Атлас променевої діагностики пухлин кісток і м’яких тканин

Атлас променевої діагностики пухлин кісток і м'яких тканин / О. П. Мягков, С. О. Мягков. - Запоріжжя : Шамрай Г.С., 2017. - 295 с. : іл. - Бібліогр.: с. 293-295.
Г-1272
Мягков, О. П.

Атлас є першим вітчизняним виданням, у якому представлені зображення практично всіх пухлин опорно-рухового апарата, отримані променевими методами, та можливості їхньої диференціальної діагностики з іншими новоутвореннями й непухлинними захворюваннями м'яких тканин. У першій частині наведені дані радіологічних досліджень доброякісних і злоякісних пухлин кісток, проміжних пухлин з локально агресивним зростанням. Друга частина присвячена майже не описаній у вітчизняній літературі променевій діагностиці пухлин м'яких тканин і непухлинних захворювань м'ягких тканин. Матеріал наведено відповідно до нової класифікації ВООЗ (2013). Книга призначена для фахівців із променевої діагностики, онкологів, лікарів інших спеціальностей, студентів медичних навчальних закладів.
Зміст:
Основні методи візуалізації й тактика дослідження пухлин опорно-рухової системи. - С. 9
Вивчення рентгенограм опорно-рухової системи. - С. 20
Рентгеносеміотика захворювань кісток і м'яких тканин. - С. 24
Частина 1. Пухлини кісток. - С. 35
Класифікація пухлин кісток. - С. 35
Доброякісні. - С. 37
Хрящоутворюючі. - С. 37
Кістковоутворюючі. - С. 48
Фіброгістіоцитарні. - С. 57
Остеокластичиі, багаті на гігантські клітини дрібних кісток. - С. 65
Нотохордальні. - С. 66
Судинні. - С. 66
Міогенні, ліпогенні. - С. 72
Невизначеного генезу. - С. 74
Контрольні запитання для розділу доброякісні пухлини кісток. - С. 85
Проміжні пухлини з локально агресивним зростанням. - С. 87
Хрящоутворюючі. - С. 87
Кістковоутворюючі. - С. 89
Фібробластичні. - С. 91
Невизначеного генезу. - С. 92
Контрольні запитання для розділу проміжні пухлини кісток з локально агресивним зростанням. - С. 106
Проміжні пухлини з локально агресивним зростанням, рідко метастазуючі. - С. 107
Хрящоутворюючі. - С. 107
Остеокластичиі, багаті на гігантські клітини - гігантоклітинна пухлина. - С. 111
Судинні. - С. 116
Контрольні запитання для розділу проміжні пухлини кісток з локально агресивним зростанням рідко метастазуючі. - С. 117
Злоякісні. - С. 118
Хрящоутворюючі. - С. 118
Кістковоутворюючі. - С. 126
Фіброгенні. - С. 148
Саркома Юінга. - С. 149
Гемопоетичні. - С. 158
Остеокластичні (злоякісна гігінтоклітинна пухлина). - С. 167
Нотохордальні (злоякісна хордома). - С. 168
Судинні. - С. 169
Міогенні, ліпогенні і епітеліальні. - С. 170
Недиференційована плеоморфна саркома. - С. 171
Вторинні злоякісні пухлини. - С. 172
Контрольні запитання для розділу злоякісні пухлини кісток. - С. 182
Частина 2. Пухлини та пухлиноподібні утворення м'яких тканин. - С. 184
Класифікація пухлин м'яких тканин. - С. 185
Доброякісні та злоякісні пухлини фіброзної тканини. - С. 187
Злоякісні фіброзні та фіброгістиоцитарні пухлини. - С. 196
Доброякісні та злоякісні нейрогенні пухлини. - С. 202
Доброякісні та злоякісні пухлини жирової тканини. - С. 209
Доброякісні та злоякісні судинні пухлини. - С. 218
Доброякісні та злоякісні пухлини м'язової тканини. - С. 225
Добро- і злоякісні синовіальні пухлини. - С. 232
Позакісткові, кісткові і хрящові пухлини. - С. 245
Променеві зображення захворювань, що симулюють пухлини м'яких тканин. - С. 257
Контрольні запитання для розділу пухлини та пухлиноподібні утворення м'яких тканин. - С. 280
Відповіді на контрольні запитання. - С. 281
Заключення. - С. 292