Актуальні питання психіатрії у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання психіатрії у практиці сімейного лікаря : навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів- слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко [та ін.] ; за ред.: Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекери, В. Д. Мішиєва ; Нац. мед. акад. післядилом. освіти ім. П.Л. Шупика, Ін-т сімейн. медицини. - Київ : Заславський О.Ю., 2018. - 142 с. : іл. - (Сімейна медицина). - Бібліогр.: в кінці розд.
Б-98116

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми спеціалізації (інтернатури) лікарів загальної практики - сімейної медицини за фахом «Психіатрія». Зміст видання відповідає основним розділам цієї програми. Розглянуті питання законодавства в галузі психіатрії та організації надання психіатричної допомоги, діагностики, диференційної діагностики, лікування та корекції хворих із психічними порушеннями відповідно до кваліфікаційної характеристики лікаря загальної практики - сімейної медицини. Навчальний посібник розрахований на лікарів загальної практики - сімейної медицини, лікарів терапевтичного та педіатричного профілю, лікарів-інтернів, викладачів, студентів та слухачів медичних навчальних закладів І-IV рівнів акредитації, післядипломної освіти, керівників установ охорони здоров’я.

Зміст:
Розділ 1. Сімейна медицина - основа національної системи охорони здоров’я та перспективний напрямок розвитку доступності надання медичної допомоги. - С. 9
1.1. Роль первинної медичної допомоги як складової надання медичної допомоги населенню в розвитку галузі охорони здоров’я. - С. 9
1.2. Історичні щаблі становлення сімейної медицини в Україні та особливості її надання пацієнтам з проблемами психічного здоров’я. - С. 12
1.3. Законодавство в галузі психіатрії та організація надання психіатричної допомоги в Україні особам із психічними та поведінковими розладами. - С. 15
Питання для самоконтролю. - С. 31
Розділ 2. Розпізнавання випадку психічного розладу в практиці лікаря загальної практики - сімейної медицини. - С. 33
2.1. Комунікативна компетентність лікаря як складова діагностичного процесу. - С. 33
2.2. Алгоритм первинної діагностики та скринінг психічних та поведінкових розладів. - С. 36
2.3. Скарги та причини звернення хворих до лікаря загальної практики - сімейної медицини. Раннє виявлення та скринінг найбільш поширеної психічної патології. - С. 39
Питання для самоконтролю. - С. 48
Розділ З. Глосарій симптомів для психічних розладів. - С. 50
3.1. Органічні психічні розлади (F0). - С. 51
3.2. Розлади внаслідок вживання психоактивних речовин (F1). - С. 52
3.3. Шизофренія і маячні розлади (F2). - С. 54
3.4. Афективні розлади настрою (FЗ). - С. 57
3.5. Невротичні й поведінкові розлади (F4/F5). - С. 61
3.6. Розлади особистості (F6). - С. 64
Питання для самоконтролю. - С. 65
Розділ 4. Діагностичні та диференційно-діагностичні критерії психічних розладів у практиці лікаря загальної практики - сімейної медицини. - С. 67
4.1. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю (F10). - С. 67
4.2. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психо-активних речовин (F10-F19). - С. 68
4.3. Делірій (F05, F06). - С. 70
4.4. Деменція (F00-F03). - С. 77
4.5. Гострі психотичні розлади (F23). - С. 74
4.6. Хронічний (постійний) психотичний розлад (F29). Шизофренія (F2). - С. 75
4.7. Тяжка втрата і втрата (Z63) (реакція горя). - С. 76
4.8. Розлад адаптації (F43.2). - С. 77
4.9. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) (F43.1). - С. 78
4.10. Генералізований тривожний розлад (F41.1). - С. 79
4.11. Панічний розлад (F41.0). - С. 80
4.12. Депресія (F32). - С. 80
4.13. Розлади особистості та поведінки дорослих (F60). - С. 82
4.14. Самостійне ушкодження (Х60-Х84). - С. 83
4.15. Соматичні причини психічних порушень (у порядку зменшення частоти). - С. 86
Питання для самоконтролю. - С. 88
Розділ 5. Консультування та терапія хворих на психічні розлади у практиці сімейного лікаря. - С. 90
5.1. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю (F10). - С. 90
5.2. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин (F10-F19). - С. 94
5.3. Делірій (F05, F06). - С. 98
5.4. Деменція (F00-F03). - С. 100
5.5. Гострі психотичні розлади (F23). - С. 103
5.6. Хронічний (постійний) психотичний розлад (F29). Шизофренія (F2). - С. 105
5.7. Тяжка втрата і втрата (Z63) (реакція горя). - С. 109
5.8. Розлад адаптації (F43.2). - С. 110
5.9. Посттравматичний стресовий розлад (F43.1). - С. 111
5.10. Генералізований тривожний розлад (F41.1). - С. 112
5.11. Панічний розлад (F41.0). - С. 114
5.12. Депресія (F32). - С. 115
5.13. Розлади особистості та поведінки дорослих (F60). - С. 118
5.14. Самостійне ушкодження (Х60-Х84). - С. 120
Питання для самоконтролю. - С. 121
Розділ 6. Невідкладна допомога у психіатрії. - С. 123
6.1. Спроби або загроза суїциду. - С. 124
6.2. Стан збудження й агресивності. - С. 127
6.3. Шизофренія. - С. 130
6.4. Маніакальне збудження. - С. 132
6.5. Депресивне збудження. - С. 133
6.6. Епілептичне збудження. - С. 134
6.7. Психогенне збудження. - С. 134
6.8. Психопатичне збудження. - С. 135
6.9. Аментивне збудження. - С. 136
6.10. Алкогольний делірій. - С. 137
6.11. Епілептичний статус. - С. 139
6.12. Побічні ефекти вживання наркотичних засобів. - С. 140