Партнерство

ДРУЗІ ТА БЛАГОДІЙНИКИ

Організації:

Sponsor

Особи, які зробили персональний внесок:

Contributors

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Міжнародний книгообмін

Міжнародний книгообмін є невід’ємною частиною комплектування фонду іноземної літератури. Він забезпечує безвалютне надходження літератури на підставі еквівалентного обміну літературою, забезпечує розширення доступу користувачів Бібліотеки до іноземних медичних видань та розповсюдження за кордоном вітчизняних медичних видань, сприяє розширенню інтелектуальних контактів, взаєморозумінню між науковцями різних країн та ін.
Станом на 2014 рік Бібліотека проводить книгообмін з 35 науковими закладами та бібліотеками в 17 країнах Європи та Америки. Щорічно Бібліотека отримує від своїх партнерів 58 назв періодичних видань медико-біологічного профілю, серед яких багато цінних міжнародних журналів: Annals of Medicine, Central European Journal of Public Health, International Dental Journal, News in Physiological Science тощо. У рамках книгообміну бібліотека надсилає своїм партнерам 24 назви (80 комплектів) українських медичних журналів.
Міжнародний книгообмін

Міжнародні форуми та професійно-освітні візити

Бібліотека є учасницею міжнародних бібліотечних і медичних форумів та організатором щорічної міжнародної науково-практичної конференції, участь у якій беруть представники Польщі, Росії, Білорусі, Узбекистану, Латвії, татарстану та інших країн.
Активно відбувається обмін досвідом між Бібліотекою та зарубіжними партнерами. Працівники Бібліотеки беруть участь у професійно-освітніх візитах до бібліотек та наукових установ у різних країнах світу, а також приймають у своїй Бібліотеці зарубіжні делегації та діляться власним досвідом роботи.

Міжнародні форуми

ПРОЕКТИ

Проект корпоративної каталогізації

Проект корпоративної каталогізації медичних бібліотек України діє з 2004 року. В межах проекту започатковано Систему корпоративної каталогізації та Зведений електронний каталог медичної періодики. Станом на 1.01.2018 партнерами Системи корпоративної каталогізації є 24 медичні бібліотеки. Проект відкритий для участі медичних бібліотек України.
Координуюча організація: Національна наукова медична бібліотека України.
Координатор проекту: Євгенія Коцюра; телефон: (044) 289 12 72; e-mail: corp@library.gov.ua, nnmbujenya2014@gmail.com
Зведена таблиця періодичних видань, що розписуються бібліотеками Корпорації (1-півріччя 2018 р.)

Мета проекту:

Досягнення якісно нового рівня та оперативності задоволення інформаційних потреб медичних працівників за рахунок спільного одноразового наукового оброблення документів.

Завдання:

  • Створення бібліотеками-учасницями спільних інформаційних ресурсів
  • Уникнення дублювання в роботі, заощадження матеріальних, часових та трудових ресурсів

Система корпоративної каталогізації

Участь у Системі корпоративної каталогізації:

Партнерами Системи можуть бути будь-які медичні бібліотеки України, які уклали Договір з Національною науковою медичною бібліотекою України про участь у Системі та згодні виконувати його умови.

Мінімальні технічні вимоги для участі в Системі:

  • Автоматизована бібліотечно-інформаційна система ІРБІС, версія не нижче 32
  • Електронна пошта, яка дозволяє передавати і отримувати бібліографічні записи

Зведений е-каталог медичної періодики

Станом на 1.01.2018 Зведений е-каталог медичної періодики представляє аналітичні розписи 359 назв періодичних видань, які знаходяться у фондах медичних бібліотек України. Серед них 239 українських та 120 російських видань.

