Інформаційні довідки

Щоби отримати інформаційну довідку онлайн, заповніть, будь ласка цю форму, та натисніть кнопку “Відправити”.

  Замовити інформаційну довідку

  Фахівці Бібліотеки надають наступні Інформаційні довідки: адресні, тематичні, уточнювальні та фактографічні бібліографічні довідки, а також бібліографічні консультації з медицини та суміжних галузей знань. Довідки та консультації надаються в усній та письмовій формах. Прості усні бібліографічні довідки і консультації надаються користувачам безоплатно. Складні бібліографічні довідки і консультації, додаткові бібліографічні послуги надаються за фактом їх оплати.

  ЯК ОПЛАТИТИ

  Телефони: (044)234-51-97, (044)234-82-11 Електронна пошта:  service@library.gov.ua

  Перелік та вартість послуг

  № з/п Найменування  послуги Одиниця виміру Ціна, грн. (без ПДВ)
  1. Інформаційно-бібліотечне обслуговування  підприємств, установ та організацій:
  1.1. Підготовка та надання тематичної інформаційної довідки (за повнотекстовими статтями) 1 сторінка 4,00
  1.2. Підготовка та надання тематичної інформаційної довідки (за анотаціями до статей та ключовими словами) 1 стаття 0,50
  2. Підготовка та надання письмових довідок для фізичних та юридичних осіб:
  2.1. Підготовка та надання фактографічної довідки (залежно від строків подання інформації):
    І категорії (звіт щотижнево) 1 довідка 50,00
    ІІ категорії (звіт щотижнево) 25,00
  2.2. Підготовка та надання інформаційної довідки з перевірки документів на плагіат  (онлайн-сервіс Unicheck) 1 сторінка 2,00
  2.3. Підготовка та надання тематичної довідки з використанням зарубіжних електронних інформаційних ресурсів Web of Science, Scopus, Hinari тощо, патентних баз (хронологічна глибина 5 р.) 1 довідка (замовл. за 1-3 ключовими термінами) 400,00
  1 довідка (замовлення більше 3-х ключ. терм.) 500,00
  2.4. Підготовка та надання тематичної бібліографічної довідки з використанням вітчизняних інформаційних ресурсів,  електронних та карткових каталогів ННМБУ, НБУВ та ін. (хронологічна глибина 5 р.) 1 довідка (замовл. за 1-3 ключовими термінами) 400,00
  1 довідка (замовлення більше 3-х ключ. терм.) 500,00
  2.5.1. Формування бібліографічних списків відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання та ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. 1 опис 6,00
  2.5.2 Формування бібліографічних списків відповідно до міжнародних стилів цитування та посилань (передбачає пошук додаткових елементів опису) 1 опис 7,00