Анатомія опорно-рухового апарату

Анатомія опорно-рухового апарату : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В. А. Пастухова, Я. В. Зіневич. - Київ : Олімп. л-ра, 2017. - 151 с. : іл. - Бібліогр.: в кінці розд.
Б-98175
Пастухова, В. А.

Навчальний посібник створено відповідно до навчальної програми з вивчення анатомії людини у вищих навчальних закладах спортивного про¬філю. Посібник містить сучасні наукові знання із загальної цитології та гістології, остеології, артрології та міології. Він призначений для організації самостійної підготовки студентів до практичних занять, має велику кількість схематичних рисунків, які допоможуть у вивченні нового матеріалу і в проведенні самоконтролю.

Зміст:
Анатомічна термінологія. - С. 6
Розділ І. Загальна цитологія. Загальна гістологія. - С. 7
Загальна цитологія. - С. 7
Будова еукаріотичної клітини. - С. 8
Загальний план будови клітини. - С. 8
Загальна гістологія. - С. 19
Епітеліальні тканини. - С. 20
Сполучні тканини. - С. 21
М'язові тканини. - С. 23
Нервова тканина. - С. 24
Розділ ІІ. Остеологія. - С. 26
Загальна характеристика опорно-рухового апарату. - С. 26
Кістка як орган. - С. 26
Кістки скелета. - С. 31
Кістки черепа. - С. 33
Хребет. - С. 48
Скелет грудної клітки. - С. 56
Скелет верхньої кінцівки. - С. 59
Скелет нижньої кінцівки. - С. 67
Розділ ІІІ. Артрологія. - С. 77
Загальна артрологія. - С. 77
Спеціальна артрологія. - С. 84
З'єднання кісток черепа. - С. 84
З'єднання кісток тулуба. - С. 86
З'єднання кісток верхньої кінцівки. - С. 91
З'єднання кісток нижньої кінцівки. - С. 99
Розділ ІV. Міологія. - С. 108
Спеціальна міологія. - С. 108
М'язи голови. - С. 108
М'язи шиї. - С. 111
М'язи тулуба. - С. 117
М'язи верхньої кінцівки. - С. 129
М'язи нижньої кінцівки. - С. 136
Участь м'язів у виконанні рухів окремих частин тіла. - С. 146