Акушерство та гінекологія

Акушерство та гінекологія : навчальний посібник / М. А. Болотна, В. І. Бойко, Т. В. Бабар ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2018. - 306 с. : табл. - Бібліогр.: с. 302-305.
Б-98243
Болотна М. А.

У навчальному посібнику розглянуті питання щодо проблеми кесарева розтину в сучасному акушерстві. Рекомендований для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів спеціальності «Акушерство та гінекологія» і лікарів-акушерів-гінекологів.

Зміст:

Тематичний план практичних занять з акушерства та гінекології для студентів спеціальності "Стоматологія". - С. 3

Тема 1. Жіночий таз. Плід як об’єкт пологів. - С. 4

Тема 2. Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода. Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія. - С. 13

Тема 3. Фізіологія пологів. Знеболювання пологів. - С. 62

Тема 4. Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія періоду новонародженості. - С. 93

Тема 5. Аномалії розвитку плідного яйця. Вагітність і пологи при багатоплідності. - С. 121

Тема 6. Сучасні методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Дисфункція плаценти. Затримка росту плода. Дистрес плода. Патологія періоду новонародженості. Асфіксія новонародженого. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого. - С. 144

Тема 7. Аномалії положення та передлежання плода, особливості біомеханізму пологів. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. - С. 190

Тема 8. Менструальний цикл та його регуляція. Анатомо-фізіологічні особливості статевих органів жінки в різні вікові періоди. Неспецифічні й специфічні запальні захворювання жіночих статевих органів. Планування вагітності. Сучасні методи контрацепції. - С. 235