ABCID: скринінг поведінки

ABCID: скринінг поведінки : методичний посібник / О. В. Орлов. - Київ : Фенікс, 2017. - 29 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 29.
Г-1293
Орлов, О. В.

У методичному посібнику представлено методику скринінг-діагностики особливостей поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку. У першому розділі викладені умови використання ABCID, коротко описані методологічне підгрунтя та процес створення методики, а також особливості її проведення та інтерпретації результатів. В другому розділі представлено факторну та інтеркореляційну структуру опитувальника, окреслені шляхи вдосконалення методики. У третьому розділі представлено власне методику ABCID. Методика є готовою до тиражування та використання.

Зміст:
Опис методики. - С. 5
1.1. Умови використання. - С. 5
1.2. Методологічні основи. - С. 7
1.3. Особливості проведення. - С. 10
1.4. Особливості інтерпретації результатів. - С. 11
Валідність та надійність методики. - С. 14
2.1. Валідність. - С. 14
2.2. Надійність. - С. 21
2.3. Перспективи вдосконалення. - С. 22
Методика АВСID. - С. 24