Аптечна технологія ліків

Тихонов О. І. Аптечна технологія ліків : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних. - 5-е вид. - Вінниця : Нова кн., 2019. - 535 с.
Нова книга
2019
535

Підручник складається з двох частин. У першій зосереджено всі теоретичні питання, єдині для аптечного та промислового виробництва ліків. Докладно висвітлено основні фармацевтичні терміни та поняття технології ліків, наведено класифікацію та номенклатуру лікарських форм, представлено методи дозування, вимоги до тарозакупорювальних матеріалів. Друга частина присвячена технології ліків. Матеріал викладено у 20 розділах та представлено у певній послідовності. Цілком оновлено матеріал про всі лікарські форми. Наприкінці підручника в додатку подано матеріали, які найчастіше бувають необхідними в практичній роботі.
Зміст:
Частина перша. Загальні питання технології ліків. - С. 16
Розділ 1. Технологія ліків як наукова дисципліна. - С. 16
Розділ 2. Історичні дані про розвиток технології ліків. - С. 29
Розділ 3. Загальні відомості про біофармацію та її значення для теорії і практики технології ліків. - С. 41
Розділ 4. Аптека, її завдання і функції
Розділ 5. Вимоги до виготовлення лікарських препаратів в умовах аптек. - С. 51
Розділ 6. Лікарські засоби. - С. 67
Розділ 7. Класифікація лікарських форм. - С. 73
Розділ 8. Тара й закупорювальні матеріали, що застосовуються в аптечній практиці. - С. 77
Розділ 9. Вимірювання за масою та об'ємом в аптечному виробництві ліків. - С. 86
Розділ 10. Засоби механізації у технології лікарських препаратів аптечного виробництва . - С. 101
Частина друга. Технологія лікарських препаратів. - С. 141
Відділ 1. Тверді лікарські форми. - С. 141
Розділ 11. Порошки (Pulveres). - С. 141
Розділ 12. Збори (Species)
Відділ 2. Рідкі лікарські форми. - С. 172
Розділ 13. Загальні питання технології рідких лікарських форм. - С. 172
Розділ 14. Розчини (Solutiones). - С. 186
Розділ 15. Краплі (Guttae). - С. 208
Розділ16. Розчини високомолекулярних сполук. - С. 213
Розділ 17. Колоїдні розчини (Sollutiones colloidale) . - С. 227
Розділ 18. Суспензії (Suspensiones). - С. 231
Розділ 19. Емульсії (Emulsa). - С. 240
Розділ 20. Настої і відвари (Infusa et decocta). - С. 250
Відділ 3. М'які лікарські форми. - С. 267
Розділ 21. Лініменти (Linimenta). - С. 267
Розділ 22. Мазі (Unguenta). - С. 275
Розділ 23. Супозиторії (Suppositoria). - С. 301
Розділ 24. Пілюлі (Pilulae). - С. 322
Відділ 4. Стерильні та асептично виготовлені лікарські форми. - С. 334
Розділ 25. Лікарські форми для ін'єкцій. - С. 334
Розділ 26. Очні лікарські форми. - С. 382
Розділ 27. Лікарські форми з антибіотиками. - С. 394
Розділ 28. Лікарські форми для дітей. - С. 405
Відділ 5. Утруднені й несумісні поєднання лікарських засобів. - С. 419
, . Розділ 29. Утруднені випадки приготування ліків / . - С. 419
Розділ 30. Несумісні поєднання лікарських засобів. - С. 422
Додатки. - С. 448
Додаток 1. Нормативна база, яка регламентує роботу аптек з виготовлення ліків. - С. 448
Додаток 2. Перелік назв лікарських форм, які використовуються при формуванні матеріалів реєстраційного досьє на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію) або при внесенні змін до реєстраційних матеріалів протягом дії раєстраційного посвідчення. - С. 451
Додаток 3. Найважливіші рецептурні скорочення. - С. 472
Додаток 4. Витяги з наказу МОЗ України №44 від 16.03.93 р.. - С. 473
Додаток 5. Витяги з наказу МОЗ України №197 від 07.09.93 р.. - С. 484
Додаток 6. Ізотонічі еквіваленти за натрій хлоридом, натрій нітратом, натрій сульфатом, глюкозою, борною кислотою і депресією температури замерзання 1% розчинів лікарських речовин. - С. 497
Додаток 7. Фізико-хімічні властивості лікарських речовин та особливості їх введення в експериментальні ліки. - С. 502