ПІДРОЗДІЛИ

ПІДРОЗДІЛИ

Остапенко Тетяна Анатоліївна

В.о. генерального директора
Email: medlib@library.gov.ua

Мусієнко Тетяна Михайлівна

Заступник генерального директора з загальних питань
Email: medlib@library.gov.ua

Курочка Олена Іванівна

Головний бухгалтер
Email: medlib@library.gov.ua

Кулієва Тамара Володимирівна

Учений секретар
Email: medlib@library.gov.ua

ПІДРОЗДІЛИ

Левківський Іван Степанович

Начальник відділу кадрової та організаційної роботи
Email: medlib@library.gov.ua

Крилатова-Шеховець Наталя Аркадіївна

Завідувач відділу наук. абонементу та обслуговування читачів
E-mail: service.medlib@library.gov.ua

Коломієць Людмила Михайлівна

Завідувач відділу соціокультурної діяльності
E-mail: newbooks.medlib@library.gov.ua

ПІДРОЗДІЛИ

Корнілова Лідія Євгеніївна

Завідувач відділу наукової бібліографії
E-mail: bibliograph.medlib@library.gov.ua

ПІДРОЗДІЛИ

Панфілова Алла Миколаївна

Завідувач відділу науково-інформаційної роботи
E-mail: inform.medlib@library.gov.ua

ПІДРОЗДІЛИНауменко Світлана Михайлівна

Завідувач відділу організаційної та науково-методичної роботи
E-mail: method.medlib@library.gov.ua

Булах Світлана Миколаївна

Завідувач відділу організації науково-дослідної роботи
E-mail: research.medlib@library.gov.ua

ПІДРОЗДІЛИ

Маєвська Лариса Василівна

Завідувач відділу організації перекладів наукової літератури
E-mail: translate.medlib@library.gov.ua

ПІДРОЗДІЛИ

Бортнік Наталія Миколаївна

Завідувач відділу видання науково-інформаційних матеріалів
E-mail: pub.medlib@library.gov.ua

 

Бондар Людмила Миколаївна

Завідувач відділу комплектування наукових фондів
E-mail: acq.medlib@library.gov.ua

 

Біла Людмила Олексіївна

Завідувач відділу міжнародної інформації та зарубіжних зв’язків
E-mail: foreign.lit.medlib@library.gov.ua

ПІДРОЗДІЛИ

Макаренко Антоніна Володимирівна

Завідувач відділу наукової індексації літератури
E-mail: index.medlib@library.gov.ua

Телєгіна Ольга Петрівна

Завідувач відділу наукового опрацювання і каталогізації літератури
E-mail: catalog.medlib@library.gov.ua

Харченко Надія Семенівна

Завідувач відділу книгозберігання наукової літератури E-mail: stock.medlib@library.gov.ua

ПІДРОЗДІЛИ

Правовєрова Лілія Леонідівна

Завідувач відділу депозитарного зберігання наукової літератури та книгообміну E-mail: fdz.medlib@library.gov.ua

Крівіч Тетяна Григорівна

Завідувач відділу патентної та нормативної документації E-mail: patent.medlib@library.gov.ua

ПІДРОЗДІЛИ

Заганяйло Павло Миколайович

Завідувач відділу інформаційних технологій Email: it.medlib@library.gov.ua

ПІДРОЗДІЛИ