ГОЛОВНА

Інформаційнідайджести

Призначення інформаційного дайджесту Національної наукової медичної бібліотеки України – ознайомлення широкого кола читачів з інформаційними джерелами, що висвітлюють актуальні напрями медицини.

Січ
22
Сб
Народився Тимофій Іванович Лоначевський-Петруняк
Січ 22 день
185 років від дня народження фармаколога, магістра фармації та хімії, заслуженого ординарного професора Тимофія Івановича Лоначевського-Петруняка (1837-1920) Фармаколог, магістр фармації (1866) і хімії (1874), заслужений ординарний професор (1912). Закінчив Університет св. Володимира в Києві (1857), де й працював: доцент кафедри судової хімії, фармації і фармакогнозії (від 1884), завідувач кафедри фармації та фармакогнозії і фармацевтичної лабораторії (1889–1920). Вивчав молекулярні сполуки, проблеми якості води, розроб­ляв методи очищення дні­провської води. Наукові праці: “Об очищении днепровской воды с помощью песочного и древесных филь­тров” (1886); “Очищение воды для питья домашним способом: Сообщено в заседании Кіевскаго общества естествоиспытателей” (1888); “Технический контроль по газоснабжению г. Киева, организованный Киевским городским управлением: Четырнадцатилетие контрольной станции в Киеве” (1888); “О домашнем приборе для очищения воды” (1888).
Січ
24
Пн
Народився Сергій Андрійович Ромоданов
Січ 24 день
Народився Сергій Андрійович Ромоданов
80 років від дня народження онколога, члена-кореспондента НАМНУ, доктора медичних наук, професора Сергія Андрійовича Ромоданова (1942-2016) Онколог, член-кореспондент НАМН України (1994), доктор медичних наук (1980), професор (1982), професор кафедри нейрохірургії Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (з 1982). Головний напрям наукових досліджень: комбіноване лікування злоякісних гліом головного мозку. Нові принципи лікування дозволили йому сполучити хірургічне видалення пухлин з антибластичною хіміотерапією та променевою терапією на тлі штучної гіперглікемії, імунотерапії та гормонотерапії. За його участі розроблені нові антибластичні препарати “Реуміцін”, “Хлофіден” і “Бротеофін”. Опрацьовані методи визначення індивідуальної чутливості пухлин до антибластичних препаратів. Розроблені принципи доопераційної хіміо- та променевої терапії. Значний внесок зроблений у поліпшення діагностики та хірургічного лікування краніобазальних пухлин селярної локалізації, впровадження методів діагностики та лікування судинних і травматичних ушкоджень головного мозку. Наукові праці: “Ангиографическая диагностика мозгового инсульта” (1975); “Ранние проявления нейрохирургических заболеваний” (1984); “Деонтология в нейрохирургии” (1990); “Лазерная нейрохирургия” (1992); “Нейрохирургические аспекты геронтологии” (1995).
Січ
26
Ср
Народився Валерій Павлович Кухар
Січ 26 день
Народився Валерій Павлович Кухар
80 років від дня народження хіміка, доктора хімічних наук, професора, академіка НАНУ Валерія Павловича Кухара (1942-2017) Хімік, доктор хімічних наук (1974), професор, академік НАН України (1985), заслужений діяч науки і техніки України (2002). Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут (1963). 1963-1987 працював у Інституті органічної хімії АН УРСР: від 1975 – завідувач відділу, керівник відділення біоорганічної хімії; від 1987 очолював створений ним Інститут біоорганічної хімії та нафто­хімії НАНУ; водночас – у Президії АНУ: 1978-1988 – академік-секретар Відділення хімії, 1988-1993 – віце-пре­зидент НАНУ. Наукові дослідження в галузях технології створення біорегуляторів; біорегуляторних процесів; проблем екології; охорони природи та ресурсозбереження. Провів до­слідження з хімії фосфорорганічних сполук, зокрема амінофосфонових кислот і полігалоген фосфазо­спо­лук. Вивчив синтез і влас­тивості дихлорметанімінів і по­лігалогенпіридинів. Синтезував фторовмісні амінокислоти та провів дослідження з хімії поліфторованих сполук. Наукові праці: “Экотехнология. Оптимизация технологии производства и природопользования” (1989); “Химия биорегу­ляторных процессов” (1992); “Fluorine-containing amino acids: Synthesis and properties” (1994); “Aminophos­phonic and aminophosphinic acids: Che­mistry and biological Activity” (2000); “Fluorinated organophosphates for biomedical targets” (2008); “Practical synthesis of fluorine-containing α- and β-amino acids” (2009).

Наші видання

Книжки, довідники, видані нашою бібліотекою.

ГОЛОВНА
ГОЛОВНА

Польська медична бібліотека

Польську медичну бібліотеку імені проф. Збігнєва Реліги відкрито на базі Національної медичної бібліотеки України у Києві. Тут Ви знайдете книги та журнали з різних галузей медицини польською та англійською мовами.

Наш відеоканал

Відеоканал Національної наукової медичної бібліотеки України на YouTube

ГОЛОВНА

Про бібліотеку

Національна наукова медична бібліотека України (ННМБУ) – провідна науково-інформаційна установа у сфері охорони здоров’я, одна з найбільших у Європі система фондів літератури медико-біологічного спрямування, національне книгосховище колекції видань медичного профілю (понад 1 млн 600 тис. примірників 35 мовами світу). Бібліотека забезпечує доступ до світових інформаційних ресурсів і на основі впровадження новітніх технологій здійснює забезпечення інформаційних потреб всіх категорій спеціалістів галузі охорони здоров’я, а також спеціалістів суміжних галузей знань на засадах доступності, оперативності та комфортності. ННМБУ є провідним науково-дослідним осередком, що здійснює біографічні дослідження та історичні розвідки з питань історії медицини; виконує функції організаційного і науково-методичного центру мережі медичних бібліотек України; освітньої і соціокультурної установи; державного депозитарію; центру галузевого документообміну і патентної, нормативно-технічної документації медичної науки і охорони здоров’я. Бібліотека добре відома у світі, підтримує багаторічні міжнародні зв’язки, понад 10-річчя реалізує проект «Польська медична бібліотека у Києві імені Збігнєва Реліги» за партнерської співпраці з Посольством Республіки Польща в Україні.

Wikipedia