Лінвістичне забезпечення Зведеного каталогу медичної періодики:

  • ДСТУ ГОСТ 7. 1: 2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання
  • ДСТУ 3582-97 Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила
  • ГОСТ 7.12.93 Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила
  • ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання”
  • Комунікативний формат UNIMARCдля бібліографічних даних
  • MeSH – Медичні предметні рубрики Національної медичної бібліотеки США

Регламентуючі документи

Контакти

Координатор Проекту:
Євгенія Коцюра, головний бібліотекар відділу інформаційних технологій

Телефон: +38 (044) 289-12-72

Факс: +38 (044) 234-51-97

e-mail: corp@library.gov.ua, nnmbujenya2014@gmail.com

Польська медична бібліотека

Спільний міжнародний проект Окружної лікарської палати у Варшаві та Національної наукової медичної бібліотеки України.
Проект започатковано у 2011 році за підтримки Посольства Польщі в Україні.
Метою проекту є створення Центру польської медичної книги у Національній науковій медичній бібліотеці України.
В рамках проекту до ННМБУ надходять книги та журнали польських видавництв з різних проблем медицини як польською, так і англійською мовами. Станом на 01.06.2014 року отримано близько 400 видань книг та понад 2 тис. примірників періодичних видань.
Інформацію про усі видання представлено в картковому та електронному каталогах Бібліотеки. На сайті ННМБУ можна познайомитися з віртуальною книжковою виставкою “Центр польської медичної книги”, де видання представлені за 25 тематичними катагоріями. Окремо організовуються тематичні книжкові виставки літератури, що надійшла в рамках проекту від Окружної лікарської палати у Варшаві та інших учасників проекту.
Для користувачів літературу розміщено у відкритому доступі.

Видання із колекції Збігнева Реліги

За сприяння Фундації польських кардіохірургів та за згодою дружини видатного польського кардіохірурга Збігнева Реліги бібліотека отримала 27 книг та 66 назв медичних журналів з його особистої колекції. Тематика журналів різноманітна та пов’язана з досягненнями польських лікарів, лабораторними дослідженнями, застосуванням штучних органів у медичній практиці. Фонд бібліотеки збагатився цінними виданнями, серед яких “Біографічний словник лікарів і фармацевтів – жертв Другої світової війни”, “Історія фармакології в Польщі”, “Словник медицини і фармації Верхньої Сілезії”, “Право медичне для лікарів”, “Прогрес в біомедичних технологіях”, дисертації польських учених-медиків.

Видання, передані видавництвом “BORGIS”

Активним учасником Проекту є видавництво польської медичної книги “BORGIS”, яке передало комплекти сучасних медичних журналів. Серед них англомовні журнали з торакальної хірургії “European Journal of Cardio-Thoracic Surgery”, “Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery”, “The Annals of Thoracic Surgery” та польські медичні журнали “Nowa Medycyna”, “Nowa Stomatologia”, “Nowa Pediatria”, “Medicina Rodzinna” та ін. Деякі назви надійшли у кількості 30-50 комплектів, що дає можливість забезпечити ними не лише Національну наукову медичну бібліотеку, а й інші медичні бібліотеки України.

Система автоматизованого інформування медичних працівників

З квітня 2014 року Національна наукова медична бібліотека України є інформаційним партнером проекту “Система автоматизованого інформування лікарів, медичних сестер, студентів медичних спеціальностей та керівників медичних установ”.
Система пропонує адресне надсилання різних видів регламентуючих та науково-практичних документів, а також інформацію про фахові заходи для медичних працівників.
Систему створено завдяки співпраці благодійної організації “Протидія хворобам цивілізації” та Національної наукової медичної бібліотеки України.
В межах проекту Бібліотека надає до Системи повнотекстові публікації з фахових науково-практичних видань за 25 визначеними темами щодо профілактики, лікування та реабілітації пацієнтів із відповідними захворюваннями.
Завдяки участі в проекті Національна наукова медична бібліотека України розширила коло своїх віддалених інформаційних послуг та залучила нових користувачів. Щомісяця працівниками ННМБУ до Системи надсилається близько 200 нових публікацій, з якими можуть ознайомитися лікарі, медичні сестри, студенти і викладачі медичних навчальних закладаів та керівники медичних установ. В середньому новою послугою за місяць користуються 800 медичних працівників.

Інформаційно-комп’ютерний центр в ННМБУ

Створення інформаційно-комп’ютерного центру в бібліотеці – спільний проект Державної наукової медичної бібліотеки України та міжнародного клубу “Ротарі Інтернешнл”, який було реалізовано у 2001-2002 роках.
Метою проекту була автоматизація основних бібліотечних процесів з подальшим їх розвитком та удосконаленням.
Основні напрями проекту:
Створення локальної комп’ютерної мережі бібліотеки.
Придбання та встановлення комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.
Придбання та впровадження автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи.
Навчання бібліотекарів роботі із програмним забезпеченням.
В результаті виконання проекту було: створено локальну комп’ютерну мережу на 52 мережеві розетки та об’єднано в єдину мережу корпусів А та В бібліотеки; придбано та встановлено 15 комп’ютерних робочих станцій, сервера, принтерів, сканера та ліцензійної операційної системи Windows; бібліотекарями пройдено сертифіковане навчання по роботі із офісним програмним забезпеченням.
Власним внеском бібліотеки у проект було придбання та встановлення кондиціонера у серверній кімнаті, а також придбання автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи (АБІС) ІРБІС-32 для автоматизація основних бібліотечних процесів.
21-22 травня 2002 року відбулося відкриття інформаціно-комп’ютерного центру бібліотеки, в якому встановлено 6 комп’ютерів для доступу користувачів до мережі інтернет, електронному каталогу бібліотеки, електронних наукових баз даних.
На відкритті центру були присутні лідери Ротарі-клубів д-р Освін Хрістель (Німеччина), Роберт Ботт (Австралія), Дітер Штайнбах (Німеччина), Фолькмар Росінк (Німеччина), представниця Австралійської фундації допомоги дітям Чорнобиля Марта Семків (Австралія), представник Київського Ротарі-клубу Володимир Матвєєв, офіційні особи та представники громадськості України.
Завдяки виконанню проекту бібліотека отримала можливість покращення якості та розширення послуг (що базуються на застосуванні інформаційних технологій) для користувачів та удосконалення технологічних процесів.

Канадсько-український медичний проект “Освіта”

Канадсько-український медичний проект “Освіта” – міжнародний міждержавний проект між Канадою та Україною, який діяв у 1993-1999 роках.
У проекті підтримку Державної наукової медичної бібліотеки України було зазначено окремим пунктом, а директор бібліотеки Павленко Р.І. була радником проекту від української сторони (на громадських засадах).
Протягом дії проекту бібліотека отримала понад 700 іноземних книг і журналів, аудіовізуальну техніку, комп’ютери, модем, брала участь в щорічних конференціях проекту, які проходили в Києві та Едмонтоні.
У 1993 році відбувся візит директора бібліотеки Павленко Р.І. до Канади. В ході візиту, з метою ознайомлення з роботою та обміну досвідом, було відвідано медичні бібліотеки м. Едмонтон та м. Калгарі. Також директор ДНМБУ Павленко Р.І. мала серію виступів на радіо тателебаченні з темою “Медичні бібліотеки України на службі охорони здоров’я”.
У 1995 та 1997 роках директор бібліотеки Павленко Р.І. брала участь у конференціях проекту, які проходили в Едмонтоні.
У 1999 році в межах проекту відбувся візит урядової делегації на чолі з міністром охорони здоров’я, до складу якої ввійшла директор бібліотеки Павленко Р.І. Представники делегації взяли участь у І Міжнародному конгресі з телемедицини та новітніх інформаційних технологій (Едмонтон). У роботі конгресу взяли участь понад 800 делегатів з 20 країн світу.

ПРОФЕСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Партнерство

Національна наукова медична бібліотека України – офіційний партнер Української бібліотечної асоціації

Партнерство
Національна наукова медична бібліотека України – член Асоціації “Інформатіо-Консорціум”.

Партнерство Український медичний клуб.

Партнерство mediamed.com.ua

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ

Отримувач: Національна наукова медична бібліотека України
Адреса: 01033, м. Київ, вул. Л.Толстого, 7
ЄДРПОУ 02011887
IBAN UA458201720313281001301009457
ДКСУ, м.Київ
Неприбуткова організація
Призначення платежу: інформаційно-бібліотечні послуги без ПДВ