Актуальні проблеми профілактичної медицини

Актуальні проблеми профілактичної медицини : зб. наук. пр. / редкол. : Б. П. Кузьмінов (голов. ред.) [та ін.]. - Львів : Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, 2020. - Вип. 19 : Присвячується 80-річчю НДІ епідеміології та гігієни і 110 річниці від дня народження Генріха Станіславовича Мосінга. - 487 с.
В-10074
Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького
2020
487

Зміст:
Кузьминов, Б. П. До 80-річчя створення Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / Б. П. Кузьминов, Н. В. Сенюк, І. М. Лозинський. - С. 3
Воробець, З. Д. Внесок Рудольфа Вайгля у розвиток епідеміології / З. Д. Воробець, М. Є. Кушинська, О. І. Першин. - С. 16
Костик, О. П. Наукова співпраця кафедри фтизіатрії і пульмонології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Львівського Науково-дослідного інституту туберкульозу / О. П. Костик, І. Г. Ільницький, М. І. Сахелашвілі. - С. 23
Мажак, К. Д. Наукова та організаційно-методична діяльність Львівського НДІ туберкульозу за період існування / К. Д. Мажак. - С. 32
Sidor, A. Dzialalnosc sluzb sanitarnych od II Rzeczpospolitej Polskiej az po wspolczesnosc na rzeszowszczyznie / A. Sidor [и др.]. - С. 41
Другие авторы: Niedzwiedz-Ziobro E., Zachara A., Konecka Szydelko B., Nowakowska A., Slaczka J., Rylska-Malita D.
Slqczka, J. Historia wakcynologii oraz dzialania panstwowej inspekcji sanitarnej wspierajace oraz nadzorujace szczepienia ochronne / J. Slqczka [и др.]. - С. 49
Другие авторы: Rylska-Malita D., Sidor A., Niedzwiedz-Ziobro E., Konecka Szydelko B., Nowakowska A.
Геник, І. Д. Особливості поширення педикульозу в Україні / І. Д. Геник, Н. І. Чіпак. - С. 58
Дракина, С. А. Диагностика болезни Лайма с поражением нервной системы / С. А. Дракина, В. В. Щерба, А. Г. Красько. - С. 62
Звір, Г. І. Етіологічна роль бактерій роду Proteus у виникненні кишкових інфекцій у дітей м. Львова / Г. І. Звір, Т. С. Яремків, В. М. Габрієль. - С. 69
Козловський, М. М. Ефективний спосіб посилення індукції інтерферону та противірусної дії його індукторів / М. М. Козловський [и др.]. - С. 76
Другие авторы: Лозинський І. М., Бензель І. Л., Бензель Л. В.
Konecka, Szydelko B. Zagrozenie epidemiczne czerwonka bakteryjna zwiazane z european rainbow gathersng w 2018 roku w wojewodztwie podkarpackim / Szydelko B. Konecka [и др.]. - С. 83
Другие авторы: Niedzwiedz-Ziobro E., Zachara A., Sidor A., Slqczka J., Rylska-Malita D.
Матейко, Г. Б. Стан імунізації дітей Івано-Франківської області проти основних вакцинокерованих інфекцій / Г. Б. Матейко, Л. В. Антонюк. - С. 90
Мотика, О. І. 96 / О. І. Мотика [и др.]
Другие авторы: Малова О. С., Слесарчук О. М., Топорович О. І., Павлій Р. Б.
Nowakowska, A. Przypadki goraczki krwotocznej z zespolem nerkowym (HFRS) w Polsce w powiatach Podkarpackich graniczacych z Ukraina / A. Nowakowska [и др.]. - С. 102
Другие авторы: Witas M., Sidor A., Knap J. P.
Новохатній, Ю. Актуальні проблеми сучасної епідеміології і профілактики холери і гострих кишкових інфекційних їхвороб, викликаних вібріонами не О-1 групи / Ю. Новохатній, Н. Видайко, К. Матюшкіна. - С. 111
Новохатній, Ю. О. Клініко-епідеміологічні аспекти завезених в Україну випадків захворювань на вірусні геморагічні гарячки денге та Чикунгунья / Ю. О. Новохатній [и др.]. - С. 114
Другие авторы: Мат юшкіна К. О., Демчишина І. В., Андрущенко Н. С.
