Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря : навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко [та ін.]; за ред. Ю. В. Вороненка [та ін.] ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Ін-т сімейн. медицини. - Київ : Заславский О.Ю., 2018. - 257 с. : табл., іл. - (Сімейна медицина). - Бібліогр.: с. 255-257.
Б-98216

У посібнику розглядаються актуальні питання діагностики, надання невідкладної допомоги, сучасних методів лікування, профілактики хвороб ока та придаткового апарату для лікарів із спеціальності «загальна практика - сімейна медицина». Посібник складено відповідно до навчального плану і програми для інтернів та лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти за фахом «загальна практика - сімейна медицина». Посібник буде корисним для лікарів загальної практики - сімейних лікарів, лікарів-офтальмологів та студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.

Зміст:
Розділ 1. Організація надання медичної допомоги офтальмологічним хворим на первинному рівні. - С. 14
1.1. Роль сімейної медицини в сучасній охороні здоров’я. - С. 14
1.2. Організація надання допомоги пацієнтам зі скаргами на зниження зорових функцій у практиці сімейного лікаря. - С. 17
Розділ 2. Методи обстеження ока та придаткового апарату в практичній діяльності ЛЗП-СЛ. - С. 21
2.1. Діагностичні маніпуляції. - С. 21
2.2. Лікувальні маніпуляції. - С. 36
Розділ 3. Офтальмологічні синдроми, захворювання допоміжного апарату ока та кон’юнктиви, актуальні в практиці сімейного лікаря. - С. 45
3.1. Хвороби повік. - С. 45
3.2. Синдром червоного ока. - С. 62
3.3. Хвороба сухого ока. - С. 83
3.4. Хвороби слізних органів. - С. 91
Розділ 4. Травми ока та його придаткового апарату. - С. 102
Розділ 5. Бойові ураження ока та його придаткового апарату. - С. 110
Розділ 6. Зміни органа зору при загальних захворюваннях організму. - С. 113
6.1. Зміни органа зору при артеріальній гіпертензії. - С. 113
6.2. Зміни органа зору при цукровому діабеті. - С. 115
6.3. Зміни органа зору при атеросклерозі. - С. 122
6.4. Зміни органа зору при захворюваннях щитоподібної залози. - С. 123
6.5. Зміни органа зору при колагенозах. - С. 126
6.6. Зміни органа зору при остеохондрозі. - С. 127
6.7. Зміни органа зору при захворюваннях крові. - С. 128
6.8. Зміни органа зору при пухлинах головного мозку. - С. 129
6.9. Зміни органа зору при туберкульозі. - С. 131
6.10. Зміни органа зору при ВІЛ/СНІДі. - С. 132
Розділ 7. Глаукома в практиці сімейного лікаря. - С. 141
7.1. Скринінг офтальмогіпертензії. - С. 141
7.2. Первинна профілактика глаукоми. - С. 150
7.3. Основні види та прояви глаукоми. - С. 157
7.4. Загальні принципи лікування глаукоми. - С. 161
7.5. Гострий напад глаукоми: клініка, діагностика, невідкладна допомога. - С. 170
7.6. Участь сімейного лікаря в нагляді за хворими з глаукомою. - С. 172
Розділ 8. Ведення хворих із поступовою втратою зорових функцій. - С. 179
8.1. Хвороби кришталика в практиці сімейного лікаря. - С. 179
8.2. Атрофія зорового нерва. - С. 182
8.3. Вікові зміни сітківки (макулодистрофія). - С. 184
8.4. Пігментна дегенерація сітківки. - С. 187
Розділ 9. Раптова втрата зору в практиці сімейного лікаря. - С. 188
9.1. Тромбоз центральної вени сітківки та її гілок. - С. 188
9.2. Оклюзія центральної артерії сітківки та її гілок. - С. 190
9.3. Відшарування сітківки. - С. 191
9.4. Сонячний опік сітківки. - С. 192
Розділ 10. Медико-соціальна експертиза, інвалідність внаслідок офтальмологічної патології. - С. 197
Розділ 11. Очі та комп’ютер. - С. 202
Розділ 12. Фармакотерапія очних хвороб. - С. 208
Список рекомендованої літератури для поглибленого вивчення курсу офтальмології. - С. 255