Партнерство

ДРУЗІ ТА БЛАГОДІЙНИКИ

Організації:

Sponsor

Особи, які зробили персональний внесок:

Contributors

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Міжнародний книгообмін

Понад 35 років міжнародний книгообмін посідає важливе місце в
комплектуванні фонду ННМБУ, оскільки є безвалютним джерелом,
оперативним в отриманні іноземної періодичної літератури, забезпечує
виданнями, що не надходять у книготорговельну мережу України. Також
міжнародний книгообмін сприяє розповсюдженню за кордоном вітчизняних
медичних видань.

На сьогодні ННМБУ підтримує партнерські зв’язки з 17 бібліотеками та
науковими установами в 9 країнах Європи та Америки, від яких надходять
періодичні видання та книги іноземних видавництв із різних проблем
медицини.

У рамках книгообміну ННМБУ отримує 10 назв періодичних видань
медико-біологічного профілю та надсилає партнерам 13 назв (44 комплекти)
українських медичних журналів.

Міжнародні форуми та професійно-освітні візити

Бібліотека є учасницею міжнародних бібліотечних і медичних форумів та організатором щорічної міжнародної науково-практичної конференції, участь у якій беруть представники Польщі, Росії, Білорусі, Узбекистану, Латвії, татарстану та інших країн.
Активно відбувається обмін досвідом між Бібліотекою та зарубіжними партнерами. Працівники Бібліотеки беруть участь у професійно-освітніх візитах до бібліотек та наукових установ у різних країнах світу, а також приймають у своїй Бібліотеці зарубіжні делегації та діляться власним досвідом роботи.

Міжнародні форуми

ПРОЕКТИ

Польська медична бібліотека

В 2010 році за підтримки Посольства Республіки Польща в Україні було започатковано спільний проєкт Окружної лікарської палати у Варшаві та Національної наукової медичної бібліотеки України щодо відкриття на базі книгозбірні Центру польської медичної книги.

У листопаді 2016 року на базі Центру польської медичної книги відкрито Польську медичну бібліотеку, а 12 жовтня 2017 відбувається подія міжнародного значення – Польській медичній бібліотеці присвоєно ім’я видатного всесвітньо відомого польського лікаря-кардіохірурга професора Збіґнєва Реліґи.

В рамках проєкту до бібліотеки надходять книги та журнали польських видавництв з різних проблем медицини як польською, так і іншими мовами.

Нині фонд Польської медичної бібліотеки імені Збіґнєва Реліґи налічує близько 8 тисяч примірників і складається з книг, брошур, періодичних видань, авторефератів, дисертацій, документів на електронних носіях. Хронологічна глибина документів від 1928 року до сьогодення.

Відвідувачі Польської медичної бібліотеки імені Збіґнєва Реліґи мають змогу не лише скористатися друкованими виданнями, а й інформаційними ресурсами віддаленого доступу.

Для інформаційного пошуку фонд Польської медичної бібліотеки імені Збіґнєва Реліґи відображено в електронному каталозі Національної наукової медичної бібліотеки України в базі даних „Польські медичні книги”.

Для вдосконалення інформаційного обслуговування користувачів, просування послуг, ресурсів, анонсів заходів та нових надходжень, ознайомлення з видатними польськими лікарями, висвітлення актуальних питань в галузі медицини та історії Польщі бібліотека використовує можливості як власного сайту https://polska.library.gov.ua так і сторінку в соціальній мережі Facebook.

Проект корпоративної каталогізації

Проект корпоративної каталогізації медичних бібліотек України діє з 2004 року. В межах проекту започатковано Систему корпоративної каталогізації та Зведений електронний каталог медичної періодики. Станом на 1.01.2018 партнерами Системи корпоративної каталогізації є 24 медичні бібліотеки. Проект відкритий для участі медичних бібліотек України.
Координуюча організація: Національна наукова медична бібліотека України.
Координатор проекту: Євгенія Коцюра; телефон: (044) 289 12 72; e-mail: corp@library.gov.ua, nnmbujenya2014@gmail.com
Зведена таблиця періодичних видань, що розписуються бібліотеками Корпорації (1-півріччя 2018 р.)

Мета проекту:

Досягнення якісно нового рівня та оперативності задоволення інформаційних потреб медичних працівників за рахунок спільного одноразового наукового оброблення документів.

Завдання:

  • Створення бібліотеками-учасницями спільних інформаційних ресурсів
  • Уникнення дублювання в роботі, заощадження матеріальних, часових та трудових ресурсів

Система корпоративної каталогізації

Участь у Системі корпоративної каталогізації:

Партнерами Системи можуть бути будь-які медичні бібліотеки України, які уклали Договір з Національною науковою медичною бібліотекою України про участь у Системі та згодні виконувати його умови.

Мінімальні технічні вимоги для участі в Системі:

  • Автоматизована бібліотечно-інформаційна система ІРБІС, версія не нижче 32
  • Електронна пошта, яка дозволяє передавати і отримувати бібліографічні записи

Зведений е-каталог медичної періодики

Станом на 1.01.2018 Зведений е-каталог медичної періодики представляє аналітичні розписи 359 назв періодичних видань, які знаходяться у фондах медичних бібліотек України. Серед них 239 українських та 120 російських видань.

Лінвістичне забезпечення Зведеного каталогу медичної періодики:

  • ДСТУ ГОСТ 7. 1: 2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання
  • ДСТУ 3582-97 Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила
  • ГОСТ 7.12.93 Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила
  • ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання”
  • Комунікативний формат UNIMARCдля бібліографічних даних
  • MeSH – Медичні предметні рубрики Національної медичної бібліотеки США

Регламентуючі документи

Контакти

Координатор Проекту:
Євгенія Коцюра, головний бібліотекар відділу інформаційних технологій

Телефон: +38 (044) 289-12-72

Факс: +38 (044) 234-51-97

e-mail: corp@library.gov.ua, nnmbujenya2014@gmail.com