Алгоритми хірургічного лікування хворих на колоректальний рак із синхронним метастатичним ураженням печінки

Алгоритми хірургічного лікування хворих на колоректальний рак із синхронним метастатичним ураженням печінки : методичні рекомендації / Нац. ін-т раку, Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи ; уклад.: Колеснік О. О. [та ін.]. - Київ : Логос , 2017. - 29 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 29.
Б-97471

Незважаючи на успіхи системної терапії, хірургічне лікування синхронного метастатичного ураження печінки при колоректальному раку залишається найефективнішим методом, що достовірно продовжує життя таких пацієнтів. На сьогодні існують рекомендації провідних міжнародних онкологічних організацій з визначення тактики лікування даних хворих: NICE 2014; BSG 2008; SSAT 2014; ESMO 2014; SIGN 2011; NCCNv2 2015. Однак відсутній консенсус щодо персоніфікованого вибору оптимального хірургічного алгоритму резекції первинної пухлини товстої кишки та резекції печінки із синхронними метастазами. Крім того, більшість метааналізів і досліджень кореляційного зв’язку незалежних прогностичних маркерів перебігу захворювання й ускладнень хірургічного лікування хворих на колоректальний рак із синхронним метастатичним ураженням печінки є гетерогенними щодо критеріїв варіантів мультидисциплінарного лікування хворих. За допомогою порівняння ефективності одномоментних і двохетапних резекцій первинної пухлини товстого кишечника та печінки, визначення показань до виконання «великих» та «малих» резекцій печінки в умовах одномоментної хірургічної тактики, обгрунтування доцільності врахування «несприятливих» маркерів прогнозу виживаності удосконалено алгоритм хірургічного лікування хворих на колоректальний рак із синхронним метастатичним ураженням печінки. Методичні рекомендації призначені для онкологів та онкохірургів, що працюють у спеціалізованих центрах України.
Зміст:
Вступ. - С. 5
Основна частина (порівняння хірургічних стратегій). - С. 7
Результати досліджень та їх обговорення. - С. 14
Висновки. - С. 25
Практичні рекомендації. - С. 27