Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря : навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю.В. Вороненко [та ін.]; за ред. Ю.В. Вороненка та ін. ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Ін-т сімейн. медицини МОЗ України. - Київ : Заславський О.Ю., 2017. - 206 с. : табл., іл. - (Сімейна медицина). - Бібліогр.: с. 202-206.
Б-97138

У посібнику розглядаються питання організації та розвитку сімейної медицини, сучасні підходи та кращий досвід надання паліативної та хоспісної допомоги інкурабельним хворим та членам їх родин у розвинутих країнах світу і в Україні, особливості надання паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам у термінальних стадіях онкологічних та хронічних неінфекційних захворювань у практиці лікарів загальної практики - сімейних лікарів, фармакотерапія больового синдрому та лікарські засоби ад'ювантної дії в паліативній медицині, психологічні та психотерапевтичні аспекти паліативної та хоспісної допомоги. Посібник буде корисним лікарям загальної практики - сімейним лікарям, лікарям закладів охорони здоров'я другого та третього рівнів, закладів паліативної та хоспісної допомоги, студентам вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Зміст:
Вступ. Паліативна допомога — новітній медико-соціальний напрямок сучасної системи охорони здоров’я України. - С. 8
Розділ 1. Паліативна допомога у практиці сімейного лікаря. - С. 13
1.1. Критерії надання пацієнту статусу паліативного хворого. - С. 14
1.2. Визначення поняття «первинна паліативна допомога», її складові. - С. 16
1.3. Законодавче регулювання та забезпечення доступності паліативної допомоги. - С. 18
Розділ 2. Паліативна та хоспісна допомога: дефініції, загальні концепції. - С. 24
2.1. Головна мета паліативної допомоги. - С. 24
2.2. Складові системи паліативної допомоги. - С. 26
2.3. Паліативна допомога дітям. - С. 28
Розділ 3. Паліативна онкологія: епідеміологія, медико-соціальна актуальність. - С. 30
3.1. Епідеміологія та соціальна значимість онкологічних захворювань. - С. 30
3.2. Стан захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень в Україні. - С. 33
3.3. Загальна характеристика пухлинного росту та типів злоякісних пухлин. - С. 35
3.4. Принципи лікування злоякісних пухлин та місце паліативної допомоги. - С. 41
3.5. Біоетичні проблеми в паліативній онкології. - С. 44
Розділ 4. Клінічні аспекти, симптоматологія в паліативній і хоспісній медицині. - С. 46
4.1. Термінальний період життя. Стратегія та принципи надання паліативної допомоги. - С. 46
4.2. Якість життя та її порушення в термінальний період. Основні клінічні симптоми в паліативній медицині. - С. 50
4.3. Наявність типових клінічних симптомів у паліативних пацієнтів. - С. 54
4.4. Больовий синдром у паліативних пацієнтів: клініка, патофізіологія болю. - С. 57
4.5. Анорексія/кахексія й інші клінічні синдроми в паліативній онкології. - С. 67
4.6. Втома. - С. 69
4.7. Запор. Діарея. - С. 70
4.8. Нудота. Блювання. - С. 71
4.9. Пролежні. - С. 72
Розділ 5. Фармакотерапія больового синдрому в паліативній медицині. - С. 74
5.1. Загальні принципи контролю болю в паліативній медицині. - С. 74
5.2. Фармакологічний контроль больового синдрому в паліативній медицині. - С. 75
5.3. Контроль синдрому хронічного болю згідно зі схемою ВООЗ. - С. 76
5.4. Нормативна база та порядок використання опіоїдних анальгетиків у паліативній медицині. - С. 78
5.5. Засоби фармакологічного контролю хронічного болю в паліативній медицині. - С. 79
Розділ 6. Лікарські засоби ад’ювантної дії в паліативній медицині. - С. 98
6.1. Загальна характеристика застосування ад’ювантів у паліативній та хоспісній медицині. - С. 98
6.2. Клініко-фармакологічна характеристика ад’ювантних ЛЗ. - С. 101
6.3. Лікарські засоби для лікування кісток у паліативній медицині. - С. 106
6.4. Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту. - С. 106
6.5. Антигістамінні засоби для системного застосування. - С. 107
6.6. Глюкокортикоїди для системного застосування. - С. 107
Розділ 7. Психологічні та психотерапевтичні аспекти паліативної та хоспісної медицини. - С. 112
7.1. Психологічні аспекти термінального періоду життя. Модель Кюблер-Росс. - С. 113
7.2. Депресія у паліативних пацієнтів. - С. 115
7.3. Безсоння. - С. 119
7.4. Реакції родини та близьких осіб. - С. 123
Розділ 8. Етичні та духовні аспекти паліативної допомоги. - С. 126
8.1. Повідомлення неприємних новин (діагнозу невиліковного захворювання, несприятливого прогнозу) пацієнтам або їхнім родичам. - С. 126
8.2. Ключові етапи надання інформації (неприємних новин про невиліковний діагноз, несприятливий прогноз) пацієнтові та його родині. - С. 128
8.3. Духовні аспекти паліативної допомоги. - С. 136
Розділ 9. Роль та функції сімейного лікаря в термінальний період життя. Елементи медичної танатології. - С. 142
9.1. Термінальний стан пацієнта. Агонія. - С. 142
9.2. Правила догляду за помираючим пацієнтом. - С. 144
9.3. Елементи медичної танатології. Смерть пацієнта. - С. 146
9.4. Евтаназія. - С. 152
9.5. Патологоанатомічний розтин. - С. 152
Розділ 10. Основні підходи до соціальної роботи у сфері паліативної та хоспісної допомоги. - С. 155
10.1. Визначення соціальної роботи. - С. 155
10.2. Основні принципи соціальної роботи з паліативними пацієнтами. - С. 155
10.3. Соціальна робота з паліативними хворими в Україні. - С. 157
10.4. Співпраця соціальних працівників та ЛЗП-СЛ при наданні ПХД. - С. 163
Розділ 11. Принципи організації та надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. - С. 166
11.1. Сучасні міжнародні підходи, стандарти та принципи організації надання паліативної та хоспісної допомоги населенню. - С. 166
11.2. Потреби населення України в паліативній та хоспісній допомозі. - С. 167
11.3. Нормативно-правова база, що регулює надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. - С. 172
11.4. Стаціонарні заклади паліативної та хоспісної допомоги. - С. 174
11.5. Надання паліативної допомоги вдома. - С. 176
11.6. Доступ до знеболювання. - С. 176
11.7. Підготовка кадрів, які залучені до надання паліативної та хоспісної допомоги. - С. 177
11.8. Проблеми розвитку системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні. - С. 180