Алгоритми діагностично-лікувальних навичок і вмінь із внутрішніх хвороб

Алгоритми діагностично-лікувальних навичок і вмінь із внутрішніх хвороб для лікаря загальної (сімейної) практики: захворювання дихальної, імунної та серцево-судинної систем : навч. посіб. / за ред. В. І. Кривенка. - 4-те вид., переробл. та допов. - Київ : Медкн., 2019. - Кн. 1. - 359 с. - (Бібліотека практикуючого лікаря).
Б-99056
Медкнига
2019
359

Посібник призначено для лікарів-інтернів, лікарів за фахом "загальна практика — сімейна медицина", терапевтів за фахом "внутрішні хвороби", які здійснюють первинну медико-санітарну допомогу. У посібнику у вигляді алгоритмів наведено інформацію щодо методик оволодіння навичками та вміннями діагностики основних захворювань внутрішніх органів. Використання алгоритмів дозволяє лікареві швидко орієнтуватися в діагностично-лікувальному процесі. До четвертого видання внесено зміни відповідно до останніх протоколів за наказами МОЗ України та рекомендаціями Європейських товариств.
Зміст:
Вступ. - С. 11
Розділ 1. Захворювання дихальної та імунної систем. - С. 13
1.1 Алгоритми діагностичних навичок. - С. 14
1.2 Алгоритми лікувальних навичок. - С. 32
1.3 Алгоритми невідкладної допомоги. - С. 43
1.4 Алгоритми діагностики та диференційної діагностики основних синдромів у пульмонології. - С. 67
1.5 Алгоритми діагностики захворювань органів дихання. - С. 70
Розділ 2. Захворювання серцево-судинної системи. - С. 104
2.1 Алгоритми діагностичних навичок. - С. 105
2.2 Алгоритми лікувальних навичок. - С. 144
2.3 Алгоритми невідкладної допомоги. - С. 154
2.4 Алгоритми діагностики та диференційної діагностики основних синдромів у кардіології. - С. 218
2.5 Алгоритми діагностики захворювань серцево-судинної системи. - С. 226