Альтернативні підходи до етіологічної терапії

Абатуров О. Є. Альтернативні підходи до етіологічної терапії бактеріальних респіраторних інфекцій / О. Є. Абатуров, Т. О. Крючко. - Дніпро : Ліра, 2020. - 195 с.
Б-99491
Абатуров О. Є.
Ліра
2020
195

У виданні висвітлені альтернативні підходи до етіологічного лікування бактеріальних респіраторних інфекцій у дітей, у т. ч. викликаних полірезистентними бактеріальними штамами.
Зміст:
Глава 1. Терапевпичний потенціал бактеріофагів і ендолізинів. - С. 11
1.1. Загальна характеристика бактеріофагів та їх ендолізинів. - С. 12
1.2. Специфічні бактеріофаги та ендолізини, що діють проти певних респіраторно-тропних патогенів. - С. 17
Глава 2. Потенційне значення бактеріоцинів. - С. 26
2.1. Загальна характеристика бактеріоцинів. - С. 26
2.2. Антибактеріальний спектр дії бактеріоцинів. - С. 35
2.3. Можливості застосування бактеріоцинів при інфекційних захворюваннях респіраторного тракту. - С. 35
Глава 3. Лікарські засоби, засновані на молекулярних структурах антимікробних пептидів. - С. 44
3.1. Загальна характеристика антимікробних пептидів. - С. 44
3.2. Антимікробні пептиди, білки ссавців. - С. 57
3.3. Антимікробні пептиди амфібій, морських мешканців, комах і рослин. - С. 67
3.4. Синергізм антибактеріальної дії антимікробних пептидів і антибіотиків. - С. 79
Глава 4. Інгібування ефектів, пов'язаних з дією бактеріальних факторів вірулентності. - С. 80
4.1. Пригнічення продукції бактеріальних факторів вірулентності. - С. 80
4.2. Нейтралізація активності факторів вірулентності. - С. 81
4.3. Блокування рецепторів, що зв'язуються з бактеріальними чинниками вірулентності. - С. 93
Глава 5. Інгібітори бактеріальних двокомпонентних систем регулювання. - С. 94
5.1. Коротка характеристика бактеріальних двокомпонентних систем регуляції. - С. 95
5.2. Медикаментозне пригнічення функціональної активності двокомпонентних систем регуляції бактерій. - С. 102
Глава 6. Медикаментозний вплив на доступність йонів металів для патогенних бактерій. - С. 107
6.1. Обмеження доступу бактерій до йонів заліза. - С. 108
6.2. Вплив на доступність йонів марганцю і цинку. - С. 132