Бібліотека і закон

Бібліотека і закон : нормат.-правові акти із змінами та доповненнями / Нац. наук. мед. б-ка України; Уклад. Хміль О. О., Шиманська Л. В. – Київ, вип. 2. – 2018. – 119 с.

У другому виданні серії збірників нормативно-правових актів «Бібліотека і закон», виданих в Україні у період 1991–2017 рр., чинних на даний час. Деякі документи представлені витягами.  Найважливіші – наведені повністю. Документи, що видавались у 2010-2017 рр., розміщено у збірнику з урахуванням змін у 2018 році.

Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи.

Читати видання