Савчук, Р. М. Осередки туляремії в Івано-Франківській області. Ретроспективний аналіз / Р. М. Савчук, Н. П. Кузишин, О. А. Білоус. - С. 117
Boris, O. A. Health and environmental assessment of drill cuttings wastes / O. A. Boris, M. V. Anisovich. - С. 121
Брейдак, О. А. Забруднення водних об'єктів фармацевтичними сполуками - актуальна проблема сьогодення / О. А. Брейдак. - С. 127
Козак, Л. П. Вплив етанолу на потужність антиоксидантного захисту мозку та печінки експериментальних тварин / Л. П. Козак. - С. 134
Колінковський, О. М. Концепція гормезису в контексті питань токсикології і профілактики / О. М. Колінковський. - С. 139
Крымская, Т. П. Опредиление ацетальдегида в воздуъхе производственной среды при изготовлении пластмассовых изделий / Т. П. Крымская, Л. С. Ивашкевич, А. А. Кузовкова. - С. 147
Крупка, Н. О. Парадоксальні ефекти за умов дії малих доз поліютантів довкілля / Н. О. Крупка, У. Б. Лотоцька-Дудик. - С. 153
Лалыменко, О. С. Показатели метаболизма оксида азота как приоритетные биомаркеры эффекта сукцинамидас антидиабетической активностью / О. С. Лалыменко. - С. 159
Літовченко, О. Л. Оцінка функціонального стану ненйтрофілів за умоа впливу електромагнітного випромінювання низької частоти / О. Л. Літовченко, М. М. Мішина, І. В. Завгородній. - С. 167
Москвяк, Н. В. Сучасні аспекти вивчення формування фізичного розвитку дітей середнього шкільного віку / Н. В. Москвяк. - С. 173
Писаренко, Н. К. Санітарно-гігієнічна оцінка об'ємних наповнювачів для постільних виробів за результатами мікробіологічних досліджень / Н. К. Писаренко [и др.]. - С. 186
Другие авторы: Михайлова Г. М., Зазуляк Т. С., Яськів Г. І.
Попова, Т. М. Фізичний розвиток щурів, що піддалися дії поліолу у пренатальний період / Т. М. Попова, О. М. Карабан, А. В. Мамотенко. - С. 191
Просвірякова, И. А. Гигиеническая оценка влияния загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов твердыми частицами диспертностью 10 и 2,5 микрон на показатели заболеваемости населения / И. А. Просвірякова [и др.]. - С. 197
Другие авторы: Пшегрода А. Е., Галькин А. Н., Гриценко Т. Д., Соколова С. М.
Томків, В. М. Порівняльна токсичність кадмію при надходженні в організм з водою і харчовими продуктами / В. М. Томків. - С. 479
Туркіна, В. А. Субпопуляційний склад імунокомпетентних клітин під дією препарату із вмістом хлоргексидину (експериментальні дані) / В. А. Туркіна. - С. 209
Туркіна, В. А. Гостра інгаляційна токсичність гафнію тетрафториду / В. А. Туркіна, Н. Ф. Лукасевич. - С. 215
Федоренко, В. І. Вплив екологічних факторів на фізичний розвиток дітей та підлітків (огляд літератури) / В. І. Федоренко, Л. М. Кіцула. - С. 220
Фудоренко, В. І. Регіональні особливості фізичного розвитку дітей та підлітків України / В. І. Фудоренко [и др.]. - С. 227
Другие авторы: Кіцула Л. М., Риза Л. В., Козак Л. П., Сибірний А. В.
Шафран, Л. М. Кабельна та електротехнічна продукція як об'єкти гігієнічної регламентації / Л. М. Шафран, О. В. Третьякова. - С. 236
Авдоніна, Л. И Возможная роль микобактерий в возникновении кариеса зубов / Л. И Авдоніна [и др.]. - С. 243
Другие авторы: Христян Г. Е., Прийма Н. В. , Семенов К. А.
