Анатомія людини з основами морфології

Куцериб Т. М. Анатомія людини з основами морфології : навч. посіб.-практикум / Т. М. Куцериб, М. Я. Гриньків, Ф. В. Музика. - Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. - 247 с.
Б-99363
Куцериб Т. М.
ЛДУФК ім. Івана Боберського
2020
247

Навчальний посібник-практикум призначений для полегшення вивчення "Анатомії людини з основами морфології" відповідно до обсягу навчальної програми курсу. У ньому наведені теми та зміст практичних робіт студентів, передбачених модульною навчальною програмою дисципліни
Зміст:
Від авторів. - С. 6
Модуль 1. Змістовий модуль 1. - С. 12
Практичне заняття №1. Кістки тулуба й голови та їх з'єднання. - С. 12
Практичне заняття №2. Кістки верхньої кінцівки. - С. 25
Практичне заняття №3. Кістки нижньої кінцівки. - С. 32
Практичне заняття №4. З'єднання кісток кінцівок. - С. 40
Практичне заняття №5. Підсумкове заняття змістового модуля 1. - С. 52
Змістовий модуль 2. - С. 53
Практичне заняття №6. М'язи тулуба. Діафрагма. Утворення стінок черевної порожнини. - С. 53
Практичне заняття №7. Функціональні групи м'язів хребта, вдиху, видиху, натужування. - С. 62
Практичне заняття №8-9. М'язи верхньої кінцівки. - С. 67
Практичне заняття №10. Функціональні групи м'язів верхньої кінцівки. - С. 75
Практичне заняття №11-12. М'язи нижньої кінцівки. - С. 81
Практичне заняття №13. Функціональні групи м'язів нижньої кінцівки. - С. 90
Практичне заняття №14. Анатомічний аналіз спортивних вправ. - С. 96
Практичне заняття №15. Підсумкове заняття змістового модуля 2. - С. 103
Модуль 2. Змістовий модуль 3. - С. 104
Практичне заняття №16. Органи травлення та дихання. - С. 104
Практичне заняття №17. Серце. Кола кровообігу. - С. 115
Практичне заняття №18. Артерії великого кола кровообігу. - С. 120
Практичне заняття №19. Вени великого кола кровообігу. - С. 124
Практичне заняття №20. Спинний мозок. Провідні шляхи. - С. 128
Практичне заняття №21. Головний мозок: довгастий, задній, середній, проміжний та кінцевий мозок. - С. 137
Практичне заняття №22. Черепні та спинномозкові нерви. - С. 149
Практичне заняття №23. Будова ока. Зоровий аналізатор. Будова вуха. Слуховий та присінковий аналізатори. - С. 158
Практичне заняття №24. Підсумкове заняття змістового модуля 3. - С. 168
Змістовий модуль 4. - С. 169
Практичне заняття №25. Складання антропометричної картки. Визначення поздовжніх, поперечних та обводових розмірів тіла людини. Оцінювання форми склепінь за методом плантографії. - С. 169
Практичне заняття №26. Визначення абсолютної та відносної маси кісткового, м'язового та жирового компонента тіла людини. Гоніометрія. - С. 188
Практичне заняття №27. Оцінювання рівня фізичного розвитку людини методом індексів. Методи оцінювання постави. - С. 206
Практичне заняття №28. Визначення типу пропорцій та конституції тіла людини. - С. 219
Практичне заняття №29. Підсумкове заняття змістового модуля 4. - С. 231
Залікові вимоги до змістових модулів. - С. 232