Підрозділи

Остапенко Тетяна Анатоліївна

В.о. генерального директора

Email: medlib@library.gov.ua

Мусієнко Тетяна Михайлівна

Заступник генерального директора з загальних питань

Email: medlib@library.gov.ua

Шкода Юрій Володимирович

Заступник генерального директора з IT

Email: it.medlib@library.gov.ua

Курочка Олена Іванівна

Головний бухгалтер

Email: medlib@library.gov.ua

Кулієва Тамара Володимирівна

Учений секретар

Email: medlib@library.gov.ua

Левківський Іван Степанович

Начальник відділу кадрів

Email: medlib@library.gov.ua

Кирій Світлана Василівна

Завідувач відділу комунікацій

Email: kyrii.s@library.gov.ua

Крилатова-Шеховець Наталя Аркадіївна

Завідувач відділу обслуговування

E-mail: service.medlib@library.gov.ua

Коломієць Людмила Михайлівна

Завідувач відділу соціокультурної діяльності

E-mail: newbooks.medlib@library.gov.ua

Корнілова Лідія Євгеніївна

Завідувач відділу наукової бібліографії

E-mail: bibliograph.medlib@library.gov.ua

Панфілова Алла Миколаївна

Завідувач відділу науково-інформаційної роботи

E-mail: inform.medlib@library.gov.ua

Науменко Світлана Михайлівна

Завідувач відділу науково-методичної роботи

E-mail: method.medlib@library.gov.ua

Булах Світлана Миколаївна

Завідувач відділу науково-дослідної роботи

E-mail: research.medlib@library.gov.ua

Бортнік Наталія Миколаївна

Завідувач відділу редакційно-видавничого

E-mail: pub.medlib@library.gov.ua

Бондар Людмила Миколаївна

Завідувач відділу комплектування вітчизняних наукових фондів

E-mail: acq.medlib@library.gov.ua

Біла Людмила Олексіївна

Завідувач відділу комплектування зарубіжних наукових фондів

E-mail: foreign.lit.medlib@library.gov.ua

Макаренко Антоніна Володимирівна

Завідувач відділу індексації наукових фондів

E-mail: index.medlib@library.gov.ua

Телєгіна Ольга Петрівна

Завідувач відділу каталогізації наукових фондів

E-mail: catalog.medlib@library.gov.ua

Лукʼянець Наталія Миколаївна

Завідувач відділу зберігання наукових фондів

E-mail: stock.medlib@library.gov.ua

Правовєрова Лілія Леонідівна

Завідувач відділу депозитарного зберігання наукових фондів

E-mail: fdz.medlib@library.gov.ua

Крівіч Тетяна Григорівна

Завідувач відділу оцифрування наукових фондів

E-mail: patent.medlib@library.gov.ua

Заганяйло Павло Миколайович

Завідувач відділу комп’ютерних технологій та електронних ресурсів

Email: it.medlib@library.gov.ua