Grzesik, Krystof. Spoleczne pulapki rutynowego podejscia do leczenia i izolowania gruzlicy jako przeszkoda w realizacji programu who eradykacji gruzlicy / Krystof Grzesik. - С. 250
Гончаров, В. О. Несприятлива епідемічна ситуація з туберкульозу, що склалася в одеській області / В. О. Гончаров [и др.]. - С. 258
Другие авторы: Бондаренко Д. А., Дементьєв С. О., Максименко Ю. А., Вовк В. В., Сойнікова А. В., Потієнко Л. П.
Джугостран, В. Я. Особенности спектра свободных аминокислот крови у впервые выявленных больных туберкулезом легких и их коррекция / В. Я. Джугостран [и др.]. - С. 263
Другие авторы: Антипа В., Гараева С., Редкозубова Г., Посталатий Г.
Ільницький, І. Г. Аналіз епідеміологічної ситуації з туберкульозу з використанням елементів комп'ютерно-математичного моделювання в системі "MS EXCEL" / І. Г. Ільницький [и др.]. - С. 268
Другие авторы: Костик О. П., Ільницький Я. М., Ільницький Г. І., Білозір Л. І.
Ільницький, І. І. Застосування інформаційно-математичних технологій для діагностики / І. І. Ільницький [и др.]. - С. 277
Другие авторы: Костик О. П., Сахелашвілі М. І., Білозір Л. І., Ільницький Я. М., Ільницький Г. І.
Костик, О. П. Клініко-інструментальні дослідження при верификації туберкульозу, поєднаного з хронічним бронхітом / О. П. Костик [и др.]. - С. 285
Другие авторы: Ільницький І. Г., Ільницький Г. І., Білозір Л. І., Чуловська У. Б., Рудницька Л. Н., Вольницька Х. І., Луцишин Т. В
Кошак, Ю. Ф. Туберкульозна емпієма плеври: діагностика та хірургічне лікування / Ю. Ф. Кошак. - С. 291
Кузик, П. В. Імуногістохімічні особливості експресії toll-подібного рецептора 9 у легеневій тканині при мультирезистеному туберкульозі / П. В. Кузик. - С. 301
Mazhak, K. D. Medikobiologiczne, spoleczne czynniki ryzyka rozwoju wielo-odpornej gruzlicy / K. D. Mazhak, E. A. Tkach. - С. 308
Мажак, К. Д. Вираженість системної запальної відпаовіді у хворих на туберкульоз легень поєднаний з супутнім цукровим діабетом / К. Д. Мажак, О. А. Ткач. - С. 316
Мажак, К. Д. Прогностичні біохімічні критерії оцінки ефективності лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз / К. Д. Мажак, О. А. Ткач, Л. К. Голубченко. - С. 322
Мажак, К. Д. Біохімічні аспекти лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень з використанням еферентних технологій / К. Д. Мажак [и др.]. - С. 331
Другие авторы: Ткач О. А., Писаренко Є. І., Отчич В. П.
Мельник, В. М. Оцінка результатів лікування хворих на туберкульоз легень за даними Національного реєстру / В. М. Мельник [и др.]. - С. 339
Другие авторы: Новожилова І. О., Матусевич В. Г., Бушура І. В.
Недоспасова, О. П. Основні тенденції епідемічної ситуації з туберкульозу серед молоді України / О. П. Недоспасова, Т. В. Степанова. - С. 348
Островський, М. М. Особливості мікроелементного гомеостазу у пацієнтів з хіміорезистентним туберкульозом залежно від отриманого лікування / М. М. Островський [и др.]. - С. 352
Другие авторы: Баблюк Л. А., Молодовець О. Б., Макойда І. Я., Зубань А. Б., Шевчук У. І.
Писаренко, К. С. Некоторые медико-правовые аспекты эпидемиологического расследования туберкулезных контактов / К. С. Писаренко, С. В. Писаренко. - С. 358
Платонова, І. Л. Імунологічні дослідження в оцінці активності процесу та результативності антимікобактеріальної терапії мультирезистентного туберкульозу легень / І. Л. Платонова [и др.]. - С. 366
Другие авторы: Липовець Н. Є., Сахелашвілі-Біль О. І., Щурко Г. В., Солтис Н. В.
Пшеничникова-Пеленева, И. М. Тенденции эпидемического процесса при туберкулезе в Пенитенциарной системе Пермского Края / И. М. Пшеничникова-Пеленева, Е. А. Цгоева, И. М. Хикматуллина. - С. 371
Сахелашвілі, М. і. Мультирезистентний туберкульоз легень у дорослого населення Львівської області: поширеність, частота та структура / М. і. Сахелашвілі [и др.]. - С. 376
Другие авторы: Костик О. П., Штибель Г. Д., Сахелашвілі-Біль О. І.
Сахелашвілі, М. І. Ефективність патогенетичної терапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень / М. І. Сахелашвілі, І. Л. Платонова, Г. Д. Штибель. - С. 384
Скрягина, Е. М. Туберкулез и осбенности основных иммунологических показателей у женщин репродуктивного возраста / Е. М. Скрягина [и др.]. - С. 391
Другие авторы: Солонко И. И., шпаковская Н. С., Дюсьмикеева М. И., Морозкина Н. С.
Ткач, О. А. Особливості епідемічної ситуації з туберкульозу в україні за період епідемії / О. А. Ткач [и др.]. - С. 397
Другие авторы: Мажак К. Д., Писаренко Є. І., Щурко Г. В.
Chwalba, A. Tuberculosis with an unusual location - two spinal tuberculosis case studies / A. Chwalba. - С. 405
Шило, М. М. Туберкульоз у дітей, мешканців радіаційно забруднених територій: особливості імунологічної реактивності при захворюваннях пародонта / М. М. Шило. - С. 412
Яворский, К. М. Актуальность эпидемиологического надзора в сельских населенных пунктах высокого приоритета по туберкулезу Республики Молдова в свете регионального проекта TB-REP / К. М. Яворский, В. А. Болотникова, А. Г. Брумару. - С. 419
Абашина, М. М. Деякі аспекти ранньої діагностики та профілактики відкритокутової глаукоми / М. М. Абашина [и др.]. - С. 426
Другие авторы: Артимко І. І., Вергун А. Р., Ганюк В. М., Красний М. Р.
Вергун, А. Р. Деструктивний оніхомікоз, ускладнений інкарнацією нігтів у хворих на цукровий діабет ІІ типу: клініко-патогенетичні паралелі, показники інсулінорезистентності, особливості комплексного лікування / А. Р. Вергун [и др.]. - С. 432
Другие авторы: Красний М. Р., Абашина Н. М., Кульчицький В. В., Заневич А. В., Вергун О. М., Мощинська О. М., Макагонов І. О.
Калитовська, М. Б. Місцеве лікування пролежнів І-ІІ стадій застосуванням присипок на основі клиноптилоліту: обґрунтування та перспективи впровадження / М. Б. Калитовська [и др.]. - С. 439
Другие авторы: Вергун А. Р., Кульчицький В. В., Заневич А. В., Марко О. Г., Кіт З. М., Ковальська М. Є., Литвинчук М. М., Вергун О. М., Шалько І. В., Чуловський Б. Я., Дмитрук У. Я.
Кошак, С. Ф. Гострий медіастиніт як наслідок пошкоджень стравоходу: діагностика та хірургічне лікування / С. Ф. Кошак [и др.]. - С. 449
Другие авторы: Беляк О. В., Петришин О. С., Жехонек А.
Любінець, О. Тенденції захворюваності та поширеності розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин серед населення Львівської області / О. Любінець, Н. Чемерис, М. Качмарська. - С. 452
Мартынюк, К. И. Влияние валсартана на функциональные легочные параметры и эндотелиальную функцию у больных хобл / К. И. Мартынюк [и др.]. - С. 458
Другие авторы: Писаренко С. В., Кондрацки Д. П., Колун Т. И., Гынку З. Г.
Московчук, А. Ф. Эпидемиологическая ситуация, факторы риска и актуальные проблемы мультидисциплионарного контроля неспецефических заболеваний легких в Республике Молдова / А. Ф. Московчук [и др.]. - С. 467
Другие авторы: Круду П. А., Шинкаренко И. В., Томша А. Н., Курьев С. В., Гынку З. Г.
Hutor, N. S. Poliodontia. Modern methods of diagnostics and treatment / N. S. Hutor, N. O. Tverdokhlib. - С. 473