Актуальні питання внутрішніх хвороб у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання внутрішніх хвороб у практиці сімейного лікаря : навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко [та ін.]; за ред. Ю. В. Вороненка, О.Г. Шекери, Л.В. Хіміон ; Нац. мед. акад. післдиплом. освіти ім. П. Л. Шупика . - Київ : Заславский А.Ю, 2018. - 600 с. : табл., іл. - (Сімейна медицина). - Бібліогр.: с. 592-600.
Б-97874

Серед захворювань внутрішніх органів найбільш поширеними у світі й Україні є серцево-судинні порушення, онкозахворювання, цукровий діабет та патологія органів легень. У посібнику викладено сучасні рекомендації щодо ведення пацієнтів із найбільш поширеними гострими та хронічними станами і захворюваннями внутрішніх органів, що базуються на доказових міжнародних та вітчизняних клінічних настановах і стандартах ведення хворих.

Зміст:
Вороненко, Ю. В. Розділ 1. Організація первинної медичної допомоги пацієнтам із захворюваннями внутрішніх органів / Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, В. І. Ткаченко. - С. 9
Розділ 2. Інтегроване ведення та маршрут пацієнтів із найбільш поширеними гострими та хронічними хворобами. - С. 15
1. Хвороби органів дихання. - С. 15
Данилюк, С. В. 1.1. Бронхіальна астма / С. В. Данилюк, О. Б. Ященко, Л. Ф. Матюха. - С. 15
Данилюк, С. В. 1.2. Невідкладна допомога при загостренні бронхіальної астми / С. В. Данилюк, О. Б. Ященко, Т. О. Ситюк. - С. 39
Хіміон, Л. В. 1.3. Хронічне обструктивне захворювання легень / Л. В. Хіміон, О. Б. Ященко, Т. О. Ситюк. - С. 43
Хіміон, Л. В. 1.4. Гостра респіраторна вірусна інфекція / Л. В. Хіміон, Т. О. Ситюк, Л. Г. Матвієць. - С. 77
Хіміон, Л. В. 1.5. Негоспітальна пневмонія / Л. В. Хіміон [та ін.]. - С. 90
Другие авторы: Ященко О. Б., Ткаченко В. І., Погоріла О. І.
Ситюк, Т. О. 1.6. Невідкладна допомога при гіпертермії / Т. О. Ситюк, Л. В. Клименко, І. В. Климась. - С. 106
2. Хвороби органів серцево-судинної системи. - С. 111
Хіміон, Л. В. 2.1. Стабільна ішемічна хвороба серця / Л. В. Хіміон [та ін.]. - С. 111
Другие авторы: Матюха Л. Ф., Ященко О. Б., Клименко Л. В.
Матюха, Л. Ф. 2.2. Невідкладна допомога при гострому коронарному синдромі / Л. Ф. Матюха, Л. В. Клименко, Т. О. Ситюк. - С. 136
Матюха, Л. Ф. 2.3. Артеріальна гіпертензія / Л. Ф. Матюха [та ін.]. - С. 142
Другие авторы: Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ткаченко В. І.
Ситюк, Т. О. 2.4. Невідкладна допомога при гіпертензивному кризі / Т. О. Ситюк, О. Б. Ященко, Л. В. Клименко. - С. 160
Хіміон, Л. В. 2.5. Серцева недостатність / Л. В. Хіміон, О. Б. Ященко, С. В. Данилюк. - С. 164
Ященко, О. Б. 2.6. Нейроциркуляторна дистонія / О. Б. Ященко, Т. О. Ситюк, В. В. Ватага. - С. 193
Клименко, Л. В. 2.7. Невідкладна допомога при пароксизмальній тахікардії та пароксизмі фібриляції передсердь / Л. В. Клименко [та ін.]. - С. 207
Другие авторы: Ситюк Т. О., Титова Т. А., Ватага В. В.
Матюха, Л. Ф. 2.8. Інфекційний ендокардит / Л. Ф. Матюха, Л. В. Клименко, О. В. Процюк. - С. 213
Хіміон, Л. В. 2.9. Гостра ревматична лихоманка / Л. В. Хіміон [та ін.]. - С. 220
Другие авторы: Ященко О. Б., Данилюк С. В., Процюк О. В.
Ткаченко, В. І. 2.10. Метаболічний синдром / В. І. Ткаченко, С. В. Данилюк, Н. В. Кіча. - С. 242
3. Хвороби кістково-м’язової системи. - С. 251
Данилюк, С. В. 3.1. Остеопороз / С. В. Данилюк, Т. О. Ситюк, Л. О. Смоліна. - С. 251
Данилюк, С. В. 3.2. Остеоартроз / С. В. Данилюк, О. Б. Ященко, Л. О. Смоліна. - С. 259
Хіміон, Л. В. 3.3. Суглобовий синдром / Л. В. Хіміон [та ін.]. - С. 269
Другие авторы: Ященко О. Б., Ткаченко В. І., Климась І. В.
Матюха, Л. Ф. 3.4. Ревматоїдний артрит / Л. Ф. Матюха, Л. В. Хіміон, О. Б. Ященко. - С. 277
Хіміон, Л. В. 3.5. Спондилоартропатії / Л. В. Хіміон, Л. Ф. Матюха, О. Б. Ященко. - С. 311
Хіміон, Л. В. 3.6. Подагра / Л. В. Хіміон, Л. Ф. Матюха, Т. О. Ситюк. - С. 324
Хіміон, Л. В. 3.7. Псевдоподагра / Л. В. Хіміон, Т. О. Ситюк. - С. 338
4. Хвороби органів травлення. - С. 348
Данилюк, С. В. 4.1. Функціональні захворюванйя шлунково-кишкового тракту / С. В. Данилюк, Т. О. Ситюк, Н. В. Кіча. - С. 348
Данилюк, С. В. 4.2. Гастроезофагеапьна рефлюксна хвороба / С. В. Данилюк, Т. О. Ситюк, Н. В. Кіча. - С. 356
Хіміон, Л. В. 4.3. Хронічний гастрит / Л. В. Хіміон, С. В. Данилюк, Т. О. Ситюк. - С. 374
Данилюк, С. В. 4.4. Пептична виразка / С. В. Данилюк, О. Б. Ященко, Т. О. Ситюк. - С. 391
Хіміон, Л. В. 4.5. Неалкогольна жирова хвороба печінки / Л. В. Хіміон, О. Б. Ященко, С. В. Данилюк. - С. 407
Хіміон, Л. В. 4.6. Цироз печінки / Л. В. Хіміон, С. В. Данилюк, І. В. Климась. - С. 417
Данилюк, С. В. 4.7. Невідкладна допомога при печінковій коліці / С. В. Данилюк, Т. О. Ситюк, Т. А. Титова. - С. 426
Ященко, О. Б. 4.8. Хронічний панкреатит / О. Б. Ященко, С. В. Данилюк, В. І. Ткаченко. - С. 429
5. Хвороби нирок і сечовивідних шляхів. - С. 444
Хіміон, Л. В. 5.1. Інфекції сечовивідних шляхів / Л. В. Хіміон, О. Б. Ященко. - С. 444
Ященко, О. Б. 5.2. Гломерулонефрит / О. Б. Ященко, Т. О. Ситюк. - С. 469
Хіміон, Л. В. 5.3. Гостре ураження нирок / Л. В. Хіміон, О. Б. Ященко. - С. 494
Ященко, О. Б. 5.4. Хронічна хвороба нирок / О. Б. Ященко, Л. Ф. Матюха. - С. 510
Данилюк, С. В. 5.5. Невідкладна допомога при нирковій кольці / С. В. Данилюк, Т. О. Ситюк. - С. 533
6. Хвороби системи кровотворення. - С. 537
Матюха, Л. Ф. 6.1. Анемії / Л. Ф. Матюха [та ін.]. - С. 537
Другие авторы: Ситюк Т. О., Погоріла О. І., Веселова Т. В.
Ткаченко, В. І. 6.2. Лейкози / В. І. Ткаченко, О. Б. Ященко, О. І. Ременник. - С. 556
Хіміон, Л. В. 6.3. Лімфаденопатія / Л. В. Хіміон [та ін.]. - С. 576
Другие авторы: Климась І. В., Погоріла О. І., Ременник О. І.