Актуальні проблеми нефрології

Актуальні проблеми нефрології : зб. наук. пр. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Міжнар. акад. екології та медицини ; редкол. : Д. О. Говсеєв [та ін.]. - Київ : Юстон, 2018. - Вип. 24. - 67 с.
Г-1346
Юстон
2018
67

Зміст:
Никула, Т. Д. Новини в нефрології / Т. Д. Никула. - С. 7-8
Дудар, І. О. Тиреоїдні порушення у пацієнтів з хронічною хворобою нирок / І. О. Дудар, В. М. Савчук, О. М. Лобода. - С. 9-15
Кондратюк, В. Є. Ураження нирок при геморагічному васкуліті: складна міждисциплінарна проблема / В. Є. Кондратюк. - С. 16-21
Никула, Т. Д. Мішені паратиреоїдного гормону - кісткова тканина, нирки і кишечник / Т. Д. Никула, В. В. Бондур, В. О. Мойсеєнко. - С. 22-27
Палієнко, І. А. Ліпопротеїнова гломерулопатія: етіологія, патогенез, клініка, лікування / І. А. Палієнко, О. М. Кармазіна, О. В. Карпенко. - С. 28-30
Шевчук, С. Г. Трансплантація нирок: історичні аспекти, стан питання сьогодні / С. Г. Шевчук, О. А. Бичков, М. Л. Делікатний. - С. 31-33
Дудар, І. О. Донатори оксиду азоту в лікуванні ішемічної хвороби серця у хворих на хронічну хворобу нирок / І. О. Дудар, О. М. Лобода, І. М. Шіфріс. - С. 34-36
Кондратюк, В. Є. Оцінка якості сну та життя у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, що знаходяться на лікуванні методом гемодіалізу / В. Є. Кондратюк, А. С. Петрова. - С. 37-40
Мойсеєнко, В. О. Гіперурикемія як ризик серцево-судинних ушкоджень / В. О. Мойсеєнко, О. Б. Семенович, І. В. Дериземля. - С. 41-45
Nykula, T. D. Assessment of hemodynamics in renal arteries in patients with gout and essential hypertension and effectiveness of quercetin treatment / T. D. Nykula, V. E. Kondratiuk, Y. P. Synytsia. - С. 46-50
Красюк, І. В. Клінічний випадок первинного амілоїдозу / І. В. Красюк, І. В. Буржинська, В. А. Хомазюк. - С. 51-54
Дудар, І. О. V з’їзд нефрологів України (21-22 вересня 2017 р., м. Вінниця) / І. О. Дудар, Т. Д. Никула. - С. 55-56
Колесник, М. О. Резолюція V з’їзду нефрологів України / М. О. Колесник. - С. 57-58
Мойсеєнко, В. О. Нирки і ожиріня (за матеріалами наукових заходів, присвячених Всесвітньому Дню нирки - 2017, 6-10 березня 2017р., м. Київ) / В. О. Мойсеєнко, О. М. Кармазіна. - С. 59-61
Мойсеєнко, В. О. Проблемні питання практичної нефрології: up то date (за матеріалами науково-практичної конференції 27-28 вересня 2018 p., м. Одеса) / В. О. Мойсеєнко, В. Ф. Крот. - С. 62-64