Сервіси

Відповідно до законів України, наступні сервіси ННМБУ – Безкоштовні.
* міжбібліотечний абонемент має оплату поштових послуг

РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ

Оформлення реєстраційно-облікових документів користувачів ННМБУ проводиться на Реєстраційно-довідковому пункті в холі в робочі години Бібліотеки.

Як користувачі Бібліотеки можуть бути зареєстровані юридичні та фізичні особи, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Читацькі квитки

Для користування Бібліотекою видаються Постійний читацький квиток, Студентський читацький квиток та Тимчасовий читацький квиток.

Документи, необхідні для отримання Постійного читацького квитка ННМБУ:

 • паспорт (з реєстрацією)
 • довідка з місця роботи (за наявності реєстрації в м. Київ та диплома лікаря)
 • документи про вищу або середню освіту (за наявності)
 • диплом про вчений ступінь (за наявності)
 • дві фотокартки розміром 3х4

Документи, необхідні для отримання Студентського читацького квитка ННМБУ:

 • паспорт (з реєстрацією) або інший документ, що його замінює
 • студентський квиток
 • дві фотокартки розміром 3х4

Документи, необхідні для отримання Тимчасвого читацького квитка ННМБУ:

 • паспорт (з реєстрацією) або інший документ, що його замінює
 • учнівський квиток (для учнів)

Усі документи надаються в оригіналі!

Перереєстрація

Щороку на початку нового календарного року проводиться перереєстрація користувачів Бібліотеки. Тимчасові читацькі квитки не перереєстровуються.

При перереєстрації Постійного читацького квитка необхідно пред’явити:

 • паспорт
 • актуальна довідка з місця роботи

При перереєстрації Студентського читацького квитка необхідно пред’явити:

 • паспорт або інший документ, що його замінює
 • студентський квиток

Довідки за телефоном: +38 (044) 289 14 40


ВИДАЧА ЛІТЕРАТУРИ

Зареєстровані користувачі ННМБУ можуть отримати літературу із фондів Бібліотеки через загальний та спеціалізовані читальні зали, а також абонемент.

Видача документів із книгосховищ в користування до читальних зал та на абонемент проводиться на Пункті видачі документів (корпус А, к. №7).

Умови видачі документів регулюються Правилами користування ННМБУ.

Довідки за телефоном: +38 (044) 289 14 40; 289 97 55.

Попереднє замовлення видань із книгосховищ

Попереднє замовлення на видачу літератури до читальної зали та на абонемент здійснюється на документи, які розміщуються у книгосховищах.

Необхідно переконатися у наявності документів у фондах Бібліотеки через карткові або електронні каталоги.

Бланки замовлень знаходяться у Залі каталогів у чергового бібліотекаря.

Одночасно можна замовити не більше 7 видань.

Терміни виконання замовлень:

Замовлення виконуються протягом 30 хвилин на літературу після 1970 року видання та на наступний день.

Читальні зали

До системи читальних залів Бібліотеки належать одна загальна та чотири спеціальні читальні зали, де одночасно можуть працювати біля 300 читачів.

Загальні умови користування читальними залами:

 • виданнями, які розміщені в читальних залах у відкритому доступі можна скористатися самостійно чи звернувшись за консультацією до бібліотекаря читальної зали
 • на видання із книгосховищ необхідно зробити попереднє замовлення; видання з книгосховищ видаються в користування на Пункті видачі документів (корп. А, к. №7)
 • для користування тільки в читальних залах надаються: обов’язкові примірники, довідкові видання, видання підвищеного попиту, патентна документація, рідкісні та цінні документи, а також документи, одержані бібліотекою через МБА та видання із фондів читальних зал

Загальна читальна зала (корп. А, к. №9)

У Загальній читальній залі (корп. А, к №9) можна скористатися:

 • періодичними видання з медицини та суміжних наук – вітчизняними та іноземними газетами і журналами за останні 6 років

Видання за попередні роки необхідно замовляти на Пункті видачі документів (корп. А, к. №7)

 • довідковими виданнями – словниками, енциклопедіями, довідниками тощо

Усі видання у Загальній читальній залі розміщено у відкритому доступі.

Зала нових надходжень (корп. А, к. №4)

У Залі нових надходжень (корп. А, к. №4) представлено видання, що надійшли до Бібліотеки за останні три місяці: монографії, довідкові видання, методичні посібники, підручники та посібники тощо.

Усі видання у Залі нових надходжень розміщено у відкритому доступі.

Видання в залі нових надходжень оновлюються щомісяця.

Нові надходження до бібліотеки також представлено через Віртуальні виставки.


Зала довідково-інформаційних видань (корп. А, к. №8)

У Залі довідково-інформаційних видань (корп. А, к. №8) розміщено:

 • вітчизняні та іноземні реферативні видання з медицини та суміжних галузей
 • іноземні медичні довідкові видання: Excerpta Medica, Current Contents та Index Medicus
 • видання Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)

Усі документи у Залі довідково-інформаційних видань розміщено у відкритому доступі.


Зала патентної та нормативно-технічної документації (корп. А, к. №3)

У Залі патентної та нормативно-технічної документації (корп. А, к. №3) знаходяться:

 • описи до патентів та винаходів України, Російської Федерації та інших країн світу
 • патентні бюлетені України та Російської Федерації
 • бюлетень «Изобретения стран мира»
 • періодика та методичні матеріали з питань ліцензування та патентознавства
 • стандарти з медицини, суміжних галузей та бібліотечно-інформаційної справи

Усі видання у Залі патентної та нормативно-технічної документації розміщено у відкритому доступі.

Читальна зала методичного кабінету (корп. Б, к. №6)

У Читальній залі методичного кабінету (корп. Б, к. №6) можна ознайомитися з українськими та російськими виданнями з бібліотечно-інформаційної справи: книжками, періодичними виданнями, матеріалами конференцій.

Абонемент

Скористатися послугою домашнього абонементу та отримати документи з фондів ННМБУ в користування поза межами бібліотеки можуть працюючі фахівці медико-біологічного профілю з постійною реєстрацією у м. Києві.

Замовлення та видача документів проводиться на Пункті видачі документів (корп. А, к. №7).

Обмеження щодо видачі на абонемент:

 • кількість документів: одночасно можна взяти не більше 5 документів
 • термін видачі: вітчизняні видання – 30 днів, іноземні видання – 14 днів
 • на абонемент не видаються:
  • обов’язкові примірники
  • довідкові видання
  • видання підвищеного попиту
  • патентна документація
  • рідкісні та цінні документи
  • документи, одержані бібліотекою через МБА з інших бібліотек
  • видання із фондів читальних зал

Подовження терміну користування:

 • подовжити термін користування можна звернувшись безпосередньо на Пункт видачі документів (корп. А, к. №7) чи подзвонивши телефоном за номером +38 (044) 289 97 55
 • термін користування може бути продовжений не більш ніж на 14 днів
 • у разі гострої необхідності Бібліотека має право скоротити встановлений термін

Пункт видачі документів

На Пункті видачі документів (корпус А, к. №7) відбувається замовлення та видача документів із книгосховищ в користування до читальних зал та на абонемент.


Бронеполиця

Замовлені документи користувачі можуть залишити на бронеполиці на Пункті видачі документів (корпус А, к. №7):

 • постійні користувачі – на строк до 30 календарних днів
 • тимчасові користувачіі – на строк до 14 календарних днів

Після закінчення визанчених термінів документи, які не використовувались, повертаються до книгосховища.


ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ

Користувачам ННМБУ надається доступ до мережі Інтернет з комп’ютерів установлених в Бібліотеці та власних ноутбуків чи мобільних пристроїв через бездротовий інтернет WiFi.

Надання послуги доступу до мережі Інтернет регулюється Правилами користування Інтернет в ННМБУ, які представлено нижче.

Порядок надання послуги

Бібліотека надає доступ до мережі Інтернет для користувачів у наступних приміщеннях:

 • Зала електронних каталогів – з комп’ютерів Бібліотеки
 • Загальна читальна зала (корпус А, к. №9) – з власних ноутбуків чи мобільних пристроїв користувачів через бездротовий Інтернет WiFi

Доступ до Інтернет для всіх категорій користувачів ННМБУ є вільним та безкоштовним, послуга надається без попереднього запису.

Час користування Інтернетом:

 • з комп’ютерів, установлених у Бібліотеці – 1 година (за наявності черги)
 • з власних ноутбуків чи мобільних пристроїв через бездротовий інтернет WiFi – не лімітовано

 

Права користувача

Користувач має право:

 • вільно та безкоштовно користуватися доступом до Інтернет з науковою, навчальною та освітньою метою
 • отримувати безкоштовні індивідуальні чи колективні довідки та консультації з питань пошуку інформації в Інтернет
 • використовувати устаткування та програмне забезпечення Бібліотеки для пошуку необхідної інформації в Інтернет
 • використовувати власне устаткування та програмне забезпечення для пошуку необхідної інформації в Інтернет
 • копіювати інформацію з Інтернет в наукових, навчальних та освітніх цілях.

 

Обов’язки користувача

Користувач зобов’язаний:

 • дбайливо ставитись до майна, технічного та програмного забезпечення Бібліотеки
 • повідомляти бібліотекарів про неполадки, що виникли з технічним та програмним забезпеченням

Користувачу заборонено:

 • вносити зміни до налаштування комп’ютера та програмного забезпечення, інсталювати будь-яке програмне забезпечення з Інтернет чи з власних носіїв на комп’ютери в Бібліотеці
 • зберігати на жорсткому диску комп’ютерів, встановлених у Бібліотеці, особисті файли
 • використовувати невідформатовані та пошкоджені диски
 • використовувати Інтернет для комерційних, протизаконних та тих, що суперечать морально-етичним нормам, цілей, а також для нанесення збитку іншим особам чи організаціям
 • використовувати та розповсюджувати заборонені законом матеріали
 • вимикати або перезавантажувати комп’ютер без дозволу бібліотекаря
 • копіювати з Інтернет аудіо- відеоматеріали та програмне забезпечення
 • завантажувати з Інтернет архівні файли, які саморозпаковуються
 • заважати роботі інших користувачів

 

Відповідальність

 • За порушення правил користування даних Правил адміністрація Бібліотеки залишає за собою право заборонити користуватися Інтернет у Бібліотеці.
 • За навмисне псування обладнання та програмного забезпечення користувач несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ

Користувачі Бібліотеки можуть замовити доставку друкованих видань із фондів інших бібліотек Києва, за умови їх відсутності у фонді ННМБУ.

Користувачі інших бібліотек Києва та України можуть замовити доставку друкованих видань із фондів ННМБУ через бібліотеку, користувачем якої вони є.
Послуга є безкоштовною. Замовник лише зобов’язаний компенсувати вартість поштових витрат.

Довідки за телефоном: +38 (044) 28 14 40; 289 84 04; 289 97 55.

МБА для користувачів ННМБУ

Послугою Міжбібліотечного абонементу може скористатися будь-який користувач ННМБУ.

Видання, що замовляються

За МБА замовляються видання, які відсутні у фонді ННМБУ. Попередньо користувач повинен переконатися в цьому, перевіривши наявність видання через електронні каталоги та карткові каталоги Бібліотеки.


Обмеження на замовлення:

 • не замовляються та не видаються довідкові видання, навчальні посібники, дисертації та автореферати
 • видання замовляються лише з бібліотек міста Києва
 • кількісного обмеження на замовлення видань немає


Терміни виконання замовлення:

Виконання замовлення з моменту його отримання бібліотекою – 3 робочі дні.


Користування літературою за МБА:

 • видання за Міжбібліотечним абонементом, видаються тільки до читальних зал
 • термін користування – 30 календарних днів. 


Замовлення та видача літератури за МБА

Зробити замовлення на видання за МБА можна :

 • заповнивши бланк-вимогу в Залі нових надходжень (корп. А, к. №4)
 • зателефонувавши за номером: + 38 (044) 289 84 04
 • надіславши замовлення е-поштою: newbooks.medlib@library.gov.ua

Отримати замовлені за МБА матеріали можна на Пункті видачі документів (корп. А, к. №7).

Вимоги до заповнення бланку та/або форми:

Необхідно вказати точні дані про видання, що замовляється, та користувача.

Інформація про видання (дані заповнюються мовою оригіналу):

 • на видання індивідуальних авторів: прізвище, ініціали автора /авторів не більше трьох/; назву; місце, видавництво, рік видання
 • на видання колективного автора: повну і точну назву організації; назву роботи; том, випуск, частину (за наявності); місце, видавництво та рік видання. Для серійних видань – назву серії
 • на серіальні видання (періодика, видання, що продовжуються): назву; видавництво, рік, том, випуск, частину, номер, місце видання

Інформація про користувача, який робить замовлення:

 • прізвище, ім’я, по-батькові
 • номер читацького квитка
 • контактні дані: е-пошта; телефон

МБА для інших бібліотек

Бібліотеки м. Києва, Київської області та України можуть скористатися МБА, замовивши видання із фондів ННМБУ для своїх користувачів.

Обмеження на замовлення:

 • за МБА не замовляються та не видаються довідкові видання, навчальні посібники, дисертації та автореферати
 • кількісного обмеження на замовлення видань за МБА немає


Терміни виконання замовлення:

Виконання замовлення з моменту його отримання бібліотекою – 3 робочі дні.

Користування літературою за МБА:

Видання за Міжбібліотечним абонементом іншим бібліотекам, видаються для користування тільки за гарантійним листом від бібліотеки, яка робить замовлення.

Термін користування – 30 календарних днів.

Замовлення та видача видань для бібліотек України та Київської області:

Зробити замовлення на видання за МБА для бібліотек України та Київської області можна:

 • заповнивши бланк-вимогу в Залі нових надходжень (корп. А, к. №4)
 • зателефонувавши за номером: + 38 (044) 289 84 04
 • надіславши замовлення е-поштою: newbooks.medlib@library.gov.ua

Отримати замовлені за МБА матеріали можна:

 • в Залі нових надходжень (корп. А, к. №4)
 • Укрпоштою за післяплатою. Компенсування поштових витрат здійснює бібліотека, яка замовляє видання за МБА


Замовлення та видача видань для бібліотек м. Києва:

Обслуговування бібліотек м. Києва за МБА здійснюється лише після попередньої реєстрації на Пункті видачі документів (корп. А, к. №7).

Зробити замовлення на видання за МБА для бібліотек м. Києва можна:

 • заповнивши бланк-вимогу та передавши її на Пункт видачі документів (корп. А, к. №7)
 • зателефонувавши за номером: + 38 (044) 289 84 04
 • надіславши замовлення е-поштою: newbooks.medlib@library.gov.ua

Отримати замовлені за МБА матеріали можна на Пункті видачі документів (корп. А, к. №7)


Вимоги до заповнення бланку та/або форми:

Необхідно вказати точні дані про видання, що замовляється, та бібліотеку, яка робить замовлення.

Інформація про видання (дані заповнюються мовою оригіналу):

 • на видання індивідуальних авторів: прізвище, ініціали автора /авторів не більше трьох/; назву; місце, видавництво, рік видання
 • на видання колективного автора: повну і точну назву організації; назву роботи; том, випуск, частину (за наявності); місце, видавництво та рік видання. Для серійних видань – назву серії
 • на серіальні видання (періодика, видання, що продовжуються): назву; видавництво, рік, том, випуск, частину, номер, місце видання

Інформація про бібліотеку, яка робить замовлення:

 • повна назва бібліотеки
 • номер читацького квитка
 • контактні дані: е-пошта; телефон