервазюк. - С. 139-149
Долженко, М. М. Розповсюдженість когнітивних порушень у хворих з ІХС за результатами дослідження української когорти EUROASPIREV / М. М. Долженко, О. О. Нудченко. - С. 150-158
Матвеїва, Л. В. Роль ендотеліального фактора росту судин у пацієнтів з поверхневими васкулітами шкіри / Л. В. Матвеїва. - С. 158-165
Татаренко, О. М. Цереброваскулярні ускладнення як клінічний експертний критерій зв’язку гіпертонічної хвороби з впливом наслідків аварії на Чорнобильській електростанції / О. М. Татаренко, В. О. Сушко, О. О. Колосинська. - С. 165-175
Сичинава, В. Г. Эффективность эпидурального введення стероидов в лечении рефлекторных синдромов шейного остеохондроза / В. Г. Сичинава. - С. 176-184
Федірко, В. О. Проблеми лікування епідермоїдних пухлин субтенторіальної локалізації / В. О. Федірко, О. М. Лісяний, В. В. Гудков. - С. 184-196
Хао, Ху. Клинические и радиологические характеристики агрессивных и неагрессивных гемангиом позвонков / Ху Хао. - С. 196-207
Дядик, О. О. Гістопатологічні характеристики та кореляційний аналіз залежностей між окремими морфологічними показниками у випадках теносиновіальної гігантоклітинної пухлини дифузного типу / О. О. Дядик, А. В. Григоровська. - С. 208-217
Гавриленко, Ю. В. Сучасний вибір місцевого антисептика при лікуванні хронічного тонзиліту у дітей, хворих на цукровий діабет І типу / Ю. В. Гавриленко. - С. 218-229
Карлійчук, М. А. Клініко-томографічні особливості ураження сітківки та зорового нерва як офтальмологічний маркер ступеня тяжкості діабетичної полінейропатії / М. А. Карлійчук. - С. 230-243
Новак, H. В. Порівняльна ефективність комбінованого методу хірургічного лікування вторинної неоваскулярної глаукоми / H. В. Новак. - С. 243-258
Сакович, В. М. Досвід застосування додаткової оксигенації при лікуванні травматичного кератиту / В. М. Сакович, Т. О. Острікова. - С. 258-271
Цибульська, Т. Є. Аналіз факторів, що впливають на прогресування набутої міопії у дітей / Т. Є. Цибульська, О. Є. Пашкова. - С. 271-281
Марушко, Т. В. Особливості фізичного розвитку та стану кістково-м’язової системи у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / Т. В. Марушко, Ю. Є. Голубовська. - С. 282-296
Марушко, Т. В. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку. Особливості лікування лихоманки у дітей (матеріали щодо підготовки до семінарських та практичних занять) / Т. В. Марушко, В. В. Корнєва, Н. П. Глядєлова. - С. 296-308
Марушко, Т. В. Нутритивна підтримка дітей паліативної групи з тяжким нутритивним дефіцитом / Т. В. Марушко, Т. В. Куріліна, P. М. Лобода. - С. 308-320
Нехаєнко, М. І. Особливості ендоскопічних і морфологічних змін шлунку при ХГД у підлітків з хронічним кандидозом травного тракту / М. І. Нехаєнко. - С. 320-331
Савінова, К. Б. Вплив здоров’язберігаючих технологій на адаптативно-резервні та функціональні можливості серцево-судинної системи у дітей молодшого шкільного віку / К. Б. Савінова. - С. 332-344
Беда, В. И. Сравнительная характеристика электрохимических потенциалов и морфологии дентальных имплантатов в зависимости от материала и способа обработки поверхности / В. И. Беда, П. А. Гурин. - С. 345-357
Біда, В. І. Результати лікування пацієнтів із малими включеними дефектами зубних рядів бічної ділянки шляхом мезіалізації жувальної групи зубів за даними клінічних показників / В. І. Біда, О. М. Дорошенко, Р. Г. Оснач. - С. 357-366
Дорошенко, О. М. Динаміка функціональних показників зубощелепної системи у осіб із патологією прикусу та мовними порушеннями / О. М. Дорошенко, К. М. Лихота, О. В. Петриченко. - С. 367-374
Трубка, І. О. Нові підходи профілактики захворювань тканин пародонту у дітей шкільного віку / І. О. Трубка. - С. 374-387
Гриненко, У. В. Порівняльний аналіз жирнокислотного складу листя шпинату городнього сортів «Красень Полісся» та «Фантазія» / У. В. Гриненко, І. О. Журавель, О. М. Могильна. - С. 388-397
Плєшкова, О. В. Порівняльний маркетинговий аналіз лікарських препаратів для медикаментозного забезпечення постраждалих військовослужбовців із травмами та пораненнями головного мозку / О. В. Плєшкова, Л. А. Устінова, Г. В. Осьодло. - С. 398-411
Савицький, В. Л. ABC/VEN-аналіз медикаментозного лікування військовослужбовців хірургічного профілю в умовах військового мобільного госпіталю / В. Л. Савицький, О. В. Бєлозьорова, Ю. В. Рум’янцев. - С. 411-425
Скребцова, К. С. Діагностичні риси морфолого-анатомічної будови листя Dieffenbachia Bowmannii / К. С. Скребцова, Ю. А. Федченкова, А. С. Ананко. - С. 425-430
Федченкова, Ю. А. Визначення кількісного вмісту суми органічних кислот в листі поширених вітчизняних рослин / Ю. А. Федченкова, О. П. Хворост. - С. 430-436
Шматенко, О. П. Маркетингові дослідження ринку інфузійних лікарських засобів та антибіотиків для оптимізації запасів, які використовуються в лікуванні поранених військовослужбовців в районі проведення операції об’єднаних сил / О. П. Шматенко, А. М. Соломенний, О. В. Підлісний. - С. 436-447
Юрковська, Л. Г. Формування правових компетентностей провізорів та лікарів: нормативно-правові та емпірико-соціологічні основи / Л. Г. Юрковська, В. В. Краснов, С. Г. Убогов. - С. 448-461
Яцюк, К. М. Дослідження мікробіологічної чистоти фітосубстанцій та гранул з плодів журавлини болотної / К. М. Яцюк, М. І. Федоровська, Р. В. Куцик. - С. 461-470
Ілюк, Р. Ю. Динаміка больового синдрому після транспедикулярної біопсії при остеопоротичних компресійних переломах хребців / Р. Ю. Ілюк, А. Л. Литвиненко, С. М. Лисенко. - С. 471-479
Бекетова, Г. В. Фактори, що впливають на досягнення піку кісткової маси у дітей та підлітків як основи профілактики остеопорозу / Г. В. Бекетова, В. В. Поворознюк, Ю. В. Сиваченко. - С. 480-491
Луньова, Г. Г. Цистатин С в діагностиці серцево-судинної патології / Г. Г. Луньова, О. П. Завадецька, Є. О. Кривенко. - С. 492-503
Кравченко, B. В. Стан здоров’я населення м. Києва: сучасні тенденції та проблеми / B. В. Кравченко, Н. М. Орлова, А. В. Кравченко. - С. 504-522
Андреєва, Я. О. Оцінка денної сонливості у скринінговій діагностиці порушень дихання уві сні у чоловіків молодого та зрілого віку / Я. О. Андреєва. - С. 523-530
Bandazhevsky, Yu. I. Comparative assessment of hyperhomocysteinemia in view of genetic differences in children living in areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident / Yu. I. Bandazhevsky, N. F. Dubovaya. - С. 531-545
Возіанова, C. В. Клініко-морфологічні кореляції у хворих на дисгідротичну екзему долоней та підошов з різними генотипічними варіантами / C. В. Возіанова, О. О. Дядик, В. В. Бойко. - С. 545-557
Глоба, М. В. Оцінка мозкового кровоплину в пацієнтів з вертебробазилярною недостатністю відповідно до наявності структурних змін в системі задньої циркуляції / М. В. Глоба, Л. М. Сулій, В. В. Ващенко. - С. 557-566
Камінський, А. В. Особливості психовегетативних розладів у жінок з безпліддям / А. В. Камінський. - С. 567-577
Михайленко, О. В. Результати досліджень об’єктів біологічного і небіологічного походження з вогнепальними ушкодженнями, що проводились у відділенні судово-медичної криміналістики Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи протягом 2007-2017 рр. / О. В. Михайленко, О. В. Гринчишина, Я. В. Чихман. - С. 577-590
Мішалов, В. Д. Аналіз кількості осіб, що загинули внаслідок вогнепальної травми серед населення України за 2007-2016 pp. / В. Д. Мішалов, Т. В. Хохолєва, В. В. Войченко. - С. 591-598
Муравський, A. В. Клініко-діагностичні особливості черепно-мозкових травм у боксерів / A. В. Муравський. - С. 598-617
Перекопайко, Ю. М. Фактори ризику розвитку інфекційних ускладнень при вогнепальних пораненнях черепа та головного мозку в гострому та ранньому періодах / Ю. М. Перекопайко. - С. 617-626
Петренко, М. С. Дослідження магнітної сприйнятливості базальних ядер та легкої паркінсонічної симптоматики у хворих із хронічною ішемією мозку / М. С. Петренко. - С. 626-643
Поліщук, М. Є. Радіологічні фактори ризику клінічного погіршення у пацієнтів із забоями головного мозку легкого ступеня / М. Є. Поліщук, М. Б. Виваль, А. О. Короткоручко. - С. 643-653
Харченко, B. В. Неалкогольна жирова хвороба печінки як об’єкт для онтологічної моделі / B. В. Харченко, Н. О. Носко. - С. 653-662
Шкіряк, А. А. Судомний синдром як фактор ризику розвитку внутрішньочерепних ускладнень в гострому періоді черепно-мозкової травми / А. А. Шкіряк. - С. 662-674
Шульга, Л. І. Дослідження компонентного складу фітопрепаратів для терапії захворювань шлунково-кишкового тракту / Л. І. Шульга, К. С. Безкровна, І. Г. Пересадько. - С. 674-683
Іващенко, О. В. Сучасні аспекти гострих отруєнь фосфорорганічними інсектицидами / О. В. Іващенко, І. С. Зозуля, Н. В. Курділь. - С. 683-698