Актуальні підходи до лікування хворих на цукровий діабет

Журавльова Л. В. Актуальні підходи до лікування хворих на цукровий діабет : навч. посіб. для студентів, лікарів-інтернів терапевтів, ендокринологів та лікарів заг. практики / Л. В. Журавльова, О. М. Кривоносова. - Київ : Медкн., 2019. - 143 с.
Б-99094
Журавльова Л. В.
Медкнига
2019
143

У навчальному посібнику наводяться сучасні принципи та методи лікування ЦД як 1-го, так і 2-го типів, гестаційного ЦД, ЦД у дітей і підлітків. Велику увагу приділено харчуванню та фізичній активності хворих на ЦД 1-го і 2-го типів. Даний посібник має бути корисним як для використання в навчальному процесі студентів і лікарів-інтернів, так і в практичній діяльності ендокринологів, сімейних лікарів.
Зміст:
Вступ. - 7
1. Лікування цукрового діабету1 типу. - С. 8
1.1. Харчування пацієнтів з ЦД 1 типу. - С. 9
1.2. Фізична активність у хворих на ЦД 1 типу. - С. 14
1.3. Інсулінотерапія ЦД 1 типу. - С. 17
1.3.1. Аналоги інсуліну. - С. 20
1.3.2. Показання до інсулінотерапії. - С. 28
1.3.3. Правила призначення інсуліну. - С. 29
1.3.4. Правила вибору дози інсуліну. - С. 29
1.3.5. Рекомендовані режими інсулінотерапії. - С. 30
1.3.6. Техніка ін'єкцій інсуліну. - С. 31
1.3.7. Загальні рекомендації для пацієнтів, що знаходяться на інсулітотерапії. - С. 32
1.3.8. Ускладнення інсулінотерапії. - С. 35
1.4. Сучасні досягнення в удосконаленні глікемічного контролю. - С. 36
1.4.1. Інсулінова помпа. - С. 36
1.4.2. Прилади для моніторингу глікемії. - С. 39
1.5. Терапевтична мета при ЦД 1 типу. - С. 43
1.6. Препарати, що досліджувалися при лікуванні хворих на ЦД 1 типу. - С. 45
1.7. Хірургічне лікування при ЦД 1типу. - С. 46
2. Лікування ЦД 2 типу. - С. 47
2.1. Основні принципи харчування при ЦД 2 типу. - С. 47
2.2. Фізичні навантаження в лікуванні ЦД 2 типу. - С. 50
2.3. Медикаментозна терапія ЦД 2 типу. - С. 51
2.3.1. Бігуаніди. - С. 55
2.3.2. Препарати сульфонілсечовини. - С. 59
2.3.3.Тіазолідиндіони (глітазони). - С. 60
2.3.4. Прандіальні регулятори (глініди). - С. 62
2.3.5. Інгібітори α-глюкозидази. - С. 62
2.3.6. Інкретиноміметикита інкретин-енхансери. - С. 62
2.3.7. Інгібітори натрій-глюкозного котранспортера 2 типу (інгібітори SGLT2), або гліфлозини. - С. 65
2.3.8. Аміноміметики. - С. 68
2.4. Інсулінотерапія ЦД 2 типу. - С. 68
2.4.1. Загальні показання до призначення інсулінотерапії при ЦД типу 2. - С. 71
2.4.2. Базальний інсулін. - С. 73
2.4.3. Болюсний інсулін. - С. 73
2.4.4. Премікс-інсулін. - С. 73
2.4.5. Концентрований інсулін. - С. 74
2.4.6. Інгаляційний інсулін. - С. 74
2.4.7. Комбінована ін’єкційна терапія. - С. 74
2.4.8. Як призначати інсулінотерапію хворим на ЦД 2 типу. - С. 80
2.4.9. Досягнення компенсації ЦД 2 типу. - С. 83
2.4.10.Схеми застосування інсулінотерапії. - С. 83
2.5. Загальні висновки щодо лікування ЦД 2 типу. - С. 86
2.6. Дослідження серцево-судинних результатів у хворих на ЦД 2 типу. - С. 87
2.6.1. Контроль артеріального тиску у хворих на ЦД 2 типу. - С. 90
2.6.2. Лікування дисліпідемії при ЦД 2 типу. - С. 92
2.6.3. Антитромбоцитарна терапія у пацієнтів з діабетом. - С. 93
2.6.4. Ведення пацієнтів зі стабільною і нестабільною коронарною хворобою серця і діабетом. - С. 93
2.6.5. Лікування серцевої недостатності при ЦД 2 типу. - С. 94
2.6.6. Ведення пацієнтів з аритміями при ЦД. - С. 95
2.7. Цілі лікування ЦД 2 типу. - С. 96
3. Особливості ведення та лікування вагітних із цукровим діабетом. Гестаційний цукровий діабет. - С. 97
4. Особливості ведення та лікування дітей та підлітків із цукровим діабетом. - С. 101
5. Навчання хворих на цукровий діабет. - С. 105
Ситуаційні завдання. - С. 108
Еталони відповідей на ситуаційні завдання. - С. 114