Badanie ginekologiczne z elementami endokrynologii ginekologicznej

Badanie ginekologiczne z elementami endokrynologii ginekologicznej / dar. Medycyna Praktyczna (Kraków) ; pod red. P. Madeja, współaut. Franik, G., Pluta, D. - Kraków : Medycyna Praktyczna, 2016. - 86 s. : il. - ISBN 978-83-7430-501 3
S 10974

Перевод заглавия: Гінекологічні дослідження з елементами гінекологічної ендокринології.
З розвитком технічних засобів, таких як ультрасонографія, комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія або позитронно-емісійна томографія, які допомагають лікарям у діагностиці та лікуванні, ми неминуче отримуємо все більшу впевненість у результатах обстежень. Автор посібника, викладач медичного університету з великим досвідом, зазначає зростаючий дисонанс між навичками студентів та молодих лікарів та їх теоретичними знаннями. У гінекології ніщо не може замінити належно проведеного гінекологічного огляду, протягом якого лікар отримує інформацію про структуру репродуктивної системи, чутливість та рухливість, а також про специфічні патології у статевих органах та органах, які знаходяться поруч. Гінекологічне обстеження також дозволяє отримати дані про наявність психогенних чинників та чутливість пацієнтки до болю.
Зміст:
Madej, P. Rozdział 1. Wywiad lekarski z elementami endokrynologicznymi - badanie podmiotowe / P. Madej, D. Pluta. - С. 9
Ogólny wywiad lekarski. - С. 9
Wywiad położniczo-ginekologiczny. - С. 10
Elementy endokrynologiczne wywiadu і badania ginekologicznego. - С. 11
Madej, P. Rozdział 2. Prawidłowe umiejscowienie żeńskiego układu rozrodczego w miednicy mniejszej і jego odmiany / P. Madej. - С. 15
Zgięcie macicy. - С. 16
Pochylenie macicy. - С. 19
Przemieszczenie macicy. - С. 21
Madej, P. Rozdział 3. Badanie ginekologiczne zewnętrzne / P. Madej, D. Pluta. - С. 27
Warunki przeprowadzania badania ginekologicznego. - С. 27
Przebieg badania ginekologicznego zewnętrznego. - С. 30
Madej, P. Rozdział 4. Badanie instrumentalne z pobraniem materiału biologicznego / P. Madej, D. Pluta. - С. 39
Madej, P. Rozdział 5. Badanie ginekologiczne wewnętrzne / P. Madej. - С. 49
Badanie przezpochwowe jednoręczne і dwuręczne. - С. 49
Badanie przezodbytnicze jednoręczne і dwuręczne. - С. 56
Badanie zespolone (skojarzone). - С. 60
Madej, P. Rozdział 6. Zmiany położenia narządu rodnego / P. Madej. - С. 63
Madej, P. Rozdział 7. Łagodne patologie szyjki macicy / P. Madej. - С. 67
Madej, P. Rozdział 8. Badanie ginekologiczne и kobiet we wczesnej ciąży / P. Madej. - С. 71
Franik, G. Rozdział 9. Elementy endokrynologii w badaniu ginekologicznym / G. Franik, P. Madej. - С. 73
Masa ciała і stan odżywienia. - С. 74
Wygląd skóry і trzeciorzędowe cechy płciowe. - С. 77
Pokwitanie. - С. 85