Партнерство

Партнерство нашої бібліотеки з міжнародними організаціями, бібліотеками України, друзями та благодійниками.

Польська медична бібліотека імені Збіґнєва Реліґи

В 2010 році за підтримки Посольства Республіки Польща в Україні було започатковано спільний проєкт Окружної лікарської палати у Варшаві та Національної наукової медичної бібліотеки України щодо відкриття на базі книгозбірні Центру польської медичної книги.

У листопаді 2016 року на базі Центру польської медичної книги відкрито Польську медичну бібліотеку, а 12 жовтня 2017 відбувається подія міжнародного значення – Польській медичній бібліотеці присвоєно ім’я видатного всесвітньо відомого польського лікаря-кардіохірурга професора Збіґнєва Реліґи.

В рамках проєкту до бібліотеки надходять книги та журнали польських видавництв з різних проблем медицини як польською, так і іншими мовами.

Нині фонд Польської медичної бібліотеки імені Збіґнєва Реліґи налічує близько 8 тисяч примірників і складається з книг, брошур, періодичних видань, авторефератів, дисертацій, документів на електронних носіях. Хронологічна глибина документів від 1928 року до сьогодення.

Відвідувачі Польської медичної бібліотеки імені Збіґнєва Реліґи мають змогу не лише скористатися друкованими виданнями, а й інформаційними ресурсами віддаленого доступу.

Для інформаційного пошуку фонд Польської медичної бібліотеки імені Збіґнєва Реліґи відображено в електронному каталозі Національної наукової медичної бібліотеки України в базі даних „Польські медичні книги”.

Для вдосконалення інформаційного обслуговування користувачів, просування послуг, ресурсів, анонсів заходів та нових надходжень, ознайомлення з видатними польськими лікарями, висвітлення актуальних питань в галузі медицини та історії Польщі бібліотека використовує можливості як власного сайту https://polska.library.gov.ua так і сторінку в соціальній мережі Facebook.


Проект корпоративної каталогізації

Започатковано у 2004 році

Мета:
Досягнення нового рівня якості та оперативності задоволення інформаційних потреб медичних працівників шляхом спільної наукової обробки документів задля уникнення дублювання в роботі, заощадження матеріальних, часових та трудових ресурсів

Завдання:
Створення Системи корпоративної каталогізації та спільного інформаційного ресурсу — Зведеного електронного каталогу медичних періодичних видань, за допомогою якого здійснюється електронна доставка документів між Партнерами та розширюється асортимент послуг міжбібліотечного абонементу

Учасники проєкту:
Партнерами на безоплатній основі можуть стати будь-які медичні бібліотеки України, що уклали відповідний Договір із Національною науковою медичною бібліотекою України та виконують обумовлені ним обов’язки. Партнери мають
рівні права. Участь у проєкті ґрунтується на взаємовигідних умовах. ННМБУ виконує роль координуючого центру

Станом на 01.01.2023 р. партнерами Системи корпоративної каталогізації є 22 медичні бібліотеки.

Технічні вимоги для участі в проєкті:
• Наявність Автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи ІРБІС, версія не нижче 32
• Доступ до мережі Інтернет
• Встановлений файлообмінник з використанням FTP-технології за допомогою якого відбувається обмін бібліографічними записами
• Електронна пошта

Реалізація проєкту:
Станом на 01.01.2023 Зведений електронний каталог медичних періодичних видань містить аналітичні описи понад 350 назв періодичних видань, що знаходяться у фондах медичних бібліотек України.
Загальна кількість записів е-каталозі: 302 834 записи
Глибина пошуку: 2012-2023 рр.

Контакти

Координатор Проєкту:
Євгенія Коцюра, головна бібліотекарка відділу науково-інформаційної роботи
Телефон: +38 (044) 284-35-28
e-mail: nnmbujenya2014@gmail.com


Міжнародний книгообмін

Понад 35 років міжнародний книгообмін посідає важливе місце в
комплектуванні фонду ННМБУ, оскільки є безвалютним джерелом,
оперативним в отриманні іноземної періодичної літератури, забезпечує
виданнями, що не надходять у книготорговельну мережу України. Також
міжнародний книгообмін сприяє розповсюдженню за кордоном вітчизняних
медичних видань.

На сьогодні ННМБУ підтримує партнерські зв’язки з 17 бібліотеками та
науковими установами в 9 країнах Європи та Америки, від яких надходять
періодичні видання та книги іноземних видавництв із різних проблем
медицини.

У рамках книгообміну ННМБУ отримує 10 назв періодичних видань
медико-біологічного профілю та надсилає партнерам 13 назв (44 комплекти)
українських медичних журналів.


Друзі та благодійники

Організації:

Друзі та благодійники (1)

Особи, які зробили персональний внесок:

Особи (2)