Атипова онкологія

Білинський Б. Атипова онкологія : посіб. для лікарів / Б. Білинський. - Львів : Афіша, 2020. - 375 с. - (Украініка).
Б-99338
Білинський Б.
Афіша
2020
375

В книзі йдеться про незвичайні типи пухлин, що нечасто трапляються в клінічній практиці. З цією проблемою зустрічаються в основному морфологи і онкологи. Тому основна увага приділена діагностиці в широкому розумінні слова. У роботі виділені 29 розділів, кожен з яких присвячений окремим локалізаціям раку. Робота ілюстрована більше 100 спостереженнями хворих з атиповими пухлинами.
Зміст:
1. Вступ. - С. 9
2. Деякі питання діагностики пухлин на сучасному етапі. - С. 12
3. Інциденталома (випадково виявлена пухлина) - нова проблема технізованої медицини. - С. 21
4. Гамартома. - С. 28
5. Тератома. - С. 29
6. Апудоми (пухлини з розсіяних нейроепітеліальних клітин). - С. 33
7. Метастатичний рак з невідомого первинного вогнища. - С. 41
7.1. Аденокарцинома невідомого похлдження. - С. 45
7.2. Морфологічний аспект. - С. 49
7.3. Нейроендокринні карциноми з невідомим первинним вогнищем. - С. 49
7.4. Зародкові пухлини з метастазами різної гістологічної будови. - С. 50
8. Паранеопластичні синдроми. - С. 52
9. Ендокринна патологія в атиповій онкології. - С. 59
9.1. Незвичайні пухлини щитоподібних залоз. - С. 71
9.2. Рак паращитоподібних залоз. - С. 84
9.3. Гормонально-активні пухлини наднирників. - С. 86
9.4. Незвичайні пухлини простати. - С. 105
9.5. Рідкісні пухлини яєчок. - С. 107
9.6. Ендокринні пухлини підшлункової залози. - С. 111
9.7. Рідкісні пухлини середостіння. - С. 116
9.8. Пухлини вилочкової залози (тимуса). - С. 119
10. Рідкісні пухлини грудної залози (атипова мамологія). - С. 125
10.1. Дисгормональні дисплазії і рак. - С. 126
10.2. Фіброзуючий аденоз і рак. - С. 130
10.3. Метапластичний рак грудної залози. - С. 131
10.4. Аденоїдно-кістозна пухлина грудної залози. - С. 132
10.5. Лімфоми грудної залози. - С. 136
10.6. Листовидна пухлина. - С. 139
10.7. Карциносаркома грудної залози. - С. 143
10.8. Рак грудної залози у чоловіків. - С. 146
10.9. Тубулярна карцинома. - С. 148
10.10. Фіброзна гістіоцитома (дерматофібросаркома) грудної залози. - С. 151
10.11. Інші неепітеліальні пухлини грудної залози. - С. 151
11. Атиповий рак легень. - С. 159
11.1. Стромальні пухлини легень (первинні саркоми). - С. 162
11.2. Первинна меланома легень. - С. 167
11.3.Крупноклітинна нейроендокринна карцинома. - С. 169
11.4. Карциноїдні пухлини легень. - С. 170
11.5. Бронхіолоальвеолярна карцинома легень. - С. 173
11.6. Мукоепідермоїдні пухлини легень. - С. 175
11.7. Первинні аденоїдні кістозні карциноми легень. - С. 177
11.8. Первинні лімфоми легень. - С. 179
12. Мезотеліоми. - С. 182
13. Незвичайні пухлини стравоходу. - С. 185
13.1. Варіанти плоскоклітинного раку. - С. 186
13.2. Карциносаркома стравоходу. - С. 187
13.3. Базальноклітинна плоска карцинома стравоходу. - С. 189
13.4. Варіанти аденокарциноми стравоходу. - С. 189
13.5. Мезенхімальні пухлини стравоходу. - С. 192
13.6. Гастроінтестінальні стромальні пухлини стравоходу (gist). - С. 192
14. Атипові пухлини шлунка. - С. 194
14.1. Недиференційована карцинома з лімфоїдною стромою. - С. 195
14.2. Гепатоїдна апденокарцинома. - С. 196
14.3. Пухлини apud-системи шлунка. - С. 196
14.4. Вівсяноклітинний рак шлунка. - С. 198
14.5. Хемодектома шлунка. - С. 198
14.6. Злоякісні неепітеліальні пухлини шлунка. - С. 199
15. Атипові гепатобілярні пухлини . - С. 221
15.1. Пухлини жовчевого міхура. - С. 221
15.2. Пухлини жовчевих шляхів. - С. 224
15.3. Нетипові гістологічні форми. - С. 224
16. Пухлини печінки. - С. 226
17. Нетипові пухлини підшлункової залози. - С. 230
17.1. Протокова (дуктальна) аденокарцинома. - С. 232
17.2. Незвичайні екзокринні пухлини підшлункової залози. - С. 233
17.3. Залозисто-плоскоклітинна карцинома. - С. 233
17.4. Ацинусноклітинна карцинома. - С. 234
17.5. Плейоморфна аденокарцинома. - С. 236
17.6. Кістозні пухлини. - С. 237
17.7.Екстрапульмональна друбноклітинна карцинома. - С. 238
17.8. Панкреатобластома. - С. 238
17.9. Онкоцитна карцинома. - С. 239
17.10. Лімфоми. - С. 239
17.11. Саркоми. - С. 240
17.12. Змішанопухлинні утвори. - С. 242
18. Нетипові пухлини тонкої кишки. - С. 243
19. Незвичайні пухлини ободової і прямої кишки. - С. 251
20. Пухлини червоподібного паростка. - С. 258
21. Дрібноклітинний рак травного тракту. - С. 261
22. Стромальні пухлини травного тракту. - С. 264
23. Нетипові пухлини голови і шиї. - С. 267
23.1. Пухлини ротової порожнини і сусідніх структур. - С. 267
23.2. Рідкісні пухлини горла. - С. 282
23.3. Злоякісні пухлини носоглотки. - С. 288
23.4. Естезіонейробластома. - С. 292
24. Пухлини сечостатевої системи. - С. 294
24.1. Пухлини нирок. - С. 294
24.2. Інші рідкісні гормонально неактивні пухлини наднирників. - С. 302
24.3. Рак уретри. - С. 308
24.4 Незвичайні пухлини сечового міхура. - С. 308
25. Атипові пухлини шкіри. - С. 313
25.1. Рак з клітин Меркеля. - С. 324
25.2. Атипові форми пігментних пухлин. - С. 327
25.3. Вибухаюча дерматофібросаркома. - С. 332
26. Рідкісні пухлини кісток. - С. 335
27. Атипові пухлини м'яких тканин. - С. 347
28. Пухлини серця. - С. 355