Бронхіальна астма у дітей

Бронхіальна астма у дітей : навчальний посібник / В. Г. Майданник [та ін.]; за ред. В. Г. Майданника, О. І. Сміяна ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2017. - 243 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 240-243.
Б-97115

У навчальному посібнику подані сучасні уявлення про етіологію, патогенез, класифікацію, клініку, діагностику та диференціальну діагностику бронхіальної астми у дітей. Детально обговорюються питання немедикаментозного і медикаментозного лікування бронхіальної астми. В останніх розділах наведені тестові завдання та клінічні задачі для самоконтролю.
Зміст:
Розділ 1. Визначення бронхіальної астми. - С. 6
Розділ 2. Епідеміологія бронхіальної астми. - С. 11
Розділ 3. Фактори ризику бронхіальної астми. - С. 21
Розділ 4. Механізми розвитку бронхіальної астми у дітей. - С. 34
Розділ 5. Класифікація бронхіальної астми у дітей. - С. 57
Розділ 6. Діагностика та клінічні прояви бронхіальної астми у дітей. - С. 67
Розділ 7. Лікування дітей із бронхіальною астмою. - С. 106
Розділ 8. Реабілітація дітей із бронхіальною астмою. - С. 174
Розділ 9. Диспансерне спостереження дітей, хворих на бронхіальну астму. - С. 186
Розділ 10. Немедикаментозні методи лікування. - С. 194
Розділ 11. Освітні програми для пацієнтів із бронхіальною астмою та їх батьків. - С. 203
Розділ 12. Профілактика атопії. - С. 211
Розділ 13. Медико-соціальна експертиза при бронхіальній астмі у дітей. - С. 217
Контрольні завдання. - С. 220