Алгоритми виконання практичних навичок з хірургічної стоматології

Гутор Н. С. Алгоритми виконання практичних навичок з хірургічної стоматології : посібник / Н. С. Гутор. - 3-є вид., допов. - Тернопіль : Укрмедкн., 2020. - 170 с.
Б-99420
Гутор Н. С.
Укрмедкнига
2020
170

На основі спостережень викладання автор розробила посібник, яким можуть користуватися студенти 3-5 курсів для виконання практичних навичок з хірургічної стоматології, складання ОСКІ, проведення самостійної роботи. У ньому представлені власні ілюстрації, які допоможуть студентам досконало засвоїти наведений матеріал.
Зміст:
Розділ І. Додаткові методи обстеження. - С. 8
Алгоритм №1. Інтерпритація результатів лабораторних методів обстеження. - С. 8
Алгоритм №2. Інтерпритація рентгенограм. - С. 11
Алгоритм №3. Діагностичні та лікувальні маніпуляції на фантомах. - С. 21
Розділ ІІ. Знечулення щелепно-лицевої ділянки. - С. 24
Алгоритм №1. Аплікаційне знечулення. - С. 24
Алгоритм №2. Інфільтраційне знечулення. - С. 26
Алгоритм №3. Інфраорбітальна анастезія, внутрішньоротовий метод. - С. 28
Алгоритм №4. Інфраорбітальна анастезія, позаротовий метод. - С. 31
Алгоритм №5. Туберальна анестезія, внутрішньоротовий метод. - С. 35
Алгоритм №6. Туберальна анестезія, позаротовий метод. - С. 37
Алгоритм №7. Різцева анестезія, внутрішньоротовий метод. - С. 40
Алгоритм №8. Різцева анестезія, позаротовий метод. - С. 42
Алгоритм №9. Піднебінна анестезія. - С. 44
Алгоритм №10. Мандибулярна анестезія, пальпаторний метод. - С. 47
Алгоритм №11. Мандибулярна анестезія, аподактильний метод. - С. 50
Алгоритм №12. Мандибулярна анестезія, позаротовий метод. - С. 53
Алгоритм №13. Торусальна анестезія. - С. 55
Алгоритм №14. Ментальна анестезія, внутрішньоротовий метод. - С. 58
Алгоритм №15. Ментальна анастезія, позаротовий метод. - С. 61
Алгоритм №16. Центральна анестезія ІІ гілки трійчастого нерва біля круглого отвору. - С. 63
Алгоритм №17. Центральна анестезія ІІІ гілки трійчастого нерва біля овального отвору. - С. 65
Алгоритм №18. Місцеве знечулення за Берше. - С. 67
Алгоритм №19. Місцеве знечулення за Берше-Дубовим. - С. 70
Алгоритм №20. Місцеве знечулення за Берше-Дубовим-Уваровим. - С. 72
Розділ ІІІ. Операції відалення зубів. - С. 76
Алгоритм №1. Методика типового видалення різців, іклів верхньої щелепи. - С. 76
Алгоритм №2. Методика типового видалення різців, іклів нижньої щелепи. - С. 78
Алгоритм №3. Методика типового видалення премолярів верхньої щелепи. - С. 80
Алгоритм №4. Методика типового видалення премолярів нижнтої щелепи. - С. 82
Алгоритм №5. Методика типового видалення молярів верхньої щелепи. - С. 84
Алгоритм №6. Методика типового видалення молярів нижньої щелепи. - С. 86
Алгоритм №7. Типове видалення зубів. - С. 88
Алгоритм №8. Перикороніт. - С. 90
Алгоритм №9. Атипове видалення зуба. - С. 92
Алгоритм №10. Відкрита альвеолотомія. - С. 95
Алгоритм №11. Резекція верхівки кореня зуба. - С. 97
Розділ IV. Місцеві ускладнення після видалення зубів. - С. 101
Алгоритм №1. Зупинка кровотечі після видалення зуба. - С. 101
Алгоритм №2. Альвеоліт. - С. 104
Розділ V. Загальні ускладнення. - С. 109
Алгоритм №1. Непритомність. - С. 109
Алгоритм №2. Колапс. - С. 110
Алгоритм №3. Анафілактичний шок. - С. 111
Алгоритм №4. Набряк Квінке. - С. 114
Алгоритм №5. Напад бронхіальної астми. - С. 115
Алгоритм №6. надання допомоги при стенокардії. - С. 117
Алгоритм №7. Надання допомоги при асфіксії. - С. 119
Алгоритм №8. Серцево-легенева реанімація. - С. 121
Розділ VI. Об'єктивний структурований клінічний іспит. - С. 124
Станція 1. Огляд пацієнта в клініці хірургічної стоматології. - С. 124
Назва 1 навички: проведення обстеження пацієнта, зовнішньоротовий огляд. - С. 124
Назва 2 навички: проведення обстеження лімфатичної системи. - С. 126
Назва 3 навички: проведення обстеження та огляд скронево-нижньощелепного суглоба пацієнта. - С. 128
Назва 4 навички: проведення обстеження пацієнта, внутрішньоротовий огляд. - С. 130
Станція 2. Знеболення. Продемонструвати техніку виконання анестезії на фантомах. - С. 133
Назва 1 навички: продемонструвати техніку виконання інфраорбіталдьної анестезіі внутрішньоротовим методом. - С. 133
Назва 2 навички: продемонструвати техніку виконання туберальної анестезії внутріщньоротовим методом. - С. 136
Назва 3 навички: продемонструвати техніку виконання ментальної анестезії внутрішньоротовим методом. - С. 138
Назва 4 навички: продемонструвати техніку виконання мандибулярної анестезії пальпаторним способом. - С. 140
Станція 3. Продемонструвати методику та етапи видалення зубів конкретної анатомічної групи верхньої або нижньої щелепи. - С. 143
Назва 1 навички: продемонструвати методику й етапи видалення різців та іклів верхньої щелепи зліва. - С. 143
Назва 2 навички: продемонструвати методику й етапи видалення різців та іклів нижньої щелепи справа. - С. 146
Назва 3 навички: продемонструвати методику й етапи видалення премолярів та молярів верхньої щелепи справа. - С. 148
Назва 4 навички: продемонструвати методику й етапи видалення премолярів та молярів нижньої щелепи зліва. - С. 152
Станція 4. Запальні процеси м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки. - С. 155
Назва 1 навички: діагностика флегмони окремих клітковинних просторів, встановити діагноз та призначити схему лікування. - С. 155
Назва 2 навички: діагностика флегмони окремих клітковинних просторів, встановити діагноз та призначити схему лікування. - С. 158
Назва 3 навички: діагностика флегмони окремих клітковинних просторів, встановити діагноз та призначити схему лікування. - С. 161
Назва 4 навички: діагностика флегмони окремих клітковинних просторів, встановити діагноз та призначити схему лікування. - С. 164
Поради молодому поколінню. - С